Abortus in Franse grondwet is nog geen gelopen race

President Macron kan wel tussen hoge rechters gaan staan als hij bekend maakt abortus als een 'recht' in de Franse grondwet te willen invlechten, maar dat maakt het nog niet legitiem. (Beeld: screenshot France24)

Abortus in Franse grondwet is nog geen gelopen race

THEMA'S:

Het Franse parlement maakt voorbereidingen om het recht op abortus in de grondwet op te nemen, zoals eind 2023 aangekondigd werd door president Emmanuel Macron. Hij noemde het recht om ongeboren kinderen te doden toen een “onomkeerbare vrijheid”. Eerder vroeg hij ook al in het Europees Parlement om abortus op te nemen in het EU-handvest van grondrechten.

Radicalisering van abortuslobby

Het Franse voornemen wordt geduid als een radicalisering na het terugdraaien van Roe v. Wade door het Amerikaanse Hooggerechtshof. Een radicalisering die niet alleen het doden van nog meer kinderen betekent, maar daar bovendien een grondwettelijk ‘recht’ van maakt. Uiteraard een ‘recht’ waaraan iedere natuurrechtelijke grondslag ontbreekt: het is gecodificeerd onrecht. De Franse plannen lijken dan ook vooral ingegeven door de woede dat Amerikaanse staten door de herziening van het Hooggerechtshof de vrijheid hebben teruggekregen om abortus in te perken of zelfs geheel te verbieden.

‘Wordt recht op leven de uitzondering?’

Aartsbisschop Pierre d’Ornellas van Rennes uitte namens de bisschoppenconferentie de zorg dat Frankrijk zo “praktisch het enige land ter wereld zou worden” dat het recht op abortus in een grondwet verankert.” Hij wees ook de consequenties: “Wat gebeurt er als abortus als beginsel in de grondwet wordt vastgelegd? Betekent dit dat het recht op leven een uitzondering wordt?” D’Ornellas merkte op dat het abortuscijfer in Frankrijk nu al het dubbele is van dat in Duitsland. “Ik denk niet dat het vastleggen van vrije toegang tot abortus in de grondwet het feit zal wegnemen dat het altijd een tragedie is.”

Volg STI op Telegram

‘Gegarandeerde vrijheid’

De voorgestelde grondwetswijziging zou “gegarandeerde vrijheid” moeten bieden aan vrouwen om een abortus te ondergaan, als ware het een mensenrecht. Concreet betekent het de toevoeging aan artikel 34 grondwet dat "de wet de voorwaarden bepaalt waaronder de aan vrouwen gewaarborgde vrijheid om een zwangerschap vrijwillig te onderbreken, wordt uitgeoefend". Dit zou betekenen dat ook het eufemisme voor abortus grondwettelijke status zou krijgen. Interruption volontaire de la grossesse (IVG) betekent immers ‘vrijwillige zwangerschapsonderbreking’ en vermijdt het noemen van de kern van de zaak: de afbreking van de zwangerschap en het doden van het nog niet geboren kind.

Senatoren maken bezwaar

Hoe het natuurrecht, laat staan het goddelijk recht, in het land van ‘vrijheid, gelijkheid, broederschap’ zijn uitgehold blijkt uit de overweldigende steun voor het wetsvoorstel: 493 stemmen voor en 30 tegen. Na de stemming in de Assemblée nationale op 31 januari moet echter ook de Senaat nog instemmen. Die stemming staat – blijkbaar opzettelijk - gepland kort voor 8 maart, een feministische feestdag. Verschillende senatoren hebben echter bezwaren tegen het wetsvoorstel laten horen, als niet passend in een grondwet en willen zich ieder geval niet door de planning onder druk laten zetten. Abortus is legaal in Frankrijk sinds de goedkeuring van de 'Wet Veil' van 17 januari 1975 en werd dat definitief door de 'Wet Pelletier' van 31 december 1979.

Laatst bijgewerkt: 7 februari 2024 14:10

Doneer