Stop koffie-euthanasie!

Petitie aan de fractieleiders in de Tweede Kamer

Stop koffie-euthanasie!

Het arrest van de Hoge Raad heeft de Haagse ‘koffie-euthanasie’ gelegitimeerd.

Dat wil zeggen dat artsen op grond van een ooit afgegeven wilsverklaring – hoe onduidelijk geformuleerd en van hoe lang geleden ook – voortaan euthanasie mogen plegen op demente bejaarden, zelfs als die er duidelijk blijk van geven dit niet te willen.

Om dit laatste voor te blijven mogen euthanasieartsen bovendien een slaapmiddeltje vooraf in de koffie of appelmoes doen, om de euthanasie vlot te laten verlopen.

De Hoge Raad, op de samenstelling waarvan u het toezicht heeft, bevordert al veertig jaar eenzijdig euthanasie.

De Tweede Kamer is de wetgever. Verzoek hen daarom dringend de levens van alle Nederlandse burgers met wetgeving te beschermen tegen de gedwongen euthanasie, die ons vanuit het hoogste rechtscollege wordt opgedrongen.

Lees meer