Associated Press wil taalaanpassing om abortus te promoten

Associated Press instrueert journalisten in haar stijlboek om het woord 'aborteur' niet meer te gebruiken. (Foto: Noah1806 / Wikimedia Commons)

Associated Press wil taalaanpassing om abortus te promoten

THEMA'S:

De aanval op de rede, die ten grondslag ligt aan de pro-abortus beweging, heeft weer een nieuwe stap gezet in de richting van het absurde. Een populaire terminologiegids voor journalisten is gewijzigd om de zaak van de abortusplegers verder te bevorderen.

Het Stijlboek van de Associated Press (AP) heeft nieuwe richtlijnen uitgegeven die journalisten instrueren hoe ze over abortus moeten schrijven. Het AP Stijlboek is hét hulpmiddel voor journalisten in de Engelstalige wereld.

Een verbod op 'late abortus' aanbevolen, maar alleen in terminologie

Het belangrijkste aspect dat het AP wilde opmerken werd gepost op haar officiële Twitter pagina. Het AP heeft bezwaar tegen de term "late abortus" en schrijft dat een dergelijke abortus alleen zo wordt omschreven als die plaatsvindt tussen 41 weken en 41 weken en zes dagen.

Strijd der definities

De Twitter post van het AP luidde: "Gebruik de term 'late abortus' niet. Het American College of Obstetricians and Gynecologists definieert 'late termijn' als 41 weken tot 41 weken en zes dagen zwangerschap, en abortus gebeurt niet in deze periode." In plaats daarvan stelt het AP dat de term "abortus later in de zwangerschap" moet worden gebruikt, met het voorbehoud dat schrijvers "zich ervan bewust moeten zijn dat er verschillende definities zijn van de betrokken periode. Wees specifiek wanneer mogelijk: abortussen na XX weken wanneer XX bekend is in de context van het specifieke verhaal."

Waken bij abortuscentra is een recht en moet dat blijven!

Vervaag en vervang de kwalificaties

Het online Stijlboek waarschuwde journalisten ook voor het gebruik van de termen "pro-life" of zelfs "pro-choice", waarbij de AP in plaats daarvan verslaggevers de volgende instructies gaf: "Gebruik de modificaties ‘anti-abortus’ of ‘abortus-rechten’; gebruik geen pro-life, pro-choice of pro-abortus tenzij ze tussen aanhalingstekens of eigennamen staan. Vermijd aborteur, wat duidt op iemand die clandestiene abortussen uitvoert."

Enigszins voorspelbaar moeten pro-lifers die vrouwen hulp bieden ook opnieuw worden gedefinieerd volgens de bijgewerkte richtlijnen van de AP. Het AP maakt bezwaar tegen pro-life "adviesbureaus" of "crisiszwangerschapscentra" en schaart dergelijke plaatsen onder de algemene beschrijving van "anti-abortuscentra".

Let op, journalisten

Bijna als een waarschuwing voor journalisten schrijft AP dat over dergelijke pro-life centra geschreven moet worden met een voorbehoud: "Als je de term anti-abortuscentrum gebruikt, leg dan later uit dat deze vaak bekend staan als 'crisiszwangerschapscentra' (met aanhalingstekens) en dat hun doel is om mensen ervan te weerhouden een abortus te ondergaan."

Misleidende termen

Hoewel dergelijke pro-life centra advies en hulp bieden aan moeders om een andere optie te vinden in plaats van een abortus, stelt het AP dat journalisten "potentieel misleidende termen zoals pregnancy resource centers ('centra voor hulp bij zwangerschap') of pregnancy counseling centers ('zwangerschapsadviesbureaus') moeten vermijden; deze termen maken niet duidelijk dat het algemene doel van de centra het voorkomen van abortussen is."

Lees ook: Satanisten werpen zich op als ‘verlossers’ na de vernietiging van Roe v. Wade

Trans-inclusieve abortus terminologie

Het AP heeft niet beknibbeld op zijn aandacht voor de transgenderbeweging bij het uitbrengen van zijn bijgewerkte leidraad voor journalisten. De aanbeveling weerspiegelt nu wat algemeen wordt omschreven als meer "inclusieve" opvattingen over vrouwen, met inbegrip van "transgender mannen en sommige non-binaire mensen" in deze beschrijving.

Biologische werkelijkheid niet volledig zoek?

Normale biologische termen zijn echter niet uitgesloten, want het AP schreef dat termen als "zwangere vrouwen of zwangere meisjes, of vrouwen die abortus willen/meisjes die abortus willen" "aanvaardbaar" zouden zijn.

Het AP heeft echter ook instructies opgenomen voor situaties waarin abortussen worden uitgevoerd op "minderjarigen" of "mensen die deze ervaringen hebben maar zich niet als vrouw identificeren, zoals sommige transseksuele mannen en sommige non-binaire mensen". In deze gevallen moeten journalisten volgens het AP een formulering gebruiken als "zwangere mensen of mensen die een abortus willen".

Adoratie nieuwe richtlijnen vanuit links

De nieuwe richtlijnen worden alom geprezen door abortusactivisten, waarbij NARAL schrijft: "Gebruik geen termen die liegen over abortus. Zo, die zit. "De pro-abortusgroep Progress Michigan benadrukt het grote belang van taal in het abortusdebat. "De taal die we gebruiken wanneer we over abortus praten is belangrijk. Slechte actoren gebruiken slechte taal omdat het gemakkelijker is desinformatie te verspreiden. We hebben een grote overwinning behaald voor abortusrechten in Michigan, maar we kunnen niet stoppen met het bestrijden van leugens."

Lees ook: Pro-abortus links verklaart: Zeg niet meer "Mijn Lichaam, Mijn Keuze"

“Stap in de goede richting”

Abortusgigant Planned Parenthood verwelkomde ook de nieuwe richtlijn van de AP. "Wanneer we praten over abortus, vooral abortus later in de zwangerschap, doen woorden ertoe," schrijft het Twitter-account van de abortusaanbieder in South Carolina. "Dit is een grote stap in de goede richting."

Een bewapening van het discours

Het is niet verrassend dat pro-life activisten fel hebben gereageerd op de openlijke promotie van abortus door de AP. Kristi Hamrick van Students for Life of America verklaarde: "de Associated Press doet aan emotionele manipulatie als beleid door zich aan te sluiten bij het voorwendsel dat het veranderen van definities de feiten verandert". Hamrick voegde eraan toe dat de AP "pro-abortus politiek boven feiten stelt om het discours te bewapenen".

Feiten winnen van taalverandering

In aanvullend commentaar aan de Christian Post voegt Hamrick daaraan toe dat de pro-life beweging op haar beurt moet reageren door mensen te instrueren over de "wetenschappelijke feiten" met betrekking tot abortus. "De pro-life beweging zal het publiek, de wetgevers en de rechtbanken moeten voorlichten over wetenschappelijke feiten, nu het AP en anderen doen alsof baby's in de baarmoeder iets anders zijn dan de rest van de mensheid, met verschillende interne delen," verklaarde Hamrick.

Hamrick heeft geen ongelijk als zij stelt dat taal cruciaal is in het abortusdebat, en het AP is zich ook terdege bewust van dit aspect, zoals blijkt uit haar nieuwe beleid.

Bestel Catechismus tegen abortus

Taalgebruik verschuilt werkelijke kwaadaardigheid

De wijdverbreide promotie van abortus berust inderdaad op het bijzondere taalgebruik dat de perceptie van abortus scheidt van de bloedige realiteit ervan. Abortus is de moord op een ongeboren kind. Als elke abortus in zulke eenvoudige bewoordingen zou worden beschreven, zou de samenleving als geheel het moeilijker vinden om de realiteit van elke abortus te negeren. Maar door woorden te gebruiken als "beëindiging" in plaats van "moord" of "pro-keuze" in plaats van "pro-abortus" of, nauwkeuriger gezegd, "pro-infanticide", dreigt de pro-abortus beweging geleidelijk de samenleving te desensibiliseren.

“Later dan andere”

Het misbruik van taal is nog duidelijker wanneer we het hebben over "late abortussen". Zelfs de uitdrukking "laattijdige" is nu al te precies voor de pro-abortus beweging omdat het de nabijheid van de normale voltooiing van de volledige zwangerschap aangeeft. Vandaar de poging om zelfs dit punt opnieuw te definiëren en de barbaarse late abortussen eenvoudigweg te omschrijven als zijnde "later" dan andere.

Manipulatie taal niet geheel modern

Maar het manipuleren van taal is niets nieuws. Het staat centraal in elke morele kwestie, zoals blijkt uit het verslag van de erfzonde van Adam en Eva in de hof van Eden.

In haar reactie op de verleiding van de slang wijst Eva aanvankelijk zijn voorstel om van de verboden vrucht te eten af met de woorden: "God heeft ons bevolen er niet van te eten en het niet aan te raken, opdat wij niet sterven". Maar als antwoord spreekt de slang dit Goddelijk geopenbaarde bevel en deze verklaring tegen en zegt: "Nee, je zult niet sterven. Want God weet, dat op welke dag gij daarvan zult eten, uw ogen geopend zullen worden; en gij zult zijn als Goden, kennende goed en kwaad."

Minister, stop de Nederlandse financiering van buitenlandse abortus!

Pro-life blijft strijden

Acceptatie van het kwaad berust op het afschilderen ervan als iets anders dan het is. Abortus - de bloedige moord op onschuldige, ongeboren kinderen - is niet anders. Pro-lifers moeten de aanval op de taal weerstaan om de strijd tegen de moord op ongeboren kinderen voort te zetten.

Dit artikel verscheen eerder op tfp.org

Laatst bijgewerkt: 28 februari 2023 10:28

Doneer