Stop kindereuthanasie!

Petitie aan de hele Tweede Kamer

Stop kindereuthanasie!

D66 heeft in de kabinetten-Rutte een regeling doorgevoerd om jonge kinderen te kunnen laten euthanaseren.

Onder het zogenaamde Groningen-protocol kunnen nu al kinderen tot één jaar geëuthanaseerd worden. D66 heeft deze grens nu opgerekt naar twaalf jaar!

Dit betekent dat alle kinderen tot twaalf jaar gedood kunnen worden als men voor hen besloten heeft dat hun leven niet meer de moeite waard is!

Internationaal wordt schande gesproken over het opzettelijk doden van kinderen in Nederland.

Tegen dit boosaardige besluit moeten wij in verzet komen.

Teken daarom de petitie aan de Tweede Kamer om kindereuthanasie te stoppen!

Lees meer