Vier pro-life redenen waarom ik mij nu voor krekels interesseer

Het embryo van de krekel helpt wetenschappers het intelligent ontwerp van alle embryo's te doorgronden. Maar durven ze daar ook conclusies aan te verbinden? (Foto: publiek domein).

Vier pro-life redenen waarom ik mij nu voor krekels interesseer

THEMA'S:

Nooit heb ik enige interesse gehad in krekels, behalve dan in het luisteren naar hun getjirp in de zomer. De insecten vertegenwoordigen een deel van de werkelijkheid dat geen noemenswaardige invloed heeft op mijn dagelijks leven. Bij zoveel andere zorgen staan krekels niet hoog op mijn lijst van prioriteiten.

Discussiëren over krekel-embryo's?

Toch was ik geïntrigeerd door een lang artikel in The New York Times, getiteld 'De mysterieuze dans van krekel-embryos'. Het berichtte over een bijeenkomst in juni van 100 wetenschappers op het Griekse eiland Kreta die bijeenkwamen om over krekelembryo's te discussiëren. Ik had nooit gedacht dat iemand, laat staan honderd mensen, ergens zouden samenkomen om een dergelijk onderwerp te bespreken.

Krekel-embryo is ideaal studieobject

Krekels lijken het ideale organisme te zijn om te bestuderen hoe het leven werkt en zich ontwikkelt. De veldkrekel geniet niet de populariteit van het gewone fruitvliegje als object van laboratoriumonderzoek. Nieuw bewijsmateriaal suggereert echter dat hij unieke eigenschappen bezit die hem tot een fascinerend gespreksonderwerp maken voor deze wetenschappers.

STI WhatsApp-banner

Krekel-embryo helpt alle embryo's te begrijpen

Maar zelfs dit wetende, werd mijn belangstelling voor het luidrichtige insect niet gewekt. Ik werd pas geïnteresseerd toen het artikel aankondigde dat het onderwerp van de internationale conferentie de ontwikkeling van het krekelembryo was. Het legde uit hoe het krekelembryo ons helpt om alle embryo's te begrijpen, aangezien de ontwikkeling van elk dier een vergelijkbaar groeipatroon volgt. Nadat de oorspronkelijke bevruchte cel is gevormd, vormen zich andere cellen rond het oppervlak van de eicel, "die een vroege blauwdruk leveren voor alle volwassen lichaamsdelen".

Embryo doet alles goed, maar waarom?

De wetenschappers merkten op dat hoewel alle cellen hetzelfde genoom hebben, ze allemaal verschillende dingen doen met dezelfde informatie. En de wetenschappers weten niet waarom dit gebeurt. Als een dans lijkt het krekelembryo alles goed te doen zonder dat iemand de celkernen vertelt wat ze moeten doen. Seth Donoughe, een bioloog van de Universiteit van Chicago, beschrijft het proces als het maken van "de juiste onderdelen op de juiste plaats op het juiste moment".

Zelfs de krekel is een wonder Gods

Deze beschrijving hielp me inzien dat zelfs de krekel een wonder van Gods schepping is. De wetenschappers brachten uren door met het bekijken van het proces van het delen en bewegen van celkernen die bewogen op manieren die verder gingen dan louter natuurkunde en scheikunde. Ik was zelfs gefascineerd door de computersimulaties in het artikel, die het hele ontwikkelingsproces van ei tot geboorte lieten zien.

Help zuster Monja met een gift

Gefascineerd door strakke focus

Mijn tweede punt van interesse was vergelijkbaar. De onderzoekers hadden geen twijfel over het proces. Zij identificeerden het krekelei, het krekelembryo en de uiteindelijke krekel als een enkel continu proces. Ik was gefascineerd door hun strakke focus op het onderwerp van de krekelembryologie en de complexiteit ervan. Wetenschappers uit vele disciplines werkten mee aan dit onderzoek, en brachten allemaal hun expertise in.

40 terabyte aan data

Zelfs wiskundigen werden betrokken bij het maken van modellen om te proberen de complexe bewegingen van de krekelcelkernen te verklaren terwijl zij zich als een 'dans' snel verdeelden en uitbreidden. De wetenschappers namen meer dan 40 terabytes aan gegevens en computermodellen mee uit de ontmoeting. Aangezien zij geen definitieve consensus hebben bereikt, zullen de gegevens dienen als materiaal voor verdere studie.

Een selectieve fascinatie

Mijn derde interessepunt was eerder moreel en socio-politiek dan wetenschappelijk. Ik kon niet anders dan het verband leggen tussen krekel- en menselijke embryologie. Ik was getroffen door de totale fascinatie van de schrijver van The New York Times voor de ontwikkeling van krekelembryo's.

Geen belangstelling voor menselijk embryo

Dezelfde journalist toonde echter niet dezelfde belangstelling voor de ontwikkeling van onze menselijke embryo's. Bovendien ben ik er zeker van dat het merendeel van het personeel van de krant die houding zou delen, aangezien zijn officiële standpunt - vóór abortus - het embryo ziet als een parasiet die kan worden geëlimineerd. Er is geen fascinatie voor de mysterieuze dans van het menselijk embryo in de baarmoeder.

Miskend intelligent ontwerp

Niemand wil het bewijs erkennen van een intelligent ontwerp in die klompjes menselijke cellen die zich vormen rond het oppervlak van de bevruchte eicel en die "een vroege blauwdruk leveren voor alle volwassen lichaamsdelen". Vanuit het liberale perspectief zijn deze menselijke cellen vervangbaar.

Foetus wordt van menselijkheid beroofd

Inderdaad, de taal van de krekeljournalist herkent de krekel in alle fasen van zijn ontwikkeling als hij krekeleieren beschrijft, krekelembryo's en latere stadia van krekelontwikkeling. Alles is krekel. Ondertussen worden de fasen van het menselijk leven bestempeld als zygoten, klompjes cellen en foetussen die van hun menselijkheid zijn beroofd. Deze tragische en selectieve fascinatie voor krekels vertelt me alles wat ik over de liberale media moet weten.

Burgemeester van Haarlem, handhaaf het recht op pro-life waken!

Afwezige wetenschappelijke gevestigde orde

Mijn laatste interesse in de krekel bestaat uit verwondering over het liberale wetenschappelijke establishment. Het kan zich concentreren op de details van het krekelembryo, maar onverschillig blijven voor de benarde toestand van het menselijke embryo dat door abortus is afgesneden en wiens enige 'misdaad' was onderdeel te zijn van het proces van ongewenste zwangerschap.

Wetenschapper weten de werkelijkheid in de moederschoot

De wetenschappelijke wereld in het algemeen zou het voortouw moeten nemen bij de verdediging van het ongeborene. Embryologen zouden vooral moeten protesteren tegen het geweld van abortus dat het zwangerschapsproces onderbreekt dat hun specialiteit is. Net als degenen die krekels bestuderen, kennen zij de realiteit van wat er in de baarmoeder gebeurt, ook al is het politiek incorrect en carrière-brekend om dat van de daken te schreeuwen.

Bestel Catechismus tegen abortus

Menselijk embryo is politiek

Het enthousiasme van de krekelonderzoekers bewijst dat de ontwikkeling van embryo's zeer dynamisch, wetenschappelijk en complex is. Het beschamende stilzwijgen van het wetenschappelijk establishment over abortus provocatus bewijst dat de ontwikkeling van het menselijk embryo een sterk politiek karakter heeft. Veel wetenschappers volgen dus de politieke en niet de biologische wetenschap.

Oorverdovende stilte

Het is ook een moreel probleem omdat abortus de vernietiging inhoudt van een wonder van Gods schepping met een ziel die naar Zijn beeld en gelijkenis is gemaakt. Als zelfs een krekel de mensen al doet verwonderen, hoeveel te meer de mens, het meesterwerk van de schepping. Maar als we de journalisten en wetenschappers zouden vragen om commentaar op dit morele aspect van het menselijk leven, dan vermoed ik dat het antwoord de spreekwoordelijke krekels zouden zijn.

Dit artikel verscheen eerder op tfp.org.

Laatst bijgewerkt: 3 oktober 2022 16:27

Doneer