De kindermoord te Bethlehem gaat nog steeds door

Moord op de onschuldige kinderen van Bethlehem - Léon Cogniet (uitsnede)

De kindermoord te Bethlehem gaat nog steeds door

THEMA'S:

Toen Herodes bemerkte, dat hij door de Wijzen om de tuin geleid was, ontstak hij in hevige toorn; hij zond zijn mannen uit en liet in Bethlehem en heel het gebied daarvan al de jongens vermoorden van twee jaar en jonger, in overeenstemming met de tijd waarnaar hij de Wijzen nauwkeurig had gevraagd. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia:

“Er klinkt een stem in Rama, geween en luid geklaag. Rachel beweent haar kinderen en wil niet worden getroost, want ze zijn er niet meer.” (Jeremia 31,15)

Kindermoord toen en nu

Traditioneel wordt op 28 december de kindermoord te Bethlehem herdacht. Liturgisch is dit het feest van de Onschuldige of Onnozele kinderen. Hoe toepasselijk om ook speciaal aandacht te hebben voor de voortdurende moord van ongeboren kinderen in de baarmoeder. Toen Herodes de Grote de wijzen hoorde spreken over de geboorte van de Messias, de geprofeteerde Koning der Joden, besloot hij alle pasgeboren jongetjes in Bethlehem te doden. Om zijn eigen positie te handhaven, beging Herodes een afschuwelijke misdaad. Vandaag de dag is het niet anders met de duizenden abortussen die jaarlijks plaatsvinden. Bij deze kinderen aan wie het levenslicht wordt ontzegd, willen we aan het einde van het jaar stilstaan.

Burgemeester van Haarlem, handhaaf het recht op pro-life waken!

Klokkenluiden tegen abortus

In verschillende landen, waaronder Nederland en Duitsland worden op 28 december voor deze onschuldige kinderen vanouds de klokken geluid. Dit is een protest tegen abortus. Verschillende kerken zullen ook vandaag klokgelui laten horen als sterk signaal:

Alle mensen hebben recht op leven vanaf het prilste begin in de moederschoot!

Klokketoren

Klokkenluiden en gebed tegen kindermoord.

Onze strijd in het heden

De vrijwilligers van Stirezo hebben het afgelopen jaar veel te maken gehad met intimidatie, omdat zij opkomen voor het recht op leven van ongeboren kinderen. We blijven tegen deze tegenstand in bidden, protesteren en hulp aanbieden. Het van oorsprong christelijke Nederland moet op deze aanvallen reageren met een duidelijk signaal voor het recht op leven. U kunt daaraan bijdragen!

Lees ook: Seksueel misbruik in abortuscentrum Bloemenhove

Gebed, de motor van al onze acties

Tenzij u koster bent, zal de klok luiden wel niet tot uw mogelijkheden behoren. Maar u kunt vandaag, 28 december, de dag waarop de onschuldige kinderen van Bethlehem worden herdacht, wel bidden, samen met andere christenen, die weten dat de kindermoord nu moet stoppen, omdat zij de levens van de baby’tjes, de moraal van onze samenleving en de integriteit van onze beschaving kapot maakt. Alle mensen zouden tenminste één dag per jaar de ongeboren kinderen moeten herdenken. Op die manier zullen wij een proces op gang brengen dat de mensen aan het denken zet. Sluit u aan en bid vandaag met ons mee, zodat wij ook in het nieuwe jaar blijven strijden voor het recht op leven van de meest weerlozen!

Laatst bijgewerkt: 29 december 2021 10:03

Doneer