Vrouwenconferentie wil als oplossing voor vrouwenproblemen... het aborteren van vrouwen! Nederlandse pro-lifer doet verslag.

THEMA'S:

Alex van Vuuren. Beeld: schreeuwomleven.nl

Vorige week was Koningin Maxima in Kopenhagen voor de Women Deliver conferentie. Deze conferentie, waar duizenden mensen van heel de wereld aanwezig waren, werd gehouden zogenaamd voor de vrouwenrechten. In werkelijkheid riep de conferentie op ongeboren meisjes het recht op leven te ontnemen.

Pro-choice gepredikt

Koningin Maxima was echter niet de enige landgenoot. Ook de Nederlandse pro-lifer Alex van Vuuren was op de conferentie. Van Vuuren is directeur van de Nederlandse pro-life groep Schreeuw om Leven. Op de conferentie zag hij met eigen ogen hoe onder de dekmantel van gezondheid, rechten en vrijheden van de vrouw, de pro-choice ideologie wordt gepredikt.

womendeliver

VN-doelen

De Women Deliver conferentie streeft onder andere de VN-doelen na. Het derde doel van de VN-lijst is een goede gezondheid. “Het probleem daarmee is dat onder gezondheid in VN-kringen en op deze conferentie wordt verstaan abortus” schreef Alex van Vuuren in zijn eerste verslag over de conferentie.

Weinig échte diversiteit

Toen abortus woensdag werd besproken in een panel waren de experts het roerend met elkaar eens dat abortus de keuze van de vrouw is en voor iedereen toegankelijk moet zijn. Sowieso was er op de conferentie weinig diversiteit in meningen.

Alex van Vuuren hoorde een van de weinige kritische geluiden uit Afrika komen:

Een vragensteller in het seminar uitte zijn frustratie over een minderheid binnen de VN die de meerderheid ‘krijgsgevangen’ houdt, waardoor deze rechten nog niet konden worden geratificeerd. Professor Malata uit Malawi ging tijdens het seminar tegen de stroom in door te wijzen op de fout die gemaakt wordt als er geen rekening gehouden wordt met heersende ‘ethische opvattingen’ in Afrika. Het zijn namelijk vooral Afrikaanse en moslimlanden die binnen de VN de reproductieve rechten (lees: vrije abortus) tegenhouden.

Ook gendergelijkheid werd op de conferentie aangehaald als doel dat betrekking heeft op vrouwen. Onder gender verstaat men elke vorm van seksuele identiteit die noch man, noch vrouw is.


hqdefault

Cecile Richards, hoofd van Planned Parenthood, wordt ondervraagd.

Marie Stopes

Het is opmerkelijk dat een conferentie over het welzijn van vrouwen, organisaties als Planned Parenthood en Marie Stopes International uitnodigt. Deze organisaties zijn namelijk jaarlijks verantwoordelijk voor de abortus van miljoenen pas verwekte vrouwen. Planned Parenthood is in het bijzonder controversieel omdat het handelt in de organen van geaborteerde kinderen. Over de waardering van Women Deliver conferentie voor de meisjesdoders bestaat geen twijfel. De directrice van Planned Parenthood, Cecile Richards werd als heldin gehuldigd op de conferentie.

Alex van Vuuren:

Vrije abortus als onderdeel van de reproductieve rechten van de vrouw is niet opgenomen in de VN-­doelen. Een recht op abortus is ook niet vastgelegd in de internationale mensenrechtenconventies. Toch wordt een immense mondiale vrouwenconferentie opgetakeld, waar een keur aan leden van vorstenhuizen en wereldleiders acte de présence geeft, om aan abortus prioriteit te geven boven de VN­-doelen. De landen en partijen die er niet in geslaagd zijn om hun opvattingen aanvaard te krijgen bij de VN zetten op deze manier hun wil door. Dat doet de internationale verstandhoudingen schade aan en dat noem ik verontrustend.

Abortus is geen gezondheidszorg

Het is heel nobel om de gezondheid van vrouwen te willen verbeteren. Maar abortus werkt hier alleen maar tegen. Organisaties als Planned Parenthood en Marie Stopes International moeten op een conferentie over vrouwenrechten ook eigenlijk niets te zoeken hebben.

twitter

Het christendom wordt gerust besmeurd om de pro-abortus ideologie te verspreiden.

Misleidende conferentie

Het is niet de eerste keer dat de Women Deliver conferentie abortus promoot. Op de editie van 2013 bleek al dat de vrouwenconferentie alles doet om haar duistere agenda door te drukken. Zo bepleitte de conferentie het promoten van abortus door vroedvrouwen als middel om de moedersterfte in Maleisië te doen dalen. Women Deliver is een misleidende conferentie, die echte problemen van vrouwen wil oplossen door via abortus minder vrouwen geboren te laten worden. Het is een wolf in schaapskleren. Onze vorstin heeft daar niets te zoeken! Lees hier het eerste en het tweede deel van Alex van Vuurens verslag.

Laatst bijgewerkt: 17 november 2023 16:38

Doneer