Europees Parlement wil van abortus ‘mensenrecht’ maken

Europees Parlement, Straatsburg. (Foto: Udo Pohlmann op Pixabay)

Europees Parlement wil van abortus ‘mensenrecht’ maken

THEMA'S:

Het Europees Parlement zal naar verwachting tijdens zijn plenaire vergadering van 23 juni een resolutie in stemming nemen, naar aanleiding van een rapport over de "situatie van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) in de EU". De resolutie bevat voor de lidstaten de verbintenis om abortus in alle lidstaten actief te bevorderen. Het druist daarmee in tegen de nationale soevereiniteit van de lidstaten.

Erkenning reproductieve gezondheid

De tekst van de resolutie, die door de EP-Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid (FEMM) onder leiding van Predrag Fred Matić, een socialistisch parlementslid uit Kroatië, aan de leden van het Europees Parlement (MEP's) is voorgelegd, beoogt "de volledige erkenning dat seksuele en reproductieve gezondheid en rechten mensenrechten zijn".

Mensenrechtenpakket

‘Reproductieve gezondheid’ is een containerbegrip, dat ook abortus omvat. Het mogen doden van ongeboren kinderen is dus officieel onderdeel van het begrip ‘gezondheid’, zoals NGO’s en globalistische organen als de WHO dat definiëren. Het rapport Matic wil daar nu een belangrijke nieuwe stap in doen, door dit gezondheidsbegrip te herverpakken als een mensenrechtenpakket, dat lidstaten klakkeloos moeten uitvoeren.

Lees ook: Europees Parlement dreigt ‘alle hindernissen’ voor abortus op te heffen

Stop gedwongen euthanasie

Demoniseren

Het Matić-rapport draait er niet omheen. Het wil “vrije en legale abortus" voor alle vrouwen. "Belemmeringen bij de toegang tot abortus", aldus het rapport, “leiden tot de schending van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, maar ook tot ongelijkheden bij de verwezenlijking van vrouwenrechten in de EU". De tactiek is duidelijk: eerst het doden van ongeboren kinderen definiëren als een ‘recht’, en vervolgens iedere drempel of bedenking daarbij demoniseren als een ‘schending’ van dat ‘recht’, of zelfs als “gender-gerelateerd geweld” tegen vrouwen.

‘Uitholling persoonlijke vrijheden’

Het rapport valt bijvoorbeeld het terughoudende beleid aan dat de EU-lidstaten Polen en Malta op het gebied van ‘reproductieve gezondheid’ voeren en spreekt van een "terugslag op de rechten van de vrouw" op het gebied van "veilige en legale abortussen". Dit zou leiden tot "de uitholling van de democratie en de persoonlijke vrijheden" in Europa. Volgens dit rapport draagt het doden van ongeboren kinderen dus bij aan ‘democratie en persoonlijke vrijheden’.

Gewetensbezwaren

Vervolgens is het medisch personeel aan de beurt dat niet wil meewerken aan het doden van ongeboren kinderen. Het rapport demoniseert hun gewetensbezwaren als "een van de meest problematische belemmeringen" daarbij. In het verslag wordt onderstreept dat "gezondheidswerkers vaak geen abortus uitvoeren op grond van hun persoonlijke overtuiging (...) Dit ontzegt vrouwen niet alleen het recht op gezondheid en medische procedures, maar werpt ook de vraag op van de openbare verwijzingssystemen". Weigeren door artsen of verpleegkundigen om mee te werken aan abortus zou daarom gelijkgesteld moeten worden aan het “weigeren van medische zorg” en dus strafbaar.

Lees ook: 5 landen waar pro-life aan de winnende hand is

Waken bij abortuscentra is een recht en moet dat blijven!

‘Inbreuk op mensenrechten’

De commissie die de resolutie heeft voorbereid, zegt dat het niet uitvoeren van abortus op grond van gewetensbezwaren een "duidelijke en multidimensionale schending" is die "een inbreuk vormt op de mensenrechten", en "een Europese uitdaging is die moet worden aangepakt". De tekst wordt aan de plenaire vergadering van het Europees Parlement voorgelegd nadat hij in de eerder genoemde commissie is goedgekeurd met 27 stemmen voor, 6 stemmen tegen en 1 onthouding.

‘Ondermijnt soevereiniteit’

De commissieleden die tegen de resolutie waren, gaven als argument dat deze "abortus behandelt als een vermeend mensenrecht dat niet bestaat in het internationaal recht" en dat de resolutie zich bovendien “uitspreekt tegen gewetensbezwaren van de kant van gezondheidswerkers". Deze minderheid heeft 154 amendementen op het rapport ingediend. In hun bezwaar stellen zij dat "de mensenrechten - die universeel en onveranderlijk zijn – [door het rapport] worden onderworpen aan ideologische manipulatie, waarbij internationale invloed de soevereiniteit van naties ondermijnt en hun wetten beïnvloedt". Wat aan de verdediging ontbreekt, is dat abortus een flagrante schending is van zowel de natuurlijke als de goddelijke wet. Een flagrante schending die in positief Europees recht dreigt te worden omgezet.

Laatste belemmering

Pro-life organisaties die het Matić-rapport hebben gelezen, benadrukken dat dit in wezen een reprise is van het Estrela-rapport (genoemd naar de socialistische europarlementariër Edite Estrela uit Portugal, dat al in 2013 door het Europees Parlement is verworpen. Abortusactivisten blijven het kennelijk proberen, net zolang tot de laatste belemmering tegen het doden van ongeboren kinderen is weggenomen. In de komende stemming zal de grote Europese Volkspartij (waarin de nationale christendemocratische partijen vertegenwoordig zijn) waarschijnlijk de doorslag geven. De Belgische Europarlementariër Cindy Franssen, die zichzelf “christendemocrate in hart en nieren” namens CD&V noemt, heeft de resolutie echter helpen voorbereiden en als commissielid van FEMM al vóór gestemd.

Laatst bijgewerkt: 17 juni 2021 12:54

Doneer