Vijf cruciale lessen uit het tumult na Roe v. Wade

Vijf cruciale lessen uit het tumult na Roe v. Wade

THEMA'S:

Roe v. Wade is dood. Het besluit om deze wet omver te werpen betekent meer dan het einde van een slechte wet. Het verandert het morele debat in het Amerika van vandaag. De commotie over de uitgelekte opinie die aan de uitspraak voorafging en nu de dramatische nasleep ervan bevat vijf cruciale lessen die de toekomst na Roe moeten bepalen.

Reactie uitlokken

De lessen beginnen met de uitgelekte opinie. Het was waarschijnlijk de bedoeling van degene die het uitlekte om een furieuze reactie uit te lokken. De normale bekendmaking van een nog onbekende beslissing in juni zou het vermogen van de pro-abortusbeweging om te mobiliseren hebben beperkt. De gelekte inhoud met het goede nieuws van de herroeping van Roe maakten de zaak van links juist dringender en gepassioneerder. Links had de extra weken nodig om de hysterie aan te wakkeren.

Hysterie van de radicalen

Terwijl het de pro-abortus basis aanwakkerde, onthulde de hysterie het ware en afschuwelijke gezicht van de beweging. Het debat is niet langer een zorgvuldig opgezette campagne, gecontroleerd door agenten van Planned Parenthood in naam van de gezondheid van de vrouw. De hysterie van de radicalen verbergt niets; zij stelt de mensen in staat te zien wat de pro-abortusbeweging verenigt en definieert. Het wordt nu veel gemakkelijker om in te zien dat abortus provocatus twee stromingen, twee mentaliteiten en, ja, twee Amerika's heeft voortgebracht.

Brandstichting pro life centrum

Brandstichting bij pro-life centrum CompassCare in Buffalo, New York

De lessen

Vijf lessen kunnen worden getrokken uit de Roe v. Wade hysterie.

  1. Abortus is een debat over het verkeerde concept van vrijheid. De eerste les is dat de fictie van de gezondheid van de vrouw niet langer het belangrijkste pro-abortus gespreksonderwerp is. De hysterici hebben gesproken en de kwestie voorgesteld als de vrijheid om te doen wat men wil, ongeacht de consequenties of menselijke obstakels - zelfs als dat het doden van baby's betekent. De pro-abortus radicalen aanvaarden geen beperkingen; zij ontkennen de biologische en metafysische werkelijkheid.

  2. Abortus verenigt alle vormen van onreinheid en alle ongeordende hartstochten. Demonstranten uit het hele spectrum van de hete hangijzers van de seksuele revolutie sloten zich aan bij de hysterie rond het uitgelekte advies. Ze kunnen niet gescheiden worden. Zodra men de ongeordende seksuele hartstochten bevredigt, is elke relatie mogelijk en vereist. Zo verbinden abortusvoorstanders abortus met de LGBTQ+ agenda (de vlag ervan verscheen bij protesten). Zij concluderen terecht dat het verbieden van abortus provocatus een bedreiging vormt voor alle morele aberraties. Sterker nog, hoe meer rechter Alito in zijn uitgelekte opinie volhield dat er geen verband is tussen deze kwesties, hoe meer links het verband legde.

  3. Abortus verenigt politiek links. Jammer genoeg verenigt de abortusstrijd links meer dan rechts. Linkse mensen staan geen compromis toe in deze kwestie. De Democratische Partij zou alles te winnen hebben bij matiging van haar abortus standpunt. Maar nu ze het totalitarisme omarmt, laat ze geen afwijkende mening meer toe. Socialisten, communisten en anarchisten delen allemaal dezelfde passie voor abortus, wetende dat het hun egalitaire doelen ondersteunt. Hun vlaggen, symbolen en slogans maakten deel uit van de post-lek protesten.

  4. De abortusradicalen volgen of overtreden de wet wanneer hen dat uitkomt. De pro-abortus beweging gebruikte Roe v. Wade als een knuppel van de "gevestigde wet" tegen de pro-life zaak. Maar nu Roe dood is, kan men verwachten dat de marxistische stelregel dat wettigheid alles betekent wat de opmars van de revolutie bevordert, in de plaats komt. Activisten scanderen nu, "Wij zullen niet gehoorzamen!" Politieke ambtenaren en officieren van justitie dreigen nu al de wet niet te handhaven op plaatsen waar abortus illegaal zal worden. De hysterie na het lekken heeft velen ertoe aangezet de wet te overtreden door te protesteren en de rechters van het Hooggerechtshof thuis te bedreigen. Zij hebben zwangerschapscentra en kerken vernield. Het besluit om Roe omver te werpen zou wel eens kunnen leiden tot een "zomer van woede" waarin demonstranten rellen uitlokken, branden, doden, verminken en vernielen. De linkse regeringsvertegenwoordigers en de media zullen het geweld hun zegen geven door de "overwegend vreedzame" mantra van 2020 te herhalen.

  5. De abortuskwestie vertegenwoordigt in toenemende mate degenen die anti-God en pro-Satan zijn. De meest schokkende onthulling van de post-lek hysterie was de openlijk anti-God en pro-Satan woede. Satanische symbolen, godslasterlijke tekens en hatelijke slogans vonden inderdaad hun weg in de protesten. Anderen riepen op tot het aanvallen en vernielen van katholieke kerken (op Moederdag). Satanische groeperingen herhaalden hun bewering dat abortus voor hen een sacramenteel karakter heeft. Tabernakels werden gestolen. Het Heilig Sacrament werd ontheiligd. Katholieke politici die abortus steunden, trotseerden de kerkelijke autoriteiten met heiligschennende communies. Al deze dingen vonden plaats zonder officieel protest of spijt van degenen binnen de abortusbeweging.
SCOTUS pro life Flickr CC BY NC 2 0

Een wet die abortus - kinderen doden - toestaat is intrinsiek onrecht, wat het positieve recht ook beweert. Pro Life demonstranten hielden dit besef decennia lang levend voor het Hooggerechtshof in Washington. (Foto: American Life League CC BY NC 2 0)

Kloof in wereldbeeld

De hysterie na het lek en de komende storm onthullen dus veel over de abortusbeweging. Roe v. Wade gaat niet alleen over abortus. Het is verbonden met een wereld van kwesties en een wereldbeeld. Links ziet dit duidelijk. Rechts niet zozeer. De protesten hebben de natie een glimp laten zien van waar links en de abortusbeweging naar toe willen. Rechts moet de kloof in wereldbeeld in volle helderheid zien en zich scharen achter het geloof en de christelijke beschaving. Het moet een tegengesteld programma aannemen dat alles verenigt wat volgens Gods wet is.

Help zuster Monja met een gift

De weg naar de overwinning

Hier zijn vijf manieren waarop christelijk-rechts moet terugvechten. Zij zijn op weg naar de overwinning:

  1. De pro-leven beweging moet zich verenigen rond de ware visie van vrijheid. Vrijheid is een regel van zelfbeheersing die een mens in staat stelt om vrij van de tirannie van de hartstochten te leven en een leven vol waarheid en schoonheid mogelijk maakt. Het is een geordende vrijheid, geen ongebreidelde vrijheid.
  2. De pro-life beweging moet alles omhelzen wat zuiver en moreel is. Zij moet allen verenigen die in de natuurlijke morele wet geloven. Links heeft verkondigd dat er niet zoiets bestaat als een politiek die maar één onderwerp heeft, omdat al deze onderwerpen met elkaar verbonden zijn. De pro-life beweging moet de botsing op dezelfde manier zien en deze uitdaging aangaan, en bovenal weerstand bieden aan het LHBTQ-offensief dat alles ondermijnt waar zij voor staat.
  3. De anti-abortus strijd moet dienen als een platform om politiek rechts te verenigen. Zodra links zichzelf heeft gedefinieerd als overweldigend pro-abortus, moet rechts consequent zijn en zich verenigen rond deze winnende kwestie. Het moet de politieke strijd voortzetten door wetten aan te nemen die abortus ondenkbaar maken. Het doel moet een totale overwinning zijn.
  4. De beweging moet zich aan de wet houden. Het feit dat links de wet overtreedt en chaos creëert, betekent niet dat pro-lifers buiten de wet kunnen handelen. Links weet elke overtreding van de wet door rechtse partijen in haar voordeel uit te buiten. Wat voor wijsheid is er in het in de kaart spelen van links? Pro-life activisten die de wet overtreden verraden de beweging. Pro-lifers moeten de strijd legaal en vreedzaam houden. Zowel pro-life als pro-abortus activisten die de wet overtreden moeten aan de kaak worden gesteld.
  5. De strijd voor het leven moet altijd religieus zijn, ten gunste van God, de bron van alle genade en leven. Links weet dat God in het centrum van het debat staat. Zij weet dat de Kerk de morele wet vertegenwoordigt en maakt haar tot het doelwit van haar actie. De radicalen roepen de hulp in van Satan. Hoeveel te meer zou de pro-life beweging een beroep moeten doen op de overweldigende macht van God en de Gezegende Moeder om de eindoverwinning veilig te stellen.

Aanval doorzetten

De hysterie na het lekken heeft de aard van het abortusdebat veranderd. Abortus provocatus is niet langer een gezondheids-, vrouwen-, politieke of seculiere kwestie. Abortus provocatus is de morele kwestie die het altijd is geweest: het doden van onschuldig menselijk leven. Links herdefinieert de abortusstrijd in universele morele, religieuze, ethische en metafysische termen. Dit nieuwe frame van het debat geeft de verdedigers van het leven het voordeel. De pro-leven kant moet de gelegenheid te baat nemen en de aanval doorzetten.

Dit artikel is met toestemming vertaald en overgenomen van tfp.org.

Bestel Catechismus tegen abortus

Laatst bijgewerkt: 12 juli 2022 06:17

Doneer