ChristenUnie-staatssecretaris neemt abortusbevorderende maatregelen

THEMA'S:

Zwangere vrouwen krijgen meer echo’s. Dat zegt staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer. Een bijzonder besluit voor een ChristenUnie-bewindsman, want het bredere echo-aanbod moet ouders meer tijd geven om hun kind te laten aborteren.


'Meer tijd voor abortus'

Zwangere vrouwen krijgen nu nog met 10 en 20 weken echo’s. Daar komt op advies van de Gezondheidsraad 13-wekenecho bij. Door deze vroege echo is er volgens het rapport Prenatale screening van de Gezondheidsraad meer tijd "voor de afweging om de zwangerschap al dan niet uit te dragen".

Het rapport benadrukt dat handicaps bij ongeboren kinderen zo vroeg mogelijk vóór de abortusgrens van 24 weken opgespoord moeten worden. Zo kan tijdig gekozen worden voor abortus.

Hulp bij besluiten over abortus

Blokhuis is zich bewust van het abortusmotief. Hij voorziet dat de invoering van de 13-wekenecho vraagt om meer “hulp bij besluitvorming aan de zwangeren." Het besluit betreft niet primair hoe een ongewenst zwangere vrouw gaat verzorgen, maar of het kindje geaborteerd wordt. Van enige ontmoediging is geen sprake.

20-wekenecho

Naast de invoering van een 13-wekenecho wil Blokhuis de 20-wekenecho een week vervroegen. Vanuit medisch oogpunt een onpraktische beslissing. Nu al gebeurt geregeld dat vrouwen moeten terugkomen omdat de 20-wekenecho te vroeg is om belangrijke dingen te zien bij het kindje.

Eigenlijk zou 21 of 22 weken al beter zijn, maar dat geeft niet genoeg tijd voor abortus. Met een 19-wekenecho zal het terugkeerpercentage veel groter worden, waarschuwen medici. Medisch voordeel heeft de maatregel niet. Het motief is hier - net als bij de 13-wekenecho - louter abortus.
Kritiek uit medische wereld

Het besluit van staatssecretaris Blokhuis is opmerkelijk, omdat het genomen wordt ondanks kritiek uit de medische wereld. De beroepsorganisaties van gynaecologen en verloskundigen klagen dat de 13-wekenecho veel kost en weinig opbrengt. Het enige 'voordeel' is dat ouders langer kunnen besluiten over het aborteren van hun kind.

ChristenUnie

Dan is er nog een principieel aspect. ChristenUnie, de partij van Blokhuis, is tegen abortus. De partij uitte in 2016 flinke kritiek op NIPT, dat onder andere syndroom van Down opspoort. Bij de invoering van NIPT speelde hetzelfde motief als bij de vervroeging van de 19-wekenecho: het idee was om vrouwen de kans te geven hun kind te laten aborteren.

Stirezo heeft de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie om een reactie gevraagd, maar nog geen antwoord gekregen.

TOEVOEGING 21 augustus: De Tweede Kamerfractie van ChristenUnie heeft gereageerd: "Wij zijn tegenstander van de huidige gang van zaken, waarbij de 13-wekenecho in een landelijke onderzoeksetting sneller wordt ingevoerd dan de staatssecretaris had voorgesteld, omdat een Kamermeerderheid dit wil. Wij hadden meer willen onderzoeken, o.a. of een 13-wekenecho zou leiden tot meer medische behandelingen en dus tot minder abortussen. Die kans krijgen we nu niet. Dus ja, we zijn tegenstander van de introductie van de 13-wekenecho op de huidige manier."

Stirezo komt op voor de ongeboren kinderen, tegen abortus.
Help onze inzet met een gift!

Laatst bijgewerkt: 8 juni 2021 16:27

Doneer