Europa voor het Leven

Petitie aan het Europees Parlement

Europa voor het Leven

Geachte leden van het Europees Parlement,

Net als de meerderheid van de Europese burgers ben ik ervan overtuigd, dat Europa geen toekomst heeft, als het zijn christelijke wortels en de grondrechten niet respecteert en beschermt.

Maar op EU-vlak werken er krachten, die zich inzetten voor het pseudo-recht op abortus en die ongeboren kinderen hun recht op leven willen ontnemen.

Daarom mijn verzoek aan u:

Aan het begin van uw vijfjarig ambtstermijn vraag ik u, dat u zich in het Europees Parlement actief voor het recht op leven van ongeboren kinderen inzet en een resolutie indient, waarin staat:

• Dat u zich eenduidig uitspreekt tegen de aanvallen op het recht op leven;

• Dat in Europa alle mensen recht op leven hebben, van verwekking tot en de natuurlijke dood.

Ik dank u voor uw aandacht en wens u een goed en vruchtbaar werk toe in het Europees Parlement, een werk dat het welzijn van werkelijk alle mensen in Europa dient.

Lees meer