Begrijpen wat abortus werkelijk inhoudt

Begrijpen wat abortus werkelijk inhoudt

THEMA'S:

Elf vragen en antwoorden uit onze publicatie Catechismus tegen abortus die duidelijk maken wat het doden van een kind in de baarmoeder nu echt betekent.

Wat is abortus?

Abortus is de dood van het verwekte kind en zijn uitdrijving uit de baarmoeder van de moeder, in elk stadium van de prenatale ontwikkeling.

Wat is spontane abortus?

Spontane abortus is wat door natuurlijke oorzaken gebeurt, ongeacht de wil of de bemoeienis van de moeder of externe tussenkomst. Omdat de miskraam onvrijwillig is, valt die niet onder de morele wet.

Wat is abortus provocatus?

Abortus provocatus is een opzettelijke en directe dood – ongeacht hoe die wordt bewerkt – van een menselijk wezen in de beginfase van zijn bestaan, dat reikt van de verwekking tot de geboorte.

Wanneer begint het menselijk leven?

Het menselijk leven begint met de conceptie, vanaf het moment dat de eicel bevrucht is door het sperma, dat de zygote of de eicel vormt. Het is een cyclus van leven die pas eindigt met de dood.

Bestel Catechismus tegen abortus

Hoe belangrijk is het om het moment te verduidelijken waarop een nieuw menselijk leven begint?

Het is belangrijk dat het moment van het begin van een nieuw leven opgehelderd wordt en erkend, want het menselijk leven moet te allen tijde worden beschermd vanaf het begin. Voorstanders van abortus beweren dat het leven van de nieuwe mens niet op het moment van de conceptie begint. Onder deze voorwaarden zou het voorwerp van de abortusprocedure een reeks cellen zijn die nog tot het organisme van de moeder behoren, en daarom zou de uitroeiing ervan op dat moment geen misdaad of moord zijn. De moderne medische wetenschap erkent echter dat het menselijk leven al bij de conceptie begint.*

* Cf. zevende bijeenkomst van de Braziliaanse Federatie van Medische Academies, 1998.

Kunt u dat punt verder uitleggen?

Het resultaat van bevruchting is een biologisch wezen, zij het nog eencellig, wat de eerste levensfase vormt van het menselijk leven. Dit wordt, zoals gezegd, zygote of eitje genoemd. Wetenschapper Karl Ernest von Baer kon al in 1827 met de microscopen van die tijd de eicel en de spermatozoa, de bevruchting en de embryonale ontwikkeling observeren, waarbij hij vaststelde dat het begin van het menselijk leven zich afspeelt op het moment van de conceptie. Zonder enig wetenschappelijk argument te leveren gaan aborteurs niettemin door met het moment van het begin van het menselijk leven in twijfel te trekken om zo abortus onder omstandigheden te rechtvaardigen.

Waken bij abortuscentra is een recht en moet dat blijven!

Wat wordt bedoeld met bevruchting?

Bevruchting is de eerste fase van de conceptie, die begint wanneer het kopje van een spermatozoïde (soms meer dan één, van de ongeveer vierhonderd miljoen of meer die in het zaadvocht aanwezig zijn) doordringt in de eicel, en overgaat naar de vorming van de zygote in een proces dat twaalf uur duurt. Tijdens dit proces, worden de kernen van de vrouwelijke gameten (ei) en de mannelijke (spermatozoïde) gestructureerd en vormen de pronuclei die zich zullen verenigen en daarbij het eencellige embryo vormen.

Wanneer ontstaat het embryo?

De fusie, twee aan twee, van de 46 chromosomen (23 mannelijke en 23 vrouwelijke) en de structurering ervan om de eerste celdeling mogelijk te maken kan worden beschouwd als de laatste fase van de bevruchting en het begin van de embryonale ontwikkeling, met de vorming van het twee–cellige embryo.*

* Cf. Natalia López Moratalla en Maria J. Iraburu Elizalde, Los quince primeros días de una vida humana, Eunsa, Pamplona, 2004, p. 75.

Is de zygote al een mens?

Ieder van ons ontstond niet uit een zygote, maar was er een... De zygote heeft zijn eigen metabolisme, groei, reactie op prikkels. Het heeft zijn eigen unieke genetische code (met 46 chromosomen), die geen van beide van de moeder of van de vader zijn. Zijn genetische kenmerken zijn vastgelegd bij de verwekking, d.w.z. geslacht, lengte, kleur ogen, haarkleur, huidskleur, immuniteit of aanleg voor bepaalde ziekten, enz. Het heeft daarom al deel aan de dezelfde omstandigheden als alle andere mensen. En het is uniek, verschillend van alle mensen die ooit hebben bestaan, bestaan of zullen bestaan tot aan het einde van de wereld. Dat wil zeggen, een volledig geïndividualiseerd mens, reeds als zygote, met alle kenmerken die inherent zijn aan een potentieel mens.

Lees ook: YouTube censureert ex-aborteur die de waarheid vertelt over abortusingreep

Wat is de volgende fase van de ontwikkeling?

Binnen de eerste week na de bevruchting vindt de innesteling plaats, de term is al uitgelegd hierboven (zie vraag 6). Die kleine cel kiest daarom een plaats in de baarmoeder om zich daar te hechten. Daar, in een symbiotische relatie tussen de zygote en de moeder, voedt de zygote zich door de moeder, zonder nadeel voor haar en onafhankelijk van haar wil.

Hoe en wanneer wordt de foetus gevormd?

Ongeveer drie weken na de bevruchting begint al een hartspier te kloppen. Andere organen ontwikkelen zich aan het eind van de eerste maand. Hersengolven kunnen na ongeveer 40 dagen worden vastgesteld. Tijdens de tweede maand verschijnen de ogen, oren, tong en vingers, op hetzelfde moment dat ook het skelet zich ontwikkelt. Het hartje klopt en het bloed stroomt, waarvan de bloedgroep al vaststaat. Rond de achtste week beginnen de vingers hun eigen en unieke vingerafdrukken te vormen. En dus stap voor stap – zonder enige onderbreking in zijn permanente ontwikkeling, wordt het embryo omgevormd tot foetus – de benaming die het embryo krijgt bij ongeveer bij de achtste week, wanneer de hoofdorganen zijn gevormd, totdat het kind met ongeveer veertig weken geboren wordt.

Dit artikel is een fragment uit de publicatie Catechismus tegen abortus: waarom wij het leven moeten verdedigen, uitgegeven door de campagne Stirezo. Bestel uw gratis exemplaar HIER.

Bestel Catechismus tegen abortus

Laatst bijgewerkt: 10 april 2021 21:15

Doneer