Hoe abortus het gezin en de samenleving schaadt

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving

Hoe abortus het gezin en de samenleving schaadt

THEMA'S:

Het gaat niet goed met het gezin. In 2020 gingen 29.000 echtparen over tot echtscheiding, terwijl er 50.000 in het huwelijksbootje stapten. Eén op de drie huwelijken strandt tegenwoordig, en het aantal blijft groeien.

Vechtscheidingen

Wat buiten deze statistiek blijft, is een gestaag groeiende groep die überhaupt niet meer trouwt. De helft van de kinderen wordt buitenechtelijk geboren. Hun ouders gaan nog sneller uit elkaar dan gehuwde ouders, zo blijkt uit onderzoek. Dat uit elkaar gaan gaat zelden harmonieus. Wie kent niet uit eigen omgeving de enorme schade aangericht door ‘vechtscheidingen’? Zelfs al verloopt de scheiding zonder ruzie, dan nog is de schade groot. Psychologisch onderzoek wijst uit dat scheiden kinderen nog meer schaadt dan het overlijden van een ouder. Bij echtscheiding denken kinderen namelijk dat papa’s vertrek hun eigen schuld is.

Lees ook: Abortus: het debat dat niet gevoerd mag worden

Sociale stoornissen

Als gevolg groeit een hele generatie op met bindingsangst, sociale stoornissen en allerlei fobieën. Kinderen van gescheiden ouders kunnen door de spanningen niet meer meekomen op school. Schoolprestaties verslechteren significant. Waarom denkt u dat er zoveel problemen zijn met kinderen van gescheiden ouders? Het gros van de kinderen groeit op zonder vader. Abortus is onderdeel van dit probleem, want het helpt een losbandige levensstijl in stand te houden.

Verbonden met voortplanting

Levens raken verknipt door een verknipte visie op huwelijk en gezin. Toen vrouwen niet de optie van abortus hadden en anticonceptie unaniem door christelijke leiders veroordeeld werd, was seksualiteit onlosmakelijk verbonden met voortplanting. Er was altijd de mogelijkheid dat uit de geslachtsgemeenschap een kind voortkwam, of de geliefden dat nu wilden of niet.

Bestel Catechismus tegen abortus

Toewijding aan kinderen

Als een kind verwekt werd, dan moest er een bestendige gemeenschap zijn waarbinnen dat kind opgevoed kon worden. Die gemeenschap was het gezin. Het huwelijk stond ten dienste van deze gemeenschap: echtelieden zagen het niet als slechts een toonbeeld van onderlinge liefde, maar als een gedeelde toewijding aan het krijgen en opvoeden van kinderen. Niet voor niets draagt God direct na de schepping Adam en Eva op heen te gaan en zich te vermenigvuldigen.

Abortus verstoort gezinsleven radicaal

De legalisering van abortus heeft het gezinsleven radicaal verstoord. Gewenste kinderloosheid is normaal geworden. Hoeveel spelende kinderen zien we tegenwoordig op straat? Vroeger hadden veel gezinnen vier, vijf kinderen. Wie tegenwoordig zoveel kinderen krijgt, wordt met de nek aangekeken. Zelfs één kind krijgen is eigenlijk al fout, want slecht voor het klimaat.

Lees ook: Selectieve abortus van meisjes wordt een wereldwijde plaag

Seksuele ontsporing

Seksualiteit is niet meer gericht op kinderen – die kun je immers laten weghalen – maar dient slechts het genot van geliefden. Het resultaat is hetzelfde als bij eten het genot tot hoofddoel wordt: allerlei ongezonde praktijken. “Vijftig tinten grijs”, een roman over sekuele marteling, gaat met miljoenen over de toonbank. Een derde van het internetverkeer is pornografisch. De moderne mens doet veel met seksualiteit, maar seksualiteit doet nog meer met hem. De ‘seksuele bevrijding’ die abortus brengen moest, is in werkelijkheid een seksuele slavernij.

Romeinse perversie

Hier herhaalt de geschiedenis zich. Ontaarde seksualiteit hebben we eerder gezien, bij de Romeinen. Orgieën, verkrachting van slaven, marteling – geen seksuele perversie ging ze te ver. Hoe meer seksuele omgang er was, des te minder kinderen werden er geboren. Hele gebieden van het Romeinse Rijk raakten ‘onderbevolkt’, wat ze weerloos maakte tegen de Germanen - die uiteraard wel kinderen kregen.

'Schaamt u voor de levens die u leidt'

De laat-Romeinse priester Salvianus schreef over de Romeinen in de vijfde eeuw: “Veel mannen hebben meer dan één vrouw, en talloze vrouwen hebben elk vele mannen. Zijn niet al onze steden vol ondeugdelijke holen, en stinken ze niet naar huizen van slechte zeden? ... Schaamt u, Romeinen van overal, schaamt u voor de levens die u leidt. Geen stad is vrij van boze oorden, nergens is er een stad vrij van onzedelijkheid, behalve die waar de barbaren zijn gaan wonen.”

Burgemeester van Haarlem, handhaaf het recht op pro-life waken!

Gij zult geen abortus plegen

Er was één bevolkingsgroep die niet meedeed met de seksuele perversies van de heidense Romeinen. De christenen hadden geen seksuele omgang buiten het huwelijk, ook niet met slaven - die de status van gebruiksobjecten hadden. Evenmin deden de christenen aan zwangerschapsafbreking: de Didache, een catechismus uit de eerste (!) eeuw na Christus, stelt reeds als gebod: "gij zult geen abortus plegen". Kinderen die onder de heidenen geaborteerd zouden worden, want gehandicapt of van het vrouwelijke geslacht, konden bij de christenen gewoon opgroeien.

Al het ongeboren leven beschermen

De christenen van toen zijn voorbeelden voor nu. Wij moeten als samenleving terugkeren naar een christelijke liefde voor kinderen. Wij moeten het gezin herwaarderen als belangrijkste bescherming voor het ongeboren leven. Dat is in het belang van iedereen. Nemen onze politici dit maatschappelijk belang belang serieus, dan stellen zij een totaalverbod op abortus in. Of om het positief te stellen: beschermen zij al het ongeboren leven.

Laatst bijgewerkt: 7 december 2021 11:01

Doneer