Abortuspillen in de schappen van de apotheek: een verbitterde strijd voor de ongeborenen

Abortuspillen in de schappen van de apotheek: een verbitterde strijd voor de ongeborenen

THEMA'S:

Apotheekmedewerkers verzetten zich tegen de toegenomen promotie van abortuspillen na een uitspraak in januari van de Amerikaanse Voedsel- en Warenautoriteit, waarbij zij zich beroepen op hun religieuze rechten om vrijgesteld te worden van de verkoop van anticonceptiepillen. Zij worden in hun strijd tegen de abortuslobby bijgestaan door pro-life wetgevers, die de ongeborenen verder willen beschermen tegen het anti-leven beleid van de huidige regering. De situatie benadrukt het huidige nationale conflict tussen de niet aflatende drang van de Biden-regering naar meer abortussen in welke vorm dan ook en de hernieuwde wettelijke bescherming van ongeborenen na de vernietiging van Roe v. Wade door het Hooggerechtshof.

Abortuspil

Op 3 januari legde de Amerikaanse Voedsel- en Warenautoriteit (FDA) de laatste hand aan een nieuwe regel die apotheken en drogisterijen toestaat het abortusmiddel ‘mifepriston’ te verkopen. Bij de aankondiging van de nieuwe regel, waarbij vroegere regels van de FDA inzake de beperking van de toegang tot mifepriston worden afgeschaft, verklaarde de FDA dat het ‘geneesmiddel’ mag worden verstrekt door apotheken die de nodige certificering ontvangen. Voor ontvangst van de abortuspil is een recept nodig, maar de pil kan dan aan de persoon aan de balie worden verstrekt.

Lees ook: Eerste Kamer stemt voor abortuspil bij de huisarts

Gretige apotheken

De maatregel betekent een aanzienlijke uitbreiding van de toegang tot abortus, zoals opgemerkt door abortusgigant Planned Parenthood. De voorzitter van de organisatie, Alexis McGill Johnson, verwelkomde de stap van de FDA en noemde het "een stap in de goede richting voor gelijkheid op gezondheidsgebied". Johnson noemde de maatregel een “doorbraak voor mensen die toegang proberen te krijgen tot basisgezondheidszorg... De veranderingen van vandaag zullen miljoenen mensen helpen om meer toegang te krijgen tot de zorg die ze nodig hebben, wanneer ze die nodig hebben.” Drogisterij giganten CVS en Walgreens sprongen snel op de nieuwe toestemming en verklaarden slechts een dag later dat zij er gebruik van zouden maken. Vrouwen konden dus abortuspillen ophalen in hun winkels in plaats van in een dokterspraktijk. Enkele dagen later volgde Rite Aid dit voorbeeld en kondigde aan dat zij het proces zouden starten om de verstrekking van mifepriston in hun winkels toe te staan.

Pro-life protest

Voorstanders van het leven beseffen hoe de beslissing van de FDA een gevaar vormt voor de ongeborenen. Live Action president en CEO Lila Rose verklaarde: "CVS en Walgreens gaan nu dood-op-aanvraag verstrekken via de abortuspil." Ze verklaarde het "absoluut walgelijk dat uw plaatselijke apotheker nu vergif gaat verstrekken dat een onschuldig menselijk leven beëindigt, naast antibiotica en allergiemedicatie." De voorzitter van Students for Life America, Kristan Hawkins, sloot zich bij deze opmerkingen aan: "Zelfs nu het aantal doden van vrouwen die chemische abortuspillen nemen is gestegen, samen met de distributie van deze dodelijke medicijnen, beweren ze dat er niets nieuws aan de hand is. Dit roekeloze machtsmisbruik maakt het voor abortusverkopers gemakkelijker om winst te maken door de behoeften van vrouwen te negeren."

STI WhatsApp-banner

Wat is Mifepristone?

De Amerikaanse fabrikant van het medicijn, Danco, beschrijft mifepristone (of Mifeprex) als "97% effectief in het beëindigen van een vroege zwangerschap", gebaseerd op meer dan 20 jaar gebruik door "meer dan 4 miljoen vrouwen" in de VS. Het bedrijf bagatelliseerde de risico's van het gebruik van het geneesmiddel met de opmerking dat "ongeveer 3% van de vrouwen een chirurgische ingreep nodig zal hebben vanwege een doorgaande zwangerschap, hevige bloedingen, onvolledige uitdrijving of andere redenen zoals een verzoek van de patiënt."

53% van de abortussen

Danco voegde eraan toe dat "ernstige en soms fatale infecties en bloedingen zeer zelden voorkomen na spontane, chirurgische en medische abortussen, ook na gebruik van Mifeprex". Het bedrijf ontkende echter een "oorzakelijk" verband tussen het medicijn en dergelijke effecten. Het pro-abortus Guttmacher Institute stelt dat het middel "veilig en effectief" is en onthulde dat mifepriston - hetzij alleen, hetzij in combinatie met misoprostol - goed was voor 53% van alle gedocumenteerde abortussen in de VS in 2020.

Schimmige wetenschappelijke onderbouwing

Pro-lifers hebben echter al lang gewaarschuwd voor de verborgen gevaren voor de moeders die de pillen slikken, die de farmaceutische bedrijven proberen te verbergen in hun niet aflatende streven naar meer toegang tot abortus. Het Charlotte Lozier Instituut vertelt dat de oorspronkelijke goedkeuring van Danco's mifepriston door de FDA het gevolg was van politieke druk voor abortus, waardoor reguliere, belangrijke proeven werden overgeslagen. Deze goedkeuring, verleend in 2000, was gebaseerd "op een enkel gepubliceerd onderzoek dat niet geblindeerd was, niet gerandomiseerd en alleen gebruik maakte van een historische, niet-concurrerende controle", schrijft het Lozier Instituut. De reputatie van het medicijn als "veilig en effectief" is ook beschermd doordat het medicijnbedrijf de procedure voor het rapporteren van bijwerkingen van het medicijn "omzeilt".

Lees ook: Abortuspil bedreigt verdienmodel abortuscentra: Kuipers belooft extra subsidie

Politiek gemotiveerde nalatigheid

Het Lozier Instituut schrijft ook dat gerandomiseerde proeven van het medicijn nog steeds niet hebben plaatsgevonden zoals de medische normen dat vereisen. In plaats daarvan "is de politiek gemotiveerde ontheffing van de normale veiligheidsonderzoeksprotocollen door de FDA gewoon verlengd zonder ooit om te kijken." Onderzoekers van het Lozier Instituut toonden aan dat het middel verre van "veilig en effectief" is, maar dat uit gegevens uit Finland blijkt dat 1 op de 5 vrouwen die mifepriston gebruikten om abortus te veroorzaken, bijwerkingen ondervond, waarbij 5,9% een "chirurgische ingreep" nodig had. Aanvullende gegevens van door Medicaid gefinancierde abortussen van 1999-2015 onthullen dat 35,5% van de moeders die het geneesmiddel gebruikten om een abortus op te wekken binnen 30 dagen na de abortus een behandeling nodig hadden op de operatiekamer.

Chemische abortus

De onderzoekers van het Lozier Instituut concludeerden dat "chemische abortus duidelijk gevaarlijker is voor de gezondheid van vrouwen dan chirurgische abortus". Wat zit er dan achter de druk van wetgevers, farmaceutische bedrijven, de FDA en de abortuslobby om dergelijke medicijnen te promoten en ze gemakkelijker verkrijgbaar te maken? Het eenvoudige antwoord zou wel eens kunnen liggen in de wens om abortus efficiënter en goedkoper te maken. Volgens het Lozier Instituut, gebaseerd op hun onderzoek, zijn de "enige rationaliteiten" voor het zo promoten van chemische abortussen:

  • Er is minder personeel nodig, wat ook de winst van de abortusindustrie maximaliseert.
  • Het oplossen van problemen met personeelstekorten in abortusfabrieken die chirurgische abortussen uitvoeren door in plaats daarvan chemische abortussen aan te bieden.
  • Het verder promoten van abortus door overheids- en institutionele steun, waardoor het een "sociaal instrument" wordt.

Wat dit laatste punt betreft, waarschuwde het Lozier Instituut in december 2021 dat het permanent opheffen van beperkingen op chemische abortussen, zoals de FDA nu heeft gedaan, deel uitmaakt van een wijdverspreide campagne om de kosten te verlagen en tegelijkertijd de toegang tot abortus te verruimen.

Apotheekmedewerkers verzetten zich tegen abortusstreken

Maar terwijl deze schaamteloze druk van zowel de overheid als de abortusindustrie om abortusmedicijnen in apotheken te verspreiden in werking treedt, spant het personeel van diezelfde winkels een rechtszaak aan met een beroep op hun religieuze rechten om de abortuspil niet te verspreiden. Een aantal voormalige werknemers spannen een rechtszaak aan tegen CVS, waardoor de pogingen van het bedrijf om het abortusmedicijn te verspreiden zouden kunnen ontsporen. Een daarvan is J. Robyn Strader, een christelijke verpleegster die in 2016 door CVS werd ingehuurd om een CVS Minute Clinic in Texas te leiden.

Burgemeester van Haarlem, handhaaf het recht op pro-life waken!

Religieuze vrijstelling ingetrokken

In 2021 besloot CVS alle religieuze vrijstellingsclausules voor haar personeel "in te trekken", wat betekent dat Strader dit niet langer kon aanvoeren als reden om geen abortusmedicijnen te verstrekken. Strader stelt dat zij als praktiserend christen nooit anticonceptiemiddelen of abortusmiddelen heeft voorgeschreven, omdat dit in strijd zou zijn met haar religieuze overtuiging. Ten tijde van haar indienstneming werd Straders religieuze vrijstelling van de behandeling van dergelijke geneesmiddelen door CVS genoteerd en mondeling aanvaard. Na een beleidswijziging in augustus 2021, waarbij de verstrekking van anticonceptie- en abortusmiddelen als onderdeel van het bedrijfsbeleid werd beschouwd, schrapte CVS religieuze accommodaties, waaronder die van Strader. Als gevolg daarvan werd zij in oktober 2021 ontslagen. Haar zaak vermeldt dat CVS ook andere medewerkers heeft ontslagen die op vergelijkbare wijze weigerden dergelijke pillen aan vrouwen te verstrekken.

De andere aanklagers

Een andere voormalige CVS-werknemer klaagt het bedrijf om dezelfde reden aan. Paige Casey in Virginia, een praktiserend katholiek die werkte bij een CVS Minute Clinic, werd ook ontslagen omdat ze weigerde abortusverwekkende medicijnen te verstrekken. Net als Strader eindigde Casey's dienstverband als gevolg van de beleidswijziging van CVS in 2021, waardoor haar religieuze accommodatie kwam te vervallen. Nog een andere verpleegster, Suzanne Schuler uit Kansas, kreeg te maken met de beleidswijziging van CVS. Haar aanklacht komt overeen met de andere: ze klaagt CVS aan voor het beëindigen van haar dienstverband omdat ze geen handelingen uitvoert die volgens haar in strijd zijn met haar religieuze overtuigingen.

Het gehoopte effect

Hoewel deze drie zaken dateren van vóór de wijziging van de FDA in januari 2023 met betrekking tot de verkoop van mifepriston door drogisterijen, markeren de rechtszaken een belangrijke strijd in het licht van de recente vernietiging van Roe v. Wade door het Hooggerechtshof. Mochten de drie vrouwen succes hebben, dan zal dat ongetwijfeld gevolgen hebben voor de manier waarop CVS de distributie van mifepriston volgens de nieuwe FDA-regels aanpakt.

Lees ook: Abortusindustrie wil van eigen nering ‘recht’ maken

Versterkingen vullen het verzet tegen FDA’s abortusbeleid aan

Maar naast deze drie individuele zaken, wordt de abortusindustrie ook geconfronteerd met een uitdaging van 22 procureurs-generaal van staten. Zij schreven een brief aan FDA commissaris Dr. Robert Califf met de eis het nieuwe beleid terug te draaien. "De terugdraaiing door de FDA van belangrijke veiligheidsbeperkingen, die rechtstreeks indruist tegen langdurige FDA-praktijken en het mandaat van het congres, gaat voorbij aan zowel de gezondheid van vrouwen als aan duidelijke federale wetten. Wij verzoeken u dringend uw beslissing terug te draaien."

Alliance Defending Freedom

De strijd blijft ook niet beperkt tot sterk geformuleerde brieven. Vertegenwoordigd door Alliance Defending Freedom, klagen een aantal pro-life organisaties onder leiding van American United for Life (AUL) de FDA aan vanwege de beslissing. Zij stellen dat de FDA "nooit de veiligheid van de medicijnen heeft onderzocht onder de gelabelde gebruiksvoorwaarden, de mogelijke gevolgen van de hormoonblokkerende kuur op de zich ontwikkelende lichamen van jonge meisjes heeft genegeerd, geen rekening heeft gehouden met het substantiële bewijs dat chemische abortusmedicijnen meer complicaties veroorzaken dan chirurgische abortussen en de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen voor zwangere meisjes en vrouwen die deze gevaarlijke kuur ondergaan, heeft geschrapt".

Lees ook: Online verkoop van dubieuze abortuspillen explodeert

‘Gezondheid van vrouwen en meisjes in gevaar’

Veel amicus curiae zijn sindsdien ingediend om de zaak tegen de FDA te ondersteunen, waaronder van bijna 70 pro-life wetgevers. Onder leiding van senator Cindy Hyde-Smith van Mississippi en vertegenwoordiger August Pfluger van Texas sloten 13 senatoren en 54 vertegenwoordigers zich aan bij de aanklacht van AUL, met als argument dat de FDA "de gezondheid van vrouwen en meisjes in gevaar heeft gebracht. De roekeloze beslissingen van de FDA om chemische abortusmiddelen goed te keuren en te dereguleren stellen de winsten en de politieke agenda van de abortusindustrie boven de wet en overvloedig bewijs dat abortusmiddelen schadelijk zijn voor vrouwen, meisjes en hun ongeboren baby's," zei Sen. Hyde-Smith. "Deze feiten bieden een duidelijke wettelijke basis om de FDA verantwoordelijk te stellen voor het afleggen van haar verantwoordelijkheid om het Amerikaanse volk te beschermen tegen deze gevaarlijke medicijnen en voor het overschrijden van haar wettelijke bevoegdheden."

Hardnekkig pro-life verzet

In het Amerika van na Roe is de strijd voor het leven nog even reëel als voorheen, zoals blijkt uit de hernieuwde druk van de abortuslobby. Echter, met een dergelijke terugslag op individueel, bedrijfs- en staatsniveau, zullen degenen die abortus bij elke gelegenheid proberen te bevorderen, hun acties gecontroleerd zien en op felle tegenstand stuiten.

Dit artikel verscheen eerder op tfp.org

Laatst bijgewerkt: 6 maart 2023 16:10

Doneer