Europees Parlement roept op van abortus ‘grondrecht’ te maken

Europarlementariër Samira Rafaela (D66) noemde pro-lifers "extremisten", die als tegenstanders van abortus in Brussel "niets te zoeken" hebben en "niets te vinden van onze fundamentele rechten". (Beeld: screenshot EP)

Europees Parlement roept op van abortus ‘grondrecht’ te maken

Het Europees Parlement wil in meerderheid dat abortus - het doden van kinderen in de moederschoot – een plaats krijgt als ware het een ‘recht’ in het grondrechtenhandvest van de Europese Unie. Ook een meerderheid van de christendemocraten stemde voor.

Uitspraak Hooggerechtshof

Eerder deed de linksliberale president van Frankrijk, Emmanuel Macron, al een oproep van dezelfde strekking. De resolutie blijft voorlopig symbolisch: realisering van het ‘abortusrecht’ lijkt niet aan de orde, omdat dan alle lidstaten ermee zouden moeten instemmen. De EU kan het abortusbeleid van de lidstaten nog niet bepalen. De Europese abortuslobby heeft echter haast, nu staten in de VS door een uitspraak van het Hooggerechtshof zelf mogen bepalen of ze abortus toestaan. Abortusactivisten vrezen dat de pro-life golf ook naar Europa zal overslaan.

Ongeboren kinderen in ontwikkelingslanden

Van de aanwezige parlementsleden stemden er 324 voor, 155 tegen en onthielden zich 20 van stemming. Ook drongen Europarlementariërs er bij de Europese Commissie op aan organisaties te steunen die wereldwijd abortus promoten en met westers belastinggeld ongeboren kinderen in ontwikkelingslanden doden. Dit om het wegvallen van geldstromen uit de VS te compenseren. Eerder nam PvdA-minister Liliane Ploumen al een gelijksoortig initiatief, SheDecides.

STI WhatsApp-banner

‘Zwarte dag voor Europa’

Een minderheid in het Europees Parlement verzette zich tevergeefs tegen de oproep voor een ‘abortusrecht’. ChristenUnie-Europarlementariër Peter van Dalen spreekt van "een van de meest absurde resoluties over abortus" en "een zwarte dag voor Europa". Dat neemt niet weg dat veel collega’s in zijn fractie, zoals de Nederlandse christendemocraten Tom Berendsen en Toon Manders, vóór de resolutie stemden, terwijl Annie Schreier-Pierik zich van stemming onthield.

‘Typisch D66’

Hun D66-collega Samira Rafaela, onlangs door haar eigen partij veroordeeld wegens machtsmisbruik, ondersteunde de oproep zelfs in agressieve bewoordingen. Zij maakte verdedigers van het ongeboren kind uit voor “extremisten”, die uit Brussel geweerd moeten worden en geen recht hebben op een eigen mening. Want zij hebben, aldus de D66’ster, “niets te vinden van onze fundamentele rechten”. SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen reageerde verontwaardigd: "Typisch D66. De mond vol hebben over tolerantie, maar ondertussen mensen die op willen komen voor de bescherming van het leven de mond willen snoeren."

‘Tragedie van abortus wordt verdraaid’

De COMECE, de vertegenwoordiging van de Europese bisschoppen bij de EU, "betreurt" de resolutie in een persbericht als zijnde “een afwijking van universeel erkende mensenrechten”, een verdere polarisatie die “de tragedie van abortus voor moeders in nood verdraait”. “Wij moeten zwangere moeders steunen en hen begeleiden om hun moeilijkheden in probleemsituaties te overwinnen”, aldus de bisschoppen.

Minister, stop de Nederlandse financiering van buitenlandse abortus!

‘Resolutie ondermijnt sociale samenhang’

“Het Europees Parlement moet zich niet bemoeien met een terrein, zoals abortus, dat niet onder zijn bevoegdheid valt, noch moet het zich mengen in de interne aangelegenheden van democratische EU- en niet-EU-landen”, benadrukt de COMECE. “De bevordering van radicale politieke agenda's brengt de grondrechten, waaronder de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vergadering, in gevaar en ondermijnt de sociale samenhang.”

‘Baanbrekend’

De persdienst van het Europees Parlement maakte de aanvaarding van de resolutie bekend in een eenzijdig pro-abortus geformuleerd persbericht, waarin de aanzienlijke minderheid die tegen de resolutie stemde, niet eens vermeld wordt. Het omstreden besluit uit 1973 Roe vs Wade, dat het Hooggerechtshof heeft herzien omdat het naar algemeen inzicht juridisch niet houdbaar was, noemt de persdienst “baanbrekend”.

Laatst bijgewerkt: 24 mei 2024 15:35

Doneer