Schokkend: Macron wil abortus in EU-Handvest Grondrechten

Macron tijdens zijn toespraak in het Europees Parlement. Hij kondigde aan het Europees Handvest van grondrechten te willen "actualiseren", door abortus erin op te nemen.

Schokkend: Macron wil abortus in EU-Handvest Grondrechten

Met een schokkende toespraak is Emmanuel Macron begonnen aan het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. In het Europees Parlement in Straatsburg hield de Franse president een toespraak van twintig minuten. Daarin zei hij dat hij het Europees Handvest van de grondrechten wil "actualiseren", onder meer door daar het recht op abortus in op te nemen.

‘Onderbreking’ zwangerschap betekent kind doden

Het Franse voorzitterschap zal, aldus Macron, een voorzitterschap zijn van "bevordering van de waarden die ons maken". Met gebruikmaking van een oude eufemistische, misleidende, feitelijk onjuiste aanduiding voor abortus, stelde Macron dat het recht op “vrijwillige onderbreking van de zwangerschap” daar deel van zou uitmaken. Maar het “onderbreken” van ongeboren kinderen, betekent in alle gevallen hen doden, zoals Macron ook heel goed weet. Precies dit doden van kinderen in de moederschoot wil Macron dus als ‘recht’ laten opnemen in het Europees Handvest van de grondrechten.

Bestel Catechismus tegen abortus

Handvest actualiseren

Letterlijk zei de Franse president in Straatsburg: "Twintig jaar na de afkondiging van ons Handvest van de grondrechten, waarin met name de afschaffing van de doodstraf in de gehele Unie is vastgelegd, hoop ik dat wij dit Handvest zullen kunnen actualiseren, met name om het explicieter te maken op het gebied van milieubescherming of de erkenning van het recht op abortus". Navrant genoeg noemde Macron de afschaffing van de doodstraf dus in een adem met het 'recht' op het doden van ongeboren kinderen. Zijn aankondiging werd door linkse parlementariërs op applaus onthaald.

Abortus vrijwel geheel verboden

De opmerking van Macron is niet alleen in flagrante strijd met het recht op leven dat iedere mens, geboren of niet, toekomt, het betekent ook een arrogant negeren van de EU-staten die geheel anders in de abortuskwestie staan. Zo heeft het Grondwettelijk Hof in Polen abortus in 2020 vrijwel geheel verboden. Macrons voorstelling van zaken als ware abortus een mensenrecht, past echter in een juridische trend en ook vanuit het Europees Parlement wordt keer op keer geprobeerd er dat van te maken en in de EU tot een 'abortusunie' te komen.

'Tegenstandster' van abortus

Wie gerekend had op Roberta Metsola, de net gekozen voorzitster van het Europees Parlement, komt bedrogen uit. Metsola geldt weliswaar als tegenstander van abortus, dat in haar eigen land Malta verboden is, maar zij verzekerde president Macron van haar "persoonlijke" medewerking bij het houden van de EU aan het radicaal-feministische Simone Veil Pact, dat vrouwen vrij toegang geeft tot anticonceptie en abortus. Tegelijk houdt Metsola vol dat zij als persoon anti-abortus blijft, omdat dit de positie van de Maltese partij is die zij vertegenwoordigt.

Laatst bijgewerkt: 24 mei 2024 15:43

Doneer