Verstopt achter hun maskers vallen tientallen ‘dappere’ Antifa-leden twee pro-life wakers lastig

Verstopt achter hun maskers vallen tientallen ‘dappere’ Antifa-leden twee pro-life wakers lastig

Afgelopen vrijdag was er veel commotie rondom abortuscentrum Bloemenhove in Heemstede. Twee pro-life wakers die daar waren om te bidden voor het ongeboren kind werden belaagd door ongeveer dertig ‘Vrije Keuze-activisten’, een aan Antifa-gelieerde groepering. Verenigd door hun afschuw voor het ‘ongewenste’ kind probeerden ze – tevergeefs – de pro-life wakers te intimideren. Maar het protest schoot bij hun achterban in het verkeerde keelgat.

Waken bij Bloemenhove

Op het eerste gezicht verschilt abortuscentrum Bloemenhove in Haarlem niet veel van de andere abortoriums in Nederland. Maar schijn bedriegt. Dit Haarlemse Molochinstituut was het eerste abortuscentrum van Nederland dat ook vóór de legalisering van abortus achter gesloten deuren ongeboren kinderen doodde. De juridische strijd die nu gaande is over het waken rondom dit abortorium heeft dus – naast de levensreddende implicaties voor de ongeboren kinderen in Haarlem en omstreken – ook grote symbolische waarde.

Twee tegen dertig

In hun honende artikel benijden de Antifa’s de “anti-abortus christenen” voor hun moed. “Wij hebben hen iets meer dan twintig minuten lastig gevallen. Sommigen zijn pal voor hen gaan staan en hebben hen wat verwensingen toegevoegd. De mannen leken daar helaas niet ongelukkig mee. Ze zien het waarschijnlijk als een mogelijkheid om hun geloof te testen en te laten zien aan elkaar hoe sterk ze zijn… Ze waren continu aan het bidden.” Dit onbedoelde compliment laat ook duidelijk het contrast zien tussen de rustige, vrome wakers voor het ongeboren kind en de gemaskerde, argumentloze abortusvoorstanders.

Volg STI op Telegram

‘Collectief Vrije Keuze’

De abortusvoorstanders die het vreedzaam protest van de wakers trachtten te verstoren staan bekend als ‘Collectief Vrije Keuze’. Hun ‘missie’ is om te “zorgen dat ongewenst zwangere mensen veilig en vrij van stigma een abortus kunnen laten uitvoeren.” Hun tegendemonstratie was – in tegenstelling tot die van Stirezo – niet aangevraagd bij de gemeente Haarlem. Ze werden dan ook na een klein halfuurtje door de politie weggestuurd.

De clandestiene ideologie achter het masker

Zoals de Kalasjnikov in combinatie met het logo van de anarchisten op het shirt van de jongeman hierboven illustreert, zijn hun mooiklinkende ‘idealen’ slechts een façade voor hun antichristelijke agenda. Hoewel Antifa over het algemeen beweert niet-religieus te zijn, voeren ze wel degelijk een geestelijke strijd. Ze verklaren het ongeboren kind – en daardoor Zijn Schepper – de oorlog. Ze haten de Kerk omdat zij de God die Antifa weigert te vereren representeert. Ze schuwen hierbij intimidatie, noch geweld, want dat zijn hun enige wapens door gebrek aan argumenten.

Lees ook: Abortusvoorstanders steken auto van pro-life journalist in de brand

Het waken gaat door

Voor pro-life wakers als zuster Monja van Donum Domini en de andere bidders van Pro-Life Heemstede was deze confrontatie niets nieuws. Zij ervaren al jaren van alle kanten weerstand. De gemeente Haarlem legt hen geregeld onredelijke beperkingen op die gebaseerd zijn op leugenachtige beweringen van ‘intimidatie’ vanuit het abortorium. Stirezo, die deze wakers juridisch ondersteunt, werd onlangs nog in het gelijk gesteld aangaande deze totaal ongefundeerde claim. Maar ook vanuit de directe omgeving ervaren de wakers veel tegenstand. Ze worden soms met eieren bekogeld of met de tuinslang nat gespoten. Desondanks laten ze zich niet uit het veld slaan. De God die alle kinderen – geboren en ongeboren – geschapen heeft staat hen bij.

Help zuster Monja met een gift

Borden zelfs te schokkend voor abortusvoorstanders

Een van de meest schokkende borden was van notoir abortusvoorstander Sterre Marrée waarop ze (vermoedelijk haar eigen) abortus aanprijst: “10 uit 10, zou weer aborteren!”

Met dit provocerende bord roept ze niet alleen veel afschuw en medelijden op bij pro-lifers, maar ook veel abortusvoorstanders nemen er aanstoot aan. Op de instagrampagina van CVK reageert een groot deel geschokt: “…dit [is] voor mij echt een trap in het gezicht, zo te lezen ben ik ook niet de enige.” Inmiddels is de post vanwege de ophef verwijderd van hun instagrampagina. Later plaatsten ze daar een verhelderend statement waarom ze de foto van het abjecte bord hebben verwijderd.

Waken bij abortuscentra is een recht en moet dat blijven!

Na de excuses over de ophef lichten ze toe dat “een groot deel van die zware gevoelens… bijvoorbeeld dat het een ‘mens’ betreft, of iets is waarover je je schuldig of schaamtevol moet voelen, zijn juist afkomstig uit de conservatieve anti-abortushoek.” Volgens Marrée bieden de borden de gelegenheid “om bij jezelf na te gaan waar deze gevoelens vandaan komen.” Ze erkent dat het bord “bij verschillende mensen persoonlijke trauma’s op kan roepen” en dat betreurt ze. Maar het “is juist een van de redenen dat we abortus willen destigmatiseren.”

Abortus is moord

CVK laat er geen gras over groeien, ze zijn radicaal pro-abortus. Marrée, die de leider van de organisatie lijkt te zijn, associeert zich geregeld met het satanisme en heeft in het verleden een vloek uitgesproken over Stirezo in een bizar satanisch ritueel. Dit is niet verbazingwekkend want er bestaat een nauwe band tussen het satanisme en kinderoffers. Marrée – die een aantal jaren geleden zelf voor abortus heeft gekozen – wil, vermoedelijk getergd door haar geweten, het doden van ongeboren kinderen “destigmatiseren.” Uit de reactie van haar achterban blijkt echter dat de meeste mensen alleen abortus kunnen steunen als de gruwelijke waarheid erachter verborgen wordt door eufemistisch taalgebruik. Dit verklaart ook waarom veel van de tegendemonstranten hun gezicht – uit schaamte – verbergen achter een masker. Als een radicale abortusvoorstander als Marrée dit even vergeet, verraadt ze per ongeluk dat abortus niets minder is dan het doden van een ongeboren, weerloos kind. En zelfs de meest fervente abortusvoorstanders ontkomen niet aan die realiteit. Hun geweten, hoe dichtgeschroeid ook, blijft hen onvermoeid aanklagen. Laten we bidden dat ze daar ooit op een dag naar gaan luisteren en zich bekeren.

Laatst bijgewerkt: 16 februari 2024 16:21

Doneer