Een kruistocht van openbare gebeden tegen abortus in verschillende Europese steden

Een kruistocht van openbare gebeden tegen abortus in verschillende Europese steden

THEMA'S:

Gedurende een week in augustus trokken jongeren uit verschillende Europese landen door verschillende steden in Duitsland, Nederland en België om de waarden van de christelijke beschaving te verdedigen en zich te verzetten tegen de resolutie van het Europees Parlement om abortus als recht in de EU-verdragen op te nemen. De "karavaan" van de TFP Student Action Europe organiseerde demonstraties in de steden Aken, Maastricht, Nijmegen, Amsterdam, Heemstede, Haarlem, Den Haag, Den Bosch, Breda en Gent.

Na de VS, nu Europa

De demonstraties bestonden vooral uit het publiekelijk bidden om een einde aan de zonde van abortus te eisen, en dat op emblematische of drukbezochte plaatsen. Dit liet veel voorbijgangers niet onverschillig, vooral omdat de gebeden werden afgewisseld met het geluid van doedelzakken, trompetten en trommels, in een decor dat werd verlicht door de felrode spandoeken en sjaals van jonge pro-life activisten. Tijdens het bidden van de rozenkrans deelde een goede helft van hen een folder uit met de aantrekkelijke titel: "Na de Verenigde Staten, nu Europa - Bid en vecht om een einde te maken aan de zonde van abortus!".

Adl C 1

De folder beschreef de huidige stand van het abortusdebat, na het besluit van het Amerikaanse Hooggerechtshof om Roe v. Wade in te trekken, en gaf de volgende gebedsintenties:

Smeekbede voor het leed van abortus

"We bidden voor de kinderen die nog in de baarmoeder zitten en het risico lopen om barbaars vermoord te worden voordat ze ooit het licht van de zon zien en gedoopt worden. Wij bidden voor de moeders die door hun familie en sociale instanties onder druk worden gezet om het leven dat zij in hun buik dragen te aborteren en die nog lang daarna de ernstige psychologische en fysiologische gevolgen van deze fatale daad ondervinden. Wij bidden voor moeders die een abortus hebben ondergaan en die, na berouw te hebben getoond, niet weten hoe ze het goed moeten maken of die door wanhoop worden verleid.”

Lees ook: Pro-life straatcampagne in Amsterdam: ‘De kruistocht voor het Leven zal niet stoppen!’

Gebed tot bekering van abortusvoorstanders

“We bidden zelfs voor de bekering van hen die deze beruchte zonde promoten en er professioneel en financieel van profiteren, zodat zij, zoals Dr. Bernard Nathanson of Abby Johnson, vurige pro-life voorstanders worden. Wij bidden voor onze landen, hun leiders en wetgevers, dat zij, abortus erkennend als het grootste kwaad in de geschiedenis, in wetgeving de heiligheid van het menselijk leven vanaf de conceptie tot de natuurlijke dood opnieuw zullen bevestigen.”

STI WhatsApp-banner

Een onvermijdelijke keuze tussen twee onverenigbare visies

Volgens de jonge activisten verdeelden het openbare bidden van de rozenkrans, de leuzen die tussen elk tientje werden gezongen en de folders die werden uitgedeeld het publiek, waarvan minstens de helft hen hartelijk gezind was. Dit wekte systematisch onbegrip en zelfs verontwaardiging op bij kleine groepjes lhbt- en pro-abortusactivisten, die als enig ‘argument’ beledigingen, eieren gooien en fysieke aanvallen hadden. In Amsterdam, Breda en Gent haalden gewelddadige individuen zelfs het spandoek omver waarop het doel van de demonstratie stond aangegeven en vielen vervolgens vrijwilligers fysiek aan, waardoor de politie moest ingrijpen.

Adl C 2

Lhbt-activisten en feministen verenigd tegen het ongeboren kind

Bij deze tegendemonstraties was de vereniging van feministische pro-abortus activisten en pro-lhbt activisten een berucht fenomeen. Dit was vooral schokkend in Gent, waar een groep van ongeveer 200 tegendemonstranten al aanwezig was vóór de komst van de jongeren van TFP Student Action Europe (zeker gewaarschuwd door de autoriteiten bij wie de demonstratie vooraf was aangegeven). Zij droegen "Mijn lichaam, mijn keuze"-borden afgewisseld met regenboogvlaggen van de lhbt-lobby. De kleine menigte juichte en schreeuwde toen een lesbisch stel dat tussen de twee demonstraties doorreed, stopte en hun seksuele perversie demonstreerde. Maar ook toen een jonge vrouw die een baby droeg naar voren kwam met een bord waarop stond: "Mijn lichaam, mijn keuze", wat betekende dat zij het ook had kunnen doden voordat het geboren was.

Lees ook: Verstopt achter hun maskers vallen tientallen ‘dappere’ Antifa-leden twee pro-life wakers lastig

Een nieuwe contrarevolutionaire impuls

Telkens wanneer zich dergelijke confrontaties voordeden, waren tamelijk neutrale waarnemers geschokt door de agressiviteit van de pro-abortusgroep en kwamen ze bij de jongeren van de TFP Studentenactie hun bewondering uitspreken voor de waardigheid en de moed om door te gaan met bidden, het spelen van de muziek en het scanderen van hun leuzen alsof de tegendemonstranten niet bestonden. Anderen, die aanvankelijk hadden gezwegen, begonnen de Weesgegroetjes van de rozenkrans te beantwoorden, applaudisseerden aan het einde van een muziekuitvoering of knikten goedkeurend nadat met megafoons leuzen waren gezongen.

Adl C 3

Bidden zonder mensenvrees

"Mensen die aan de kant van de ongeborenen staan, worden gesterkt in hun overtuiging door jonge pro-life activisten op straat te zien demonstreren en bidden zonder enige mensenvrees," verklaart een van de organisatoren. In feite waait er een nieuwe impuls over de hele wereld die degenen die met bezorgdheid de systematische afbraak van de waarden van de christelijke beschaving zien, tot actie aanzet. Het zal zeker niet stoppen bij de grenzen van Frankrijk, dat ooit de bakermat was van de kruistochten en van de belangrijkste contrarevolutionaire bewegingen uit de moderne geschiedenis.

Dit artikel verscheen eerder op Avenirdelaculture.info

Laatst bijgewerkt: 21 maart 2023 11:53

Doneer