Voorlopig telt abortus nog wel als misdaad

Abortusactiviste Corinne Ellemeet (GroenLinks) tijdens een interventie in het debat over haar motie om abortus uit het strafrecht te halen. Deze is verworpen, maar Ellemeet werkt aan een initiatief-wetsontwerp van dezelfde strekking. (Beeld: tweedekamer.nl)

Voorlopig telt abortus nog wel als misdaad

THEMA'S:

De motie Ellemeet dat “abortus geen misdaad” zou zijn en dat het doden van kinderen in de moederschoot uit het strafrecht (artikel 296) zou moeten worden verwijderd, heeft het bij de stemming van 30 mei 2023 niet gehaald.

'VVD blijft pro-abortus'

Dat was ook de verwachting. De VVD onthield namelijk zijn steun, omdat deze partij zegt eerst de juridische gevolgen in beeld te willen hebben. In een stemverklaring benadrukte VVD’er Bevers echter dat zijn partij pro-abortus blijft.

Ook BBB blijkt pro-abortuspartij

Tussen de gebruikelijke pro-abortuspartijen valt, teleurstellend genoeg, vooral de BBB van Caroline van der Plas op. Tegen de motie stemden de christelijke partijen ChristenUnie, CDA en SGP als ook JA21, de PVV, FVD en DENK, zodat de motie werd verworpen.

STI WhatsApp-banner

Wel onderzoek of abortus uit strafwet kan

Dat geldt echter niet voor de onheilspellende motie Dijk (indiener: Jimmy Dijk, SP), behelzende het verzoek aan de regering “om in kaart te brengen wat de mogelijke gevolgen zijn als artikel 296 uit het Wetboek van Strafrecht wordt gehaald en dit schriftelijk met de Kamer te delen.” Deze motie is aangenomen. Opnieuw stemde BBB hier vóór en ChristenUnie, CDA, SGP, JA21, PVV, FVD en DENK weer tegen, net als opvallend genoeg BIJ1.

Abortusdissident bij PVV

Dan moest er ook nog gestemd worden over de opvallende motie van Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie dat “abortus altijd een tragedie is”. Deze lofwaardige motie werd met 29 stemmen voor en 100 tegen verworpen. Hier blijkt Tony (alias 'Teun') van Dijk een pro-abortus-dissident binnen de PVV te zijn: hij stemde als enige van zijn partij met de meerderheid mee. Mirjam Bikker had van tevoren in een stemverklaring dan wel de steun van haar partij aan de motie-Van Houwelingen toegezegd, maar vond het nodig daarbij te beweren dat “als een vrouw kiest voor het afbreken van de zwangerschap, zij niet strafbaar is”.

ChristenUnie stelt teleur

Met deze afpaling wekt Bikker de indruk dat de vrouw bij een abortus moreel vrijuit gaat, alsof de zonde van het doden van een kind in de moederschoot alleen maar door de aborteur wordt begaan. Dit is, vanzelfsprekend, een vertekening van de werkelijkheid, aangezien de abortus gewoonlijk op verzoek van de vrouw geschiedt. Afgezien van de morele kant van de zaak, vraag je je af wat de ChristenUnie met zo’n dubbelhartige opstelling denkt op te schieten. Zij speelt er alleen het abortusactivisme mee in de kaart, terwijl zij kiezers die morele helderheid willen, keer op keer teleurstelt.

Laatst bijgewerkt: 18 juli 2023 15:04

Doneer