Demonstrant tegen abortus natgegooid bij Universiteit van Amsterdam

Er waren wel degelijk ook studenten die geïnteresseerd waren in een serieuze gedachtewisseling over het recht op leven voor ongeboren kinderen. (Foto: TFP Student Action Europe)

Demonstrant tegen abortus natgegooid bij Universiteit van Amsterdam

THEMA'S:

Vrijwilligers van Stirezo en TFP Student Action Europe voeren bij de Universiteit van Amsterdam campagne voor de bescherming van het ongeboren leven. Onder de massa’s studenten die voorbij stroomden waren zeker belangstellenden, maar de gemiddelde bejegening was vijandig. Abortusvoorstanders begonnen schreeuwerig te discussiëren, zo ze niet al meteen met schelden en beledigen waren begonnen.

Ruziezoekers

Omdat de vrijwilligers ingesteld waren op een discussie met logische redeneringen en wetenschappelijke argumenten over betekenis en status van ongeboren kinderen, probeerden ze de ruziezoekers te negeren ten gunste van degenen die, of ze nu voor- of tegenstander van abortus waren, op zoek waren naar vruchtbaarder vormen van gedachtewisseling.

Monddood gemaakt

Want er waren wel degelijk studenten te vinden die niet meeliepen met de rest. Sterker nog, een enkeling vertelde dat hij zelf ook collega’s uitdaagt over morele kwesties zoals abortus. Maar ook dat hij regelmatig meemaakt monddood gemaakt te worden, doordat zijn mening als “schadelijk” en “controversieel” werd bestempeld. Blijkbaar is “controversieel” dus ook al een reden voor ‘canceling’.

Bestel Catechismus tegen abortus

Abortus: ten hemel schreidende zonde

De vrijwilligers van Stirezo en TFP Student Action Europe konden hem verzekeren dat hij niet alleen staat, dat er een aanzienlijke groep zwijgende mensen is, zélfs in Amsterdam, die de ten hemel schreiende zonde van abortus niet accepteren. Zij hebben echter niet de moed of de mogelijkheid om hun standpunt publiekelijk te verkondigen en te verdedigen, vanwege de onverdraagzame omgeving of om andere redenen die hun in feite de vrijheid van meningsuiting ontnemen.

'Verbaasd dat jonge mensen anti-abortus zijn'

Bij de ingangen van de Universiteit van Amsterdam stonden veel studenten verbaasd dat “iemand van onze leeftijd nog over dit onderwerp spreekt”. Velen liet door houding en gebaren merken dat ze erop uit waren de pro-lifers uit te lachen en voor schut te zetten, om zo duidelijk te maken dat ze aanstoot namen aan de verkondiging van christelijke waarden in de publieke ruimte.

Woedende feministe

Een feministe liep woedend weg, nadat zij er niet in geslaagd was een discussie met de vrijwilligers te winnen, die door veel nieuwsgierige toeschouwers werd gevolgd. Na afloop kwamen die dichterbij en zeiden: “Dat was heel overtuigend. Geef mij ook eens zo’n flyer!”

TFP SA2

"Een enkeling vertelde dat hij zelf ook collega’s uitdaagt over morele kwesties zoals abortus." (Foto: TFP Student Action Europe)

Terug met fles water

Een paar minuten later was de feministe terug, dit keer gewapend een fles water die ze uitgoot over de jongeman die haar had verslagen in het abortusdebat, terwijl ze schreeuwde: “Jullie zijn hier niet welkom! Ga weg, jullie zijn geen f****** vrouwen!”

'Nieuwe generaties bereiken'

Uiteraard voedt deze tegenstand alleen maar de volharding, waarmee Stirezo en TFP Student Action Europe samen met andere groepen actie zullen blijven voeren voor de ongeboren kinderen. Zoals een van de vrijwilligers opmerkt: “Door onze acties en publieke verkondiging bereiken we hoe dan ook nieuwe generaties en prikken we door bubbel van valse consensus en politieke correctheid heen, die in het (hoger) onderwijs blijkbaar nog heerst.”

Bekijk de video van onze eerdere straatcampagne in Amsterdam:

Laatst bijgewerkt: 5 oktober 2023 07:33

Doneer