Tien redenen waarom abortus kwaadaardig is

Tien redenen waarom abortus kwaadaardig is

THEMA'S:

Sinds de legalisering van abortus in 1973 zijn er in Amerika meer dan 62 miljoen ongeboren kinderen gedood, meer dan de gehele bevolking van Spanje. Vandaag de dag doodt abortus elke twintig seconden een baby. Dat betekent dat tegen de tijd dat u klaar bent met het lezen van dit artikel, meer dan dertig onschuldige levens verloren zijn gegaan. Gods plan voor hen zal genadeloos teniet worden gedaan. Je kunt niet onverschillig of passief blijven tegenover zo'n immense menselijke slachting. Hier zijn "10 redenen waarom abortus kwaadaardig is" en bestreden moet worden. Moedig uw vrienden aan om ze te verspreiden.

1. Abortus beledigt God

Abortus is nooit zomaar ‘een persoonlijke keuze’, maar een ernstige belediging van God en Zijn schepping. De strijd tegen abortus is altijd een religieuze strijd geweest met katholieken in de voorlinie. Dit komt omdat de leer van de Kerk over abortus duidelijk en ondubbelzinnig is: Abortus is moord. Er zijn geen uitzonderingen toegestaan, geen compromissen mogelijk.

2. De onopgemerkte oorlog

De voortdurende oorlog tegen het terrorisme in de wereld heeft geleid tot een hernieuwd nationaal bewustzijn van de hoge prijs van oorlog, en, voor velen, tot een verhoogd verlangen naar vrede. Maar ondanks al deze bezorgdheid is de gruwelijkste oorlog van allemaal vrijwel onopgemerkt gebleven. Dit is een oorlog binnen onze eigen grenzen, die de afgelopen 37 jaar 45 miljoen Amerikaanse levens heeft geëist.

Deze plaag is net zo verschrikkelijk als alles wat terroristen kunnen bedenken, omdat hij de kern van de mensheid en ons land treft: het gezin. Door de meest fundamentele menselijke band te vernietigen - die tussen moeder en kind - ontbindt abortus de kostbare lijm die onze natie bijeenhoudt.

Terwijl moeder en kind de eerste slachtoffers zijn, is er geen enkel element van de samenleving dat niet door abortus wordt getroffen. Moeder, kind, vader, echtgenoot, tante, oom, vriend, broer of zus en grootouder lijden onder de littekens van het scalpel van de aborteur. Vrede in het buitenland is zinloos zonder vrede thuis.

Lees ook: Abortusindustrie wil van eigen nering ‘recht’ maken

3. Het leven begint op het moment van de conceptie

Dit is de definitie in elk respectabel medisch handboek. Een begin van leven verklaren op enig moment na de versmelting van de eicel van een vrouw en de bijdrage van een man is irrationeel en een oefening in drogredenen. Alleen machines zoals klokken en auto's ontstaan deel voor deel.

Levende wezens ontstaan in één keer en ontvouwen geleidelijk hun wereld van aangeboren mogelijkheden. Een levend mens begint te bestaan op het moment van conceptie, al is het maar als cel. Wat belangrijk is, is niet het toeval van grootte of gewicht, maar de essentie - die volledig menselijk is. De ongeboren baby heeft een aparte, onveranderlijke en onherhaalbare genetische code, uniek in de hele geschiedenis, vanaf het moment van conceptie tot aan de dood. Er wordt niets aan toegevoegd, behalve voeding en zuurstof.1

4. De mensheid moet het leven waar mogelijk beschermen

Het eerste instinct van de mens is het behoud van leven. Dit begint met zelfbehoud, en strekt zich uit tot de gehele mensheid door huiselijke banden en realisatie van een gelijksoortige aard. "Zwangerschapsafbreking" stopt het kloppende hart van een groeiend menselijk wezen en is in directe tegenspraak met dit meest fundamentele uitgangspunt van de menselijke natuur. Het verzaakt de natuurlijke wet, en heeft Amerika als een land achtergelaten dat niet in staat is zich te herbevolken zonder de hulp van immigratie.

5. Abortus is een onveilige procedure

Vergeleken met andere medische procedures is de abortusindustrie grotendeels ongereguleerd. Hoewel er geen exacte statistieken bestaan over het aantal vrouwen dat sterft door mislukte ingrepen, heeft LifeDynamics.com een lijst samengesteld van 347 vrouwen die sinds 1973 door legale abortussen om het leven zijn gekomen.2 Volgens een studie van de pro-abortus Dr. Janet Daling, gefinancierd door het National Cancer Institute, verhoogt een abortus de kans van een vrouw om kanker te krijgen.3

De Coalitie voor Abortus/Borstkanker rapporteert: "28 van de 37 wereldwijde studies hebben onafhankelijk van elkaar een verband gelegd tussen abortus provocatus en borstkanker. Dertien van de vijftien studies uitgevoerd op Amerikaanse vrouwen melden een verhoogd risico. Zeventien studies zijn statistisch significant, waarvan er zestien een verhoogd risico aangaven. De meeste studies zijn uitgevoerd door voorstanders van abortus."4

Help zuster Monja met een gift

6. Onderzoek naar embryonale stamcellen en het klonen van mensen: een biogenetische toren van Babel

In een cynische maar logische ‘vooruitgang’ is de cultuur van de dood er nu op uit om menselijk leven te creëren om het te vernietigen. Haar nieuwe grens is het onderzoek naar embryonale stamcellen en het klonen van mensen. In naam van de wetenschap en de gezondheid wordt menselijk leven vernietigd bij het prille begin en wordt "beperkt" klonen gebruikt om bruikbare cellen te produceren die kunnen worden gemanipuleerd en geoogst om de levenden te helpen. Kortom, de resterende ethische barrières die de menselijke waardigheid en Gods rechten in de schepping beschermen, vallen gestaag weg. De biotechnologische revolutie heeft niet alleen tot doel ziekten te genezen, maar een "brave new world" van genetische manipulatie tot stand te brengen, die de samenstelling en het ontwerp van de mens zelf verandert. Wij kunnen niet toestaan dat deze uitdaging aan God wordt voltooid, een nieuwe toren van Babel, die als een nieuwe doos van Pandora zal zijn, die onnoemelijke ethische en morele verwoestingen over onze natie zal brengen.

7. Het doorbreken van de abortuscyclus

Abortus heeft een afschuwelijke cyclus gecreëerd die de samenleving ondermijnt. De abortusmentaliteit vernietigt het gezin door het moeilijker te maken voor nieuwe Amerikanen die na de baarmoeder overleven om het gezin te vinden dat door de onverbrekelijke band van het huwelijk alleen tussen een man en een vrouw aan elkaar is gelast. Kinderen hebben een gezin nodig dat hen voedt, hun onschuld bewaakt en hun persoonlijkheid ontwikkelt. In het bijzonder moeten alle kinderen in hun gezin het geloof vinden dat hen in staat stelt God in deze wereld te kennen, lief te hebben en te dienen en in de volgende eeuw met Hem gelukkig te zijn. Zolang het traditionele gezin in crisis blijft, zullen we nooit de elektriciteitskabels doorknippen die de abortusfabrieken bevoorraden. Zolang het geloof dood blijft in de zielen, zullen we nooit de morele rot van de seksuele immoraliteit uitroeien, die de besmette grond is waarop de abortusbeweging groeit en bloeit.

Lees ook: Het kwaad van abortus

8. Roe v. Wade: 50 jaar leugens

Het beruchte – en inmiddels vernietigde – Roe v. Wade besluit van het Hooggerechtshof, dat abortus op verzoek legaliseerde, deed denken aan het grootste pakket leugens dat ooit in gang is gezet - leugens die het leven hebben gekost aan meer dan 62 miljoen onschuldige baby's die op wrede wijze uit de baarmoeder van hun moeders zijn gerukt. Hoe kunnen de huidige Verenigde Staten van Amerika, een republiek die zogenaamd gebaseerd is op morele waarden en mensenrechten, een dergelijke slachting, die getalsmatig op hetzelfde niveau staat als in Hitlers Duitsland of Stalins Rusland, tolereren?

9. Een aborteur aanspreken

Ooit was je een betoverend kind, zoals alle baby's zijn. Vandaag ben je een aborteur, een moordenaar van baby's. Heb je geen spijt van je slechte daden? Zie je niet het onschuldige bloed van onze kinderen dat je handen bevlekt en tot God roept? Heb je geen schaamte zoals onze eerste ouders toen ze zondigden tegen God? Waarom wendt u zich vandaag niet tot Hem, zoekt u Zijn vergeving en Zijn kracht om nooit meer onschuldigen te vermoorden? Zou u niet liever kinderen op de wereld zetten dan ze te vernietigen? Kinderen die je met respect voor het leven zou kunnen opvoeden om de plaats in te nemen van degenen die je van God hebt beroofd?

10. Het hellende vlak

Gisteren was het anticonceptie. Vandaag is het abortus, de moord op ongeboren kinderen, het homohuwelijk en euthanasie. Wat zal het dan zijn...? Als abortus eenmaal universeel geaccepteerd is, welke logische argumenten zullen dan euthanasie en andere vormen van moord tegenhouden?

Andere nuttige weetjes:

 • Het hart van de ongeboren baby begint te kloppen na 20 dagen5 en de hersenen geven hersengolven af na 40 dagen.6
 • Als deze factoren door de wet worden gebruikt om de dood vast te stellen, waarom kunnen ze dan niet worden gebruikt om het leven vast te stellen?
 • Baby's kunnen met 21 weken buiten de baarmoeder overleven.7
 • Met 14 weken is het hele lichaamsoppervlak, behalve de rug en de bovenkant van het hoofd, gevoelig voor pijn.8
 • Het embryo is geen blauwdruk die een mens wordt, net zo min als een papieren blauwdruk een huis wordt.9

STI WhatsApp-banner

Bronnen

 1. //www.abortionfacts.com/online_books/love_them_both/why_cant_we_love_them_both_10.asp.
 2. //www.lifedynamics.com//AboutUs/index.cfm?fuseaction=BlackmunWall.
 3. “Dr. Janet Daling’s Abortion/Breast Cancer Study” at //www.abortiontruths.net/daling.html. See also “Risk of Breast Cancer Among Young Women: Relationship to Induced AbortionJournal of the National Cancer Institute, Volume 86, Issue 21, November 2, 1994, at //jnci.oxfordjournals.org/content/86/21.toc#articles.
 4. First Way Abortion Causes Breast Cancer, //www.abortionbreastcancer.com.
 5. J.M. Tanner, G.R. Taylor, and the Editors of Time-Life Books, Growth, New York: Life Science Library, 1965.
 6. H. Hamlin, “Life or Death by EEG,” JAMA, Oct. 12, 1964, p. 120.
 7. //www.abortionfacts.com/online_books/love_them_both/why_cant_we_love_them_both_13.asp.
 8. S. Reinis & J. Goldman, The Development of the Brain C. Thomas Pub., 1980.
 9. //www.abortionfacts.com/online_books/love_them_both/why_cant_we_love_them_both_11.asp.

Dit artikel verscheen eerder op TFP.org

Laatst bijgewerkt: 17 november 2023 14:49

Doneer