Abortusactivisten lijden opnieuw nederlaag bij De Reclame Code Commissie

Abortusactivisten lijden opnieuw nederlaag bij De Reclame Code Commissie

THEMA'S:

“Misleidend!”, “De vrijheid van abortus wordt ondermijnd!” De abortusvoorstanders hebben ook dit jaar weer een vergeefse poging gedaan om pro-life reclame van de buis te krijgen. De Reclame Code Commissie (RCC) heeft de klachten – ditmaal gericht tegen NPV – ook dit jaar afgewezen. Dit is een belangrijke overwinning voor het ongeboren kind.

Pro-life reclame op NPO

Tijdens de Week van het Leven – 5 t/m 12 november – heeft NPV-Zorg voor het Leven dit jaar twee pro-life reclamespotjes uitgezonden op de NPO. In de twee spotjes komen twee moeders aan het woord die op het laatste moment afzagen van een abortus. Ze zijn blij en dankbaar dat hun kinderen nog leven en dat ze geen gruwelijke zonde hebben begaan. De reclames wekten veel wrevel op bij abortusvoorstanders. Drie van hen hebben daarom een klacht ingediend bij het RCC. De commissie achtte de klachten echter ongegrond.

Waken bij abortuscentra is een recht en moet dat blijven!

‘Kinderen zijn niet altijd fijn’

De eerste bezwaarmaker betichtte de spotjes van een eenzijdige belichting van “een ontzettend complex onderwerp.” De boodschap van het spotje, aldus de aanklager, is dat abortus de slechtste keuze is die je kunt maken. Deze “zeer gekleurde reclame” zou daarom verboden moeten worden. De tweede aanklacht is afkomstig van een huisarts. De reclame zou suggereren dat het hebben van een kind fijn is, maar dit is “vaak volkomen in strijd met de werkelijkheid”, aldus de huisarts. “De reclame is dus misleidend.” De derde aanklager vindt dat de reclamespotjes voorzien moeten worden van een disclaimer “zodat mensen begrijpen dat ze iets zien dat van politieke partijen afkomstig is. De vrijheid van abortus wordt op deze manier ondermijnd.”

Niet in strijd met de wet

Ondanks hun fervente pogingen zijn de abortusvoorstanders er niet in geslaagd de RCC te overtuigen. De commissie oordeelde dat de reclamespotjes niet in strijd zijn met de Nederlandse Reclame Code. Ze zijn bovendien niet kwetsend en doen geen inbreuk op de rechten van anderen. NPV-Zorg voor Leven directeur Diederik van Dijk reageert luchtig op de uitspraak:

Lees ook: Drievoudige nederlaag abortusactivisten bij Reclame Code Commissie

Bang voor de waarheid

Ieder jaar weer doen abortusactivisten een wanhoopspoging om de pro-life boodschap te dwarsbomen. Dit doen ze niet omdat ze bezorgd zijn dat pro-lifers de waarheid verdraaien, in tegendeel, deze willen ze juist zoveel mogelijk verbloemen. Dat ze bang zijn om de waarheid te spreken over abortus blijkt wel uit hun eufemistische taalgebruik hieromtrent. Een abortus is volgens hen niet het doden van een ongeboren kind maar ‘zwangerschapsafbreking’ of het ‘weghalen van de ongeboren foetus’ of ‘-vrucht’. Foetus is gewoon het Latijnse woord voor baby en het woord ‘zwangerschapsafbreking’ is zelfs ronduit misleidend: Want ook bij een levend kind wordt de zwangerschap afgebroken, bijvoorbeeld als de moeder wordt ingeleid. Abortus vindt daarvóór plaats als het ongeboren kind gedood wordt.

Leugens abortuslobby aankaarten?

De abortusactivisten zetten alles op alles om de waarheid over abortus te bestrijden. Ze zijn niet bang om te liegen en het recht te verdraaien in hun toewijding aan de vader van de leugen. Als de cultuur van de dood tot zulke dingen in staat blijkt, waar blijft dan onze pro-life actie? Is het niet ook onze morele plicht om een klacht in te dienen over de leugens die de abortuslobby vrijuit verkondigt? Hoe dan ook is de uitspraak van de Reclame Code Commissie een welkome steun in de rug in de strijd voor het ongeboren kind, en een pijnlijke tegenslag voor de abortuslobby.

Laatst bijgewerkt: 22 december 2022 12:59

Doneer