Vraag aan scholieren: waarom zou je downkinderen moeten aborteren?

Arts Luc Bonneux: opsporen en aborteren van kinderen met Down-syndroom is een morele plicht. (Beeld: YouTube)

Vraag aan scholieren: waarom zou je downkinderen moeten aborteren?

THEMA'S:

Kunt u zich voorstellen dat een scholier de opdracht krijgt om te motiveren waarom een kind met Down-syndroom in de moederschoot moet worden omgebracht? Ja, dat dit zelfs een “morele imperatief” kan zijn, dus een ethische plicht?

Recht op leven onderhandelbaar?

Wel, schoolboekenuitgever Noordhoff was van plan een biologieboek Nectar voor 5 havo uit te geven, waarin precies deze opgave wordt voorgelegd. Weliswaar moesten de scholieren daarbij ook een argument tégen het doden van dergelijke kinderen geven, maar het is te bizar voor woorden dat de heiligheid van het recht op leven van de mens als iets onderhandelbaars wordt voorgesteld, als iets ‘waar je dan wel goede argumenten’ voor moet hebben.

Gechoqueerd door voorgelegde tekst

De geplande tekst is inmiddels van de baan, nadat Susanne Blomsteel, moeder van een kindje met Down, er lucht van had gekregen. De zaak kwam aan het rollen toen zij gebeld werd door de uitgeverij met de vraag of die een foto mocht gebruiken waarop zij haar dochter voorleest uit een boek over het Downsyndroom. “Ik voelde me vereerd maar met al wat lessen achter de rug vraag ik of ik eerst mag lezen waar het stuk over gaat”, aldus Blomsteel op Instagram. Ze was gechoqueerd door de tekst die ze voorgelegd kreeg.

STI WhatsApp-banner

Nederlandse muggenzifterij?

Uitgangspunt van de opgave is een column uit 2017 van de Vlaamse arts en epidemioloog Luc Bonneux, die destijds ook al ophef veroorzaakte. In notabene artsenvakblad Medisch Contact verbaasde Bonneux zich openlijk over de weerstand in Nederland tegen de NIPT (niet-invasieve prenatale test) waarmee ongeboren kinderen met downsyndroom kunnen worden opgespoord en geaborteerd. Nederlandse muggenzifterij, zo is de ondertoon van de Vlaming.

Aborteren Downkinderen ‘morele plicht’

Want opsporen en doden van Downkinderen kan niet alleen, het dient ook te gebeuren, volgens Bonneux, zowel in het belang van de ouders als van de Downkindjes zelf, die toch maar “een zeer beperkt leven” te wachten staat. Opsporen en aborteren is daarom “een morele plicht”. Bonneux gaat zelfs zover de medische vooruitgang te betreuren die ons in staat stelt Downkinderen steeds beter in leven te houden. Nederland laat zich ten onrechte ophouden door wat hij laatdunkend argumenten noemt “zoals ik die verwacht van religieus rechts”.

Kinderen verwerpelijke denktrant aanleren

Argumenten van ‘religieus rechts’ zijn blijkbaar bij voorbaat partijdig en ongeldig. Stel nu eens dat in een schoolboek de opgave stond om een argument te geven vóór, en een tegen de stelling dat mensen met een gekleurde huid inferieure wezens zijn. Of dat de opgave luidt: bedenk eens enkele goede redenen voor de Neurenberger rassenwetten. Of: Wanneer mogen we opa een spuitje geven? Het land zou te klein zijn. En terecht: je wil toch niet dat kinderen zich een verwerpelijke denktrant eigen maken, ook niet bij wijze van gedachte-experiment?

Bestel Catechismus tegen abortus

‘Medisch’ argument voor abortus

De opgave die Noordhoff aan scholieren wilde voorleggen is trouwens niet eens het aborteren van met NIPT opgespoorde downkinderen als ethisch of moreel vraagstuk. Nee, hun wordt uitdrukkelijk gevraagd om “een medisch argument” voor en tegen de stelling van Bonneux te formuleren. Waarom? Medisch is er helemaal geen probleem. Het is duidelijk dat veel gevallen van down inderdaad met NIPT op te sporen zijn en hen aborteren is medisch evenmin problematisch, zoals de ruim 33.000 ongeboren kinderen bewijzen die jaarlijks in Nederland via abortus worden omgebracht.

Kinderen verkeerde kant uitgestuurd

Intussen zou op scholieren wel de enormiteit van Bonneux zijn losgelaten dat “zwakzinnig leven” tot iedere prijs voorkomen dient te worden (alsof abortus het kind ook maar op enige wijze ‘voorkomt’, door het in de baarmoeder te doden) en mogen ze er een ‘medische reden’ bij bedenken waarom dat wel of niet een goed idee is. Dat is raar, want Bonneux spreek zelf van een “morele plicht” tot aborteren en speelt dus zelf de ethische kaart. Het ‘Gij zult niet doden’ van de Tien Geboden, is bij voorbaat al uitgesloten want niet ‘medisch’. Gods wet mag geen rol spelen. Zo worden kinderen de verkeerde kant uitgestuurd en aangezet tot een puur utilitaire, rationalistische en onmenselijke denktrant.

Stelling Luc Bonneux volstrekt verwerpelijk

Het is een geluk dat enkele ouders van Downkinderen bijtijds lucht hebben gekregen van de plannen van Noordhoff. De ChristenUnie kondigde zelfs aan er Kamervragen over te stellen. IJlings heeft de schoolboekenuitgever, die niet op een rel zat te wachten, daarom de ouders uitgenodigd voor overleg. Het gevolg is dat de opdracht nu van de baan is. Het is jammer dat de tekst niet gehandhaafd is, maar dan aangevuld met de enige juiste opdracht: “Som de argumenten op waarom de stelling van Luc Bonneux volstrekt verwerpelijk is”.

Laatst bijgewerkt: 15 februari 2023 09:21

Doneer