Een inspirerende pro-life brief van een aartsbisschop aan katholieke leerlingen

Een inspirerende pro-life brief van een aartsbisschop aan katholieke leerlingen

THEMA'S:

De Archbishop Riordan High School, een katholieke middelbare school in San Francisco, hield onlangs een bijeenkomst met de pro-life activiste Megan Almon. Tijdens de bijeenkomst liepen een aantal leerlingen weg uit protest tegen het evenement. Aartsbisschop Salvatore J. Cordileone ging naar Riordan High School voor een ontmoeting met de leiders van de leerlingen in kleine groepen. We publiceren hier de open brief die hij naar de leerlingen stuurde ter voorbereiding van deze ontmoetingen.

Beste leerlingen van de Archbishop Riordan High School,

Elke fase van het leven heeft zijn zegeningen en uitdagingen, zijn gaven te geven aan de maatschappij en zijn blinde vlekken. Als jonge mensen zijn jullie idealistisch, vol energie om voorvechters te zijn van gerechtigheid en de wereld te veranderen in een betere plaats. Het is een vreugde voor mij als jullie aartsbisschop om dit energieke idealisme in jullie te zien wanneer ik jullie school bezoek.

Idealisme kan te goedgelovig zijn

Dit is een grote zegen, en het is het geschenk dat jullie aan de rest van ons geven. Jullie moeten echter nog veel groeien en leren; veel succes en mislukking, vreugde en lijden liggen voor jullie - en ook leren. Leren is zoeken naar de waarheid die ons door God is gegeven. Mijn gebed als jullie aartsbisschop is dat jullie open zullen staan voor leren en groeien in kennis, en vooral open zullen staan voor het horen en proberen te begrijpen van standpunten die anders zijn dan die van jezelf, zelfs van standpunten waarmee je het sterk oneens bent. Ik zou willen dat degenen van jullie die onlangs uit de toespraak van een pro-life activiste zijn weggelopen, dat ook hadden gedaan. Deze actie bracht één van de blinde vlekken van de jeugd vol in beeld, die te wijten is aan het gebrek aan uitgebreide levenservaring van jongeren: namelijk de blinde vlek van de goedgelovigheid. Ik zal proberen dit uit te leggen.

Wat zegt de wetenschap?

Hoewel elke generatie de wetenschappen heeft gewaardeerd en heeft bijgedragen aan de vooruitgang ervan, kijkt jullie generatie, meer dan enige andere in het verleden, naar de wetenschap als een gids om jezelf door het leven te navigeren. Laten we dan eens kijken naar wat de wetenschap te zeggen heeft over abortus.

Bestel Catechismus tegen abortus

Abortus is afschuwelijk en gewelddadig

Abortus is het doden van een menselijk leven. Dit is een wetenschappelijk feit. De foetus in de baarmoeder van de moeder is een uniek, groeiend menselijk wezen, met zijn eigen unieke DNA. De methode om de foetus te doden hangt af van het stadium van de zwangerschap en het soort abortus, maar omvat vaak technieken als het in stukken hakken van de ledematen, het verbrijzelen van de schedel en het verbranden van het lichaam. Ongeacht de methode, abortus is een afschuwelijk gewelddadige daad. Dit is geen overdrijving. Het is een wetenschappelijk feit.

Abortus is morele kwestie

Wetenschap is een zeer belangrijke leidraad voor ons, maar het is niet de enige - en ook niet de belangrijkste, want de kennis die we uit de wetenschap vergaren is altijd in ontwikkeling. Abortus heeft, net als elke andere belangrijke sociale kwestie, vele bijkomende dimensies: politiek, maatschappelijk, emotioneel, spiritueel, relationeel, economisch, enzovoort. Maar in de eerste plaats is het, net als elke andere belangrijke sociale kwestie, een morele kwestie.

Minister, stop de Nederlandse financiering van buitenlandse abortus!

Gave en opgave

Tegen de jonge vrouwen zeg ik: Je vruchtbaarheid is een zegen die je moet koesteren, niet een probleem dat je moet "oplossen" of een apparaat met een aan-en-uit-knop die je naar believen kunt aan en uit zetten. God heeft jullie het ontzagwekkende geschenk gegeven om zwanger te worden en een nieuw, uniek mens met een onsterfelijke ziel tot leven te wekken. Ik ben oud genoeg om me een tijd te herinneren waarin onze samenleving dit geschenk koesterde en beschermde; in feite organiseerde de samenleving zich er zelfs omheen. Het is waar dat vrouwen toen veel mogelijkheden werden ontzegt die zij nu genieten, en dit is een vooruitgang die gevierd moet worden. Maar dit mag niet als prijs hebben dat vrouwen deze ontzagwekkende gave van het leven geven teniet moeten doen.

Trouw aan vrouw

Tegen de jonge mannen zeg ik: Vroeger was er een tijd dat, als een man iets deed wat zijn leven onaangenaam maakte, hij een echte man was en daarvoor de verantwoordelijkheid opnam. Het was ook veel gebruikelijker dat een man een vrouw respecteerde als zijn gelijke, en haar niet gebruikte voor zijn eigen zelfzuchtige plezier. Hij zou geen daad stellen waardoor hij vader zou kunnen worden, tenzij hij bereid was daarvoor de verantwoordelijkheid op zich te nemen: een levenslange verbintenis van trouw aan de vrouw met wie hij zijn kinderen verwekt, en van zorg voor de kinderen die zij samen op de wereld zetten.

Verantwoordelijk handelen

Je hebt nog een lange weg te gaan voordat je volwassen bent als man. Als je voor altijd een jongen wilt blijven, geef dan je hele leven alleen maar om jezelf en om elk klein onmiddellijk pleziertje dat je begeert, want om een echte man te zijn is een leven van opoffering en deugdzaamheid nodig. Het betekent ook verantwoordelijk handelen door respect te tonen voor vrouwen als je ware gelijken en het koesteren en respecteren van die ontzagwekkende gave die zij hebben om nieuw leven op de wereld te brengen.

Burgemeester van Haarlem, handhaaf het recht op pro-life waken!

Geen meelopers, maar strijders voor het leven

Tegen jullie allemaal zeg ik: Wees geen slachtoffers of meelopers van de cultuur. Er zijn machtige krachten in ons land die slogans gebruiken om jullie te gebruiken als bevorderaars van hun eigen zelfzuchtige agenda. Jullie moeten de leugens doorzien. Abortus "aanbieders" zijn niet pro-choice (voor keuze): Elke geboorte is voor hen een verloren verkoop, hun product abortus is dan niet afgenomen. Als ze echt voor keuzevrijheid zijn, waarom bieden ze ongepland zwangere vrouwen dan niet de mogelijkheid om een keuze voor het leven te maken? Ze zeggen ook dat ze voor vrouwen zijn, maar waar zijn ze wanneer vrouwen die te maken hebben met de pijn van de abortuservaring genezing nodig hebben? Waarom mogen vrouwen in deze situatie er niet eens over praten, maar moeten zij de pijn binnenhouden en steeds dieper wegzinken in hun verdriet en depressie? Tot wie wendt een vrouw zich als zij eindelijk de moed heeft om genezing te zoeken?

Het oprapen van de brokstukken

Die vrouw wendt zich tot de Kerk. Het zijn altijd gelovige mensen die haar de nieuwe kans bieden, en bijna altijd onze medekatholieken. Ik zou niet trotser op hen kunnen zijn. Jullie horen dit meestal niet omdat er een cultuur van zwijgen omheen hangt, maar degenen onder ons die pastoraal werk doen, hebben maar al te vaak de hulpkreet gehoord van vrouwen na een abortus: "Ik wilde er niet mee doorgaan, maar ik had het gevoel dat ik geen keus had." Dit verwijdert het masker van de leugen van "pro-choice." Het is ook de reden waarom abortus-aanbieders tegen een vrouw zullen liegen over wat er in haar lichaam gebeurt, door haar te vertellen dat het slechts een klomp cellen is en geen groeiende, unieke baby in haar baarmoeder. Als jullie daaraan twijfelen, kijk dan eens naar een 3-D echo.

Lees ook: Hoe abortus het gezin en de samenleving schaadt

Echte keuze

Wie zijn degenen die echt voor keuze zijn? Nogmaals, dat zijn gelovige mensen. Het zijn gelovige mensen die crisiszwangerschapsklinieken runnen die vrouwen de steun geven die ze nodig hebben om hun kind ter wereld te brengen, en hen ook na de geboorte blijven begeleiden: gratis gezondheidszorg; luiers, dekens, flesvoeding; psychologische en geestelijke begeleiding; begeleiding bij het adoptieproces, als dat haar keuze is; hulp bij het vinden van een baan, als dat haar keuze is. Het zijn gelovige mensen die begrijpen dat het antwoord voor een vrouw in een ongewenste zwangerschap niet het geweld van abortus is, maar liefde voor zowel moeder als kind. En nogmaals, ik zou niet trotser kunnen zijn op mijn geloofsgenoten die deze liefdevolle, leven-gevende diensten verlenen en ondersteunen, die echte hoop geven aan vrouwen die zich alleen en verlaten voelen.

Pleiten voor gerechtigheid is kostbaar

Degenen onder ons die dichter bij de laatste levensfase komen, hebben ook hun eigen gaven en blinde vlekken. We kunnen cynisch en apathisch worden na ervaringen van verraad, bedrog en mislukking. Maar wij hebben ook veel levenservaring waar jullie van kunnen leren. Mijn vurige hoop is dat jullie je idealistische energie voor gerechtigheid zullen cultiveren en tegelijkertijd zullen leren de vele leugens te doorzien van de cultuur waarin wij leven. Houd jezelf echter niet voor de gek: Pleiten voor gerechtigheid in een onrechtvaardige samenleving is niet glamoureus. Sterker nog, het zal jullie tot sociale outcasts maken, niet welkom in de kringen van de deugende maatschappij, laat staan van de sociale elite. Jullie zullen worden geminacht, bespot en belachelijk gemaakt. Je zult een zeer dikke huid moeten ontwikkelen. Is het jullie dat waard?

Minister, stop de Nederlandse financiering van buitenlandse abortus!

Je nek uitsteken voor een betere toekomst

Denk aan de abolitionisten in het midden van de 19e eeuw, of de voorvechters van burgerrechten in het midden van de 20e eeuw: Zij pasten niet in de maatschappij van hun tijd en pleitten voor politiek impopulaire en onmodieuze zaken. Zij riskeerden hun leven, en sommigen verloren het, hun leven in een poging om het grootste onrecht van hun tijd recht te zetten. Wij beschouwen hen nu als de morele helden van hun generatie. De beroemdste van hen allen, dr. Martin Luther King, Jr., heeft eens gezegd dat "de boog van het morele universum lang is, maar zich buigt in de richting van gerechtigheid". Dit gebeurt echter alleen wanneer een nieuwe generatie van morele helden opstaat om het onrecht te corrigeren. Dit vereist een sterke ruggengraat, een groot geestelijk uithoudingsvermogen. Worden jullie de morele helden van jullie generatie? Hebben jullie wat daar voor nodig is?

Blijf bidden

Dat zul je hebben, boven alles, als je je leven in Jezus Christus cultiveert. Hij houdt van jullie. Hij gaf zijn leven voor jullie. Hij is de enige Redder van de wereld, die ons de reddende waarheid leert. Bid, blijf actief in je geloof en groei in je geloof. Als je dit alles doet, zullen jullie wijsheid, standvastigheid, moed en geduld verwerven, en zo in staat zijn om de zaak van het menselijk welzijn werkelijk vooruit te helpen. De toekomst ligt in jullie handen. Ik sluit af met de woorden van de gevierde leiderschapsexpert en internationaal geprezen bestsellerauteur Robin Sharma: "Je kunt erbij horen. Of je kunt de wereld veranderen. Je kunt het niet allebei doen." Als je voor het laatste kiest, zal de toekomst stralend zijn.

Hoogachtend in Christus,

Salvatore J. Cordileone, aartsbisschop van San Francisco.

Deze open brief van aartsbisschop Cordileone van San Francisco is een vertaling. De brief werd in het Engels gepubliceerd op de website van First Things.

Laatst bijgewerkt: 13 december 2021 16:09

Doneer