VOLLEDIGE TEKST: de historische toespraak van president Trump tijdens de March for Life 2020

VOLLEDIGE TEKST: de historische toespraak van president Trump tijdens de March for Life 2020

THEMA'S:

‘Ongeboren kinderen hebben nog nooit een sterkere verdediger in het Witte Huis gehad.’

WASHINGTON, 24 januari 2020 (LifeSiteNews) - Hieronder staat de tekst van de toespraak van president Donald Trump tijdens de March for Life 2020. Dit is de eerste keer dat een Amerikaanse president de mars bijwoont, die de grootste jaarlijkse mensenrechtendemonstratie ter wereld is.

"Het is mij een eer om de eerste president in de geschiedenis te zijn die de March for Life bijwoont. We zijn hier om een simpele reden: om het recht van elk kind, geboren en ongeboren, te verdedigen om hun door God gegeven potentieel te vervullen. [applaus]

Al 47 jaar lang komen Amerikanen van alle achtergronden uit het hele land naar hier om op te komen voor het leven.

Als president van de Verenigde Staten ben ik echt trots om vandaag bij u te zijn. [applaus]

Ik wil tienduizenden - dit is een enorme opkomst - tienduizenden middelbare scholieren en studenten verwelkomen die lange busritten hebben gemaakt om hier in de hoofdstad van ons land te zijn. Sterker nog: er staan tienduizenden mensen buiten die we op de weg naar binnen passeerden. Als iemand zijn plekje wil opgeven, kunnen we dat regelen.

We hebben een enorme groep mensen buiten. Duizenden en duizenden wilden naar binnen. Dit is een groot succes. [applaus]

Jongeren zijn het hart van de March for Life. En het is jouw generatie die van Amerika de pro-familie, pro-life natie maakt. [applaus]

De prolife-beweging wordt geleid door sterke vrouwen, geweldige geloofsleiders en dappere studenten die de erfenis van de pioniers die voor ons hebben gevochten om het geweten van onze natie te verheffen en de rechten van onze burgers te verdedigen, voortzetten. Jullie omarmen moeders met zorg en medeleven. Jullie worden gesterkt door het gebed en gemotiveerd door jullie onbaatzuchtige liefde. Jullie zijn dankbaar en wij zijn zo dankbaar - dit zijn ongelofelijke mensen - met secretaris Alex Azar en Kellyanne Conway erbij. [applaus]

En ook dank aan de senatoren Mike Lee en James Lankford die hier zijn. Bedankt, jongens. En volksvertegenwoordigers Steve Scalise, Chris Smith, Ralph Abraham, Warren Davidson, Bob Latta, John Joyce, Lloyd Smucker, Brian Fitzpatrick en Brad Wenstrup. Ik dank u allen. Ik moet zeggen - en ik kijk ernaar, en ik zie het precies - dat we veel meer politici in het publiek hebben. Maar als u het niet erg vindt, zal ik ze niet allemaal voorstellen.

We begrijpen hier allemaal een eeuwige waarheid: elk kind is een kostbaar en heilig geschenk van God. Samen moeten we de waardigheid en de heiligheid van elk menselijk leven beschermen, koesteren en verdedigen. [applaus]

Als we het beeld van een baby in de baarmoeder zien, kijken we naar de majesteit van Gods schepping. Als we een pasgeborene in onze armen houden, kennen we de eindeloze liefde die elk kind in een gezin brengt. Als we een kind zien groeien, zien we de pracht en praal die van elke menselijke ziel uitstraalt. Eén leven verandert de wereld - van mijn familie, en ik kan u vertellen, ik stuur liefde, en ik stuur grote, grote liefde - en vanaf de eerste dag in functie heb ik historische actie ondernomen om de Amerikaanse families te steunen en de ongeborenen te beschermen. [applaus]

En tijdens mijn eerste week in deze functie herstelde en breidde ik het Mexico City beleid uit en vaardigden we een baanbrekende pro-life wetgeving uit om het gebruik van Titel-X belastingbetalingen te regelen. Ik heb het Congres laten weten dat ik een veto zou uitspreken over elke wetgeving die het pro-life beleid verzwakt of die de vernietiging van het menselijk leven aanmoedigt. [applaus]

In de Verenigde Naties heb ik duidelijk gemaakt dat het niet de bedoeling is dat mondiale bureaucraten de soevereiniteit van landen die onschuldig leven beschermen, aanvallen. Ongeboren kinderen hebben nog nooit een sterkere verdediger gehad in het Witte Huis.

Zoals de Bijbel ons vertelt, is elke persoon wonderbaarlijk gemaakt. [applaus]

We hebben beslissende maatregelen genomen om de - zo belangrijke - religieuze vrijheid te beschermen, die overal ter wereld is aangevallen en eerlijk gezegd zeer sterk is aangevallen in ons land. U ziet het beter dan wie dan ook. Maar we houden het tegen. En we zorgen voor artsen, verpleegkundigen, leraren en groepen zoals de Kleine Zusters van de Armen. [applaus]

We bewaren de op geloof gebaseerde adoptie en om onze grondwet te handhaven, hebben we 187 federale rechters aangesteld, die de procedures zoals geschreven toepassen, inclusief twee fenomenale rechters van het hooggerechtshof - Neil Gorsuch en Brett Kavanaugh. [applaus]

We beschermen het recht op vrije meningsuiting van studenten op de universiteitscampussen. En als universiteiten federale belastinggelden willen, dan moeten ze uw grondwettelijk recht op vrije meningsuiting handhaven. En als ze dat niet doen, betalen ze een zeer grote financiële boete, die ze niet willen betalen. [applaus]

Helaas werkt radicaal links aan het uitwissen van onze door God gegeven rechten, het sluiten van op geloof gebaseerde liefdadigheidsinstellingen, het verbannen van religieuze leiders uit het publieke leven en het doen zwijgen van Amerikanen die geloven in de heiligheid van het leven. Ze vallen mij aan omdat ik voor u vecht en wij vechten voor degenen die geen stem hebben. En we zullen winnen omdat we weten hoe we moeten winnen. We weten allemaal hoe we moeten winnen. U wint al heel lang.

Samen zijn we de stem van die geen stem hebben. Als het gaat om abortus - en u weet dit, u hebt gezien wat er is gebeurd - Democraten hebben de meest radicale en extreme standpunten ingenomen die in dit land voor jaren en decennia gezien zijn, ja zelfs voor eeuwen.

Bijna elke topdemocraat in het congres steunt nu door de belastingbetaler gefinancierde abortus tot aan het moment van de geboorte. Vorig jaar juichten de wetgevers in New York bij het aannemen van wetgeving die het mogelijk maakt dat een baby uit de baarmoeder van de moeder wordt gescheurd tot aan de bevalling.

Toen hadden we het geval van de Democratische gouverneur in de staat Virginia, het gemenebest van Virginia. En we houden van het gemenebest van Virginia, maar wat is er aan de hand in Virginia? De gouverneur verklaarde dat hij een baby zou executeren na de geboorte. Dat weet u nog.

De Democraten van de Senaat blokkeerden zelfs wetgeving die medische zorg zou geven aan baby's die een poging tot abortus overleven. En daarom heb ik het Congres opgeroepen - twee van onze grote senatoren hier, zoveel van onze congresleden hier - om de waardigheid van het leven te verdedigen en wetgeving aan te nemen die late abortus van kinderen die pijn kunnen voelen in de baarmoeder van hun moeder, verbiedt.

Dit jaar viert de March for Life de honderdste verjaardag van het negentiende amendement, waarin het stemrecht voor vrouwen in de Verenigde Staten voorgoed is vastgelegd en dat is vastgelegd in de grondwet van de Verenigde Staten. Zo'n grote gebeurtenis. Vandaag de dag gebruiken miljoenen buitengewone vrouwen in heel Amerika de macht van hun stemrecht om te strijden voor het recht en al hun rechten zoals die zijn vastgelegd in de Verklaring van Onafhankelijkheid - het is het recht op leven. [applaus]

Aan alle vrouwen hier vandaag, uw toewijding en uw leiderschap verheft onze hele natie en wij danken u daarvoor. De tienduizenden Amerikanen die vandaag bijeen zijn gekomen staan niet alleen voor het leven - het is echt hier dat ze er samen zo trots op zijn. En ik wil iedereen daarvoor bedanken. Jullie staan elke dag voor het leven. U zorgt voor huisvesting, onderwijs, banen en medische zorg voor de vrouwen die u dient. U vindt liefdevolle families voor kinderen die een eeuwig thuis nodig hebben. Jullie organiseren babyshowers voor aanstaande moeders.U maakt het gewoon uw levensmissie om Gods genade te helpen verspreiden.

En aan alle moeders hier vandaag, vieren we jullie en verklaren we dat moeders helden zijn. Jullie kracht, toewijding en gedrevenheid is de kracht van onze natie. Door jullie is ons land gezegend met geweldige zielen die de loop van de menselijke geschiedenis hebben veranderd.

We kunnen niet weten wat onze ongeboren burgers nog zullen bereiken. De dromen die ze zullen dromen. De meesterwerken die ze zullen creëren. De ontdekkingen die ze zullen doen. Maar we weten dit: elk leven brengt liefde in deze wereld. Elk kind brengt vreugde in een gezin. Ieder mens is het waard om te beschermen.

En bovenal weten we dat elke menselijke ziel goddelijk is en dat elk menselijk leven, geboren en ongeboren, gemaakt is naar het heilige beeld van de Almachtige God. [applaus]

Samen zullen we deze waarheid in ons hele prachtige land verdedigen. We zullen de dromen van ons volk bevrijden. En met vastberaden hoop kijken we uit naar alle zegeningen die zullen komen van de schoonheid, het talent, het doel, de adel en de genade van elk Amerikaans kind.

Ik wil u bedanken. Dit is een heel bijzonder moment. Het is zo geweldig om u te vertegenwoordigen. Ik hou van jullie allemaal. En ik zeg met een ware passie, dank u, God zegene u, en God zegene Amerika. Dank u allen. Dank u wel." [applaus]

Laatst bijgewerkt: 16 april 2021 15:02

Doneer