Word pro-lifer

De bescherming van het ongeboren leven is een zaak van leven en dood. Een zaak voor u en ik.

Wilt u op de hoogte blijven van ons pro-life werk?

Wilt u zelfs meehelpen met ons pro-life-werk? Dat kan bijvoorbeeld door:

  • Het opzetten van een pro-life-groep in uw parochie of plaats;
  • Het bidden bij abortusklinieken;
  • Het helpen bij het maken van postzendingen;
  • Het meedenken over onderwerpen voor campagnes en acties;
  • Het uitnodigen van Stirezo voor een presentatie in uw parochie;
  • Het werven van donateurs die ons pro-life-werk willen steunen.

U kunt vast nog meer manieren bedenken om ons te helpen. Heeft u ideeën? Wilt u actief worden voor Stirezo? Stuurt u een mail naar [email protected] en wij nemen contact met u op.