Wet tegen aborteren van Down-kinderen blijft overeind

Foto: Wikimedia

Wet tegen aborteren van Down-kinderen blijft overeind

THEMA'S:

Een wet in Missouri die ongeboren kinderen met het syndroom van Down tegen discriminatie beschermt, is nu van kracht als gevolg van een uitspraak van een federaal gerechtshof. Dat meldt LifeNews.

Pro-life wet mag uitgevoerd

Volgens het kantoor van procureur-generaal Eric Schmitt van Missouri heeft het Eighth Circuit Court of Appeals twee uitspraken van districtsrechtbanken verworpen die de wet blokkeerden, onder verwijzing naar de recente uitspraak van het Hooggerechtshof Dobbs vs Jackson Women's Health. Dat betekent dat de staat de pro-life wet, die abortus verbiedt die uitsluitend op een prenatale diagnose van het Down syndroom gebaseerd is, mag gaan uitvoeren.

‘Dodelijk discriminatie’ beëindigd

"Dit was verwacht in het licht van de Dobbs beslissing, maar is niettemin zeer welkom," zegt Samuel H. Lee van Campaign Life Missouri tegen LifeNews. "Pro-abortus critici zeiden dat HB 126 ongrondwettelijk was, maar de laatste uitspraak ... toont aan dat volharding door pro-life wetgevers, advocaten en activisten een einde kan maken aan dodelijke discriminatie van kinderen in de baarmoeder."

STI WhatsApp-banner

Groot voorstander van pro-life wet

De Down-syndroom maatregel is onderdeel van een grotere pro-life wet, House Bill 126, die ongeboren kinderen beschermt door abortussen in bijna alle gevallen te verbieden. Als gevolg van de uitspraak zei Lee dat alle bepalingen van die wet van 2019 nu van kracht zijn. Advocaat-generaal Schmitt, wiens zoon een handicap heeft en niet kan spreken is, is een groot voorstander geweest van de pro-life wet.

‘Prenatale diagnose mag geen doodvonnis zijn’

"Mensen met het Down-syndroom brengen vreugde, liefde en licht aan de mensen om hen heen en aan de samenleving als geheel”, aldus Schmitt. “Het zijn dochters en zonen, zussen en broers en vrienden," zei Schmitt. "Een prenatale diagnose van het Down-syndroom zou geen doodvonnis mogen zijn, en door onze inspanningen is dat niet langer het geval."

Keten van abortuscentra

Planned Parenthood, de grootste keten van abortuscentra in de VS, en de American Civil Liberties Union hebben de wet voor de rechter gebracht met het argument dat deze in strijd was met Roe vs. Wade. Op 24 juni heeft het Hooggerechtshof deze beslissing echter herzien in een historische overwinning voor het leven. Nu beschermen Missouri en een tiental andere staten ongeboren baby's weer tegen abortus.

Onder druk gezet

Ongeboren baby's met het syndroom van Down en andere handicaps vormen een doelwit voor abortus. In sommige landen is het percentage abortussen na een prenatale diagnose wel 100 procent. Veel ouders voelen zich door artsen en genetisch consulenten onder druk gezet om hun ongeboren baby's te aborteren.

Ongeboren meisjes

Uit onderzoek blijkt dat ongeboren baby's met het syndroom van Down het doelwit zijn van astronomische aantallen abortussen. Het abortuscijfer voor ongeboren baby's met het syndroom van Down is in IJsland bijna 100 procent. In Frankrijk wordt het percentage op 77 procent geschat en in de Verenigde Staten op 67 procent, maar sommigen schatten dat het zelfs 90 procent kan zijn. Dat geldt ook voor Nederland. Missouri en acht andere staten verbieden ook abortussen op basis van geslacht. Deze worden vaak gericht tegen ongeboren meisjes.

Laatst bijgewerkt: 15 juli 2022 13:02

Doneer