Abortusfanatici bij Bloemenhove: wat bezielt ze?

Abortusfanatici bij Bloemenhove: wat bezielt ze?

Sterre Marrée (26) is de initiatiefneemster van de tegendemonstratie tegen de wakers en bidders bij abortuscentrum Bloemenhove in Heemstede.

Ze wordt daarin gesteund door haar vriend Joost Verhagen, de voormalige ‘partijsecretaris’ van de Actiepartij (één zetel in de Haarlemse gemeenteraad). Verhagen afficheert zich op Facebook met een Antifa-achtig embleem, met als randschrift: ‘Soms antisociaal, altijd antifascistisch’. Dit brengt de uitspraak van journaliste Pamela Hemelrijk in herinnering die de liberalisering van abortus de “puurste vorm van fascisme” noemde: het legitimeert immers het geweld tegen de volmaaktst weerloze: het ongeboren kind.

Demonstratievak

Zoals eerder bericht is er bij Bloemenhove tussen wakers en tegendemonstranten geen sprake van een gelijk speelveld, want de door Stirezo gesteunde pro-lifers houden zich aan het door de gemeente toegewezen demonstratievak aan de overzijde van de straat, terwijl de tegendemonstranten die gewoon oversteken. Op die manier proberen zij te beletten dat het waken van de hulpverleningsorganisatie Donum Domini effect heeft en er ongeboren kinderen gered worden.

Vizier op Links

Sterre Marrée en haar vriend Joost Verhagen hebben zelf voor de publiciteit gekozen, maar zijn bij nader inzien niet met alles even blij. Je als ‘activist’ laten fêteren door mainstream media is één ding, kritische publiciteit is wat anders. Verhagen is ook al in de schijnwerper gekomen van het Twitter-account Vizier op Links, dat de infiltratie van extreemlinks in de burgerlijke samenleving volgt. Op Facebook laat Verhagen weten hierover (vergeefse) melding bij de politie te hebben gedaan. Blijkbaar telt vrijheid van meningsuiting alleen voor hemzelf.

Satanisch

Om zich tegen deze minder gewenste publiciteit te verweren hebben Marrée en haar vriend Joost Verhagen, een bizar satanistisch filmpje opgenomen en op Facebook gezet, waarin ze Stirezo zogenaamd ‘vervloeken’ en Anton Szandor LaVey, de stichter van de Church of Satan, en diens satanische ‘bijbel’ aanroepen. Het lijkt vooral ‘grappig’ bedoeld om voor eigen achterban hun gezicht te redden, maar intussen is het treffend dat ze juist voor deze vorm kiezen: er bestaat immers een nauwe relatie tussen satanistisch gedachtegoed en kinderoffers.

Waken bij abortuscentra is een recht en moet dat blijven!

Twijfel

Sterre Marrée woont pas kort in Haarlem, maar leidt daar nu dus al een pro-abortusdemonstratie. Het feit dat ze zelf drie jaar geleden een abortus heeft ondergaan, zal daar niet vreemd aan zijn. Tegenover het Haarlems Dagblad gaf ze aan dat de terugkeer naar een abortuscentrum haar wel “het een en ander” deed. Sterker nog, Donum Domini, dat gesteund door Stirezo bij Bloemhove waakt, lijkt haar te hebben doen twijfelen of ze destijds wel de juiste beslissing genomen heeft, al zet ze die twijfel direct weer van zich af.

Vals bewustzijn

Het getuigenis van Marrée, door het Haarlems Dagblad vastgelegd op video, is in zijn schizofrenie zo kenmerkend voor het valse bewustzijn dat jonge vrouwen door het feminisme opgedrongen hebben gekregen, dat het de moeite waard is het hier uit te schrijven. Marrée begint met te vertellen hoezeer het prolife argument indruk op haar maakte toen zij drie jaar geleden zelf voor de beslissing stond of zij tot abortus zou overgaan of niet:

“Ik weet nog wel gewoon nog dat ondanks dat ik ontzettend pro-abortus ben en ook altijd ben geweest, dat ik die tijd zoveel op me af heb gekregen van: ‘Ja maar, het is natuurlijk wel leven dat in je groeit, het is een ongeboren kind…’ [onderbreekt zichzelf] Dat taalgebruik alleen al van ongeboren kind… Het is geen kind! En het zit aan jouw lichaam vast en dan moet ik te allen tijde zelf kunnen beslissen wat ik daarmee doe! Maar ja, zelfs ik begon dus op gegeven moment te denken van wow, is dit wel de juiste keuze?”

Ergernis

Deze twijfel heeft haar kind echter niet mogen baten. Het is geaborteerd. Marrée getuigt voor de camera met verbluffende eerlijkheid dat dit haar niet in de kouwe kleren is gaan zitten, en nog altijd niet zit:

“Ik denk er wel nog aan in die zin dat… nou ja, als ik hier (bij het abortuscentrum) ben.. het doet me wel het een en ander, en het doet me ook het een en ander dat er dus mensen zijn die er zo van doordrongen zijn dat het fout is en dat het moord is en zo… aan de ene kant wekt dit ergernis op, aan de andere kant – gek genoeg en ik wou dat ik het niet voelde – voel ik me er ook een klein beetje door aangesproken. Nog steeds.”

Succes pro-life

Marrée laat met deze woorden zien hoe goed Donum Domini en de campagne Stirezo erin slagen om zelfs bij haar het besef levend te houden dat abortus nooit een ‘medische handeling’ wordt of abstract ‘vrouwenrecht’ kan zijn, maar dat het om de doding van een concreet menselijk individu gaat. Zelfs een overtuigde abortusvoorstandster kan dat besef bij zichzelf niet ontkennen, als het ware ondanks zichzelf. Als het protest van Marrée dus al iets uitdraagt, is het wel het succes en de overtuigingskracht van pro-life.

Bestel Catechismus tegen abortus

Laatst bijgewerkt: 2 augustus 2022 11:16

Doneer