Seksueel misbruik in abortuscentrum Bloemenhove

Abortuscentrum Bloemenhove (foto: YouTube)

Seksueel misbruik in abortuscentrum Bloemenhove

THEMA'S:

Een verpleger van abortuscentrum Bloemenhove in Heemstede heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) twee jonge vrouwen misbruikt.

Het misbruik zou plaats gevonden hebben direct nadat de vrouwen een abortus hadden ondergaan. Het misbruik, bevoeling, vond plaats onder het mom van medische nacontrole. De man is inmiddels door de rechtbank veroordeeld.

Identieke verklaringen

De verpleger, Van T., heeft de ontucht ontkend. Hij beweerde tijdens de betreffende nacontroles te hebben gehandeld zoals hij had geleerd. Volgens de Officier van Justitie hebben beide vrouwen nagenoeg identieke verklaringen tegen de man afgelegd. De plek, wijze, omstandigheden en het moment van de vermeende ontucht met de twee slachtoffers komen overeen. “Terwijl ze elkaar niet kenden en hun verhalen dus niet op elkaar hebben afgestemd.”, aldus de OvJ in De Telegraaf.

‘Kwaad daglicht’

Abortus is een ten hemel schreiende zonde, omdat dit altijd het doden van een ongeboren kind inhoudt. In dat verband is het schrijnend dat een van de misbruikte vrouwen het de verpleger vooral kwalijk neemt dat “door hem abortus en de Beahuis & Bloemenhove in een kwaad daglicht” zouden zijn komen te staan.

Burgemeester van Haarlem, handhaaf het recht op pro-life waken!

Routineus

Echter, hoe kwalijk het misbruik ook geweest moge zijn, het kan het grote kwaad dat abortus zelf is alleen maar onderstrepen. Dat is al zo wanneer de abortus eenmalig was geweest, laat staan wanneer het – zoals in abortuscentrum Bloemenhove – al decennialang routineus wordt voltrokken. De zorg dat de melding, vervolging en veroordeling van het seksueel misbruik in Bloemenhove aan abortus en het abortuscentrum een ‘slechte’, of zelfs nog slechtere naam zou kunnen bezorgen, wijst echter op totale morele verwarring.

Verzwarende omstandigheid

Nog opvallender is dat ook de OvJ zich daarbij aansluit. “Ook de aanklaagster nam het Van T. kwalijk dat hij de abortuskliniek een slechte naam dreigt te bezorgen,”, schrijft De Telegraaf. Kennelijk is het OM meer bekommerd om de ‘goede’ reputatie van abortus en van abortuscentrum Bloemenhove dan om het misbruik zelf. Blijkbaar geldt het in opspraak brengen van abortus of een abortuscentrum voor het OM als een verzwarende omstandigheid. Wat zegt dat over de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van het OM en het recht van Van T. op een eerlijk proces? Wordt hij nu primair vervolgd vanwege het seksueel misbruik of omdat hij abortus ‘in opspraak’ heeft gebracht?

Bestel Catechismus tegen abortus

Opvallende coulance

Overigens was abortuscentrum Bloemenhove al eerder in opspraak om andere redenen dat het aborteren zelf. Toen ging het om ordinaire fraude. In 2017 stelde het Nederlands Dagblad na eigen journalistiek onderzoek vast dat Bloemenhove en andere abortuscentra jaren achtereen ten onrechte hadden gedeclareerd voor narcoses. Ook in deze kwestie was er opvallende coulance voor de frauderende abortuscentra en overheerste weer de zorg om abortus niet in opspraak te brengen. Toenmalig VVD-minister van Gezondheid, Edith Schippers, liet de zaak zelfs lopen, mede omdat haar eigen inspectie boter op het hoofd had.

Weggekomen met fraude

Het lijkt er dus op dat abortus bij het OM en andere controlerende organen een bijzondere beschermde status geniet. Bloemenhove is weggekomen met wat verdacht veel lijkt op jarenlang frauderen, het abortuscentrum weigerde destijds rancuneus het Nederlandse Dagblad te woord te staan vanwege de ‘christelijke signatuur’, en zelfs was Bloemenhove zo brutaal een klacht bij de Raad voor de Journalistiek in te dienen en wist die nog toegewezen te krijgen ook. Niet omdat het onderzoek niet zorgvuldig was - dat was het wel degelijk - maar vanwege een futiele technisch-journalistieke vormkwestie. Gelukkig staat het fraudeonderzoek naar abortuscentra bij het Nederlands Dagblad als dossier abortusfraude nog altijd gewoon online.Laatst bijgewerkt: 9 december 2021 15:45

Doneer