Filosoof Etienne Vermeersch: 'We hopen dat Down verdwijnt'

Filosoof Etienne Vermeersch: 'We hopen dat Down verdwijnt'

THEMA'S:

Controverse in België. Filosoof Etienne Vermeersch heeft een macabere wens uitgesproken: "We hopen natuurlijk dat het Downsyndroom verdwijnt." Hij deed de uitspraak in een debat over NIPT, de prenatale test die Downsyndroom opspoort en tot massale abortus leidt. In België wordt deze test nu gratis.

Geboren met Down

Vermeersch, gevierd 'vrijdenker', vergelijkt Downsyndroom met de pokken, een ziekte die gelukkig verdwenen is. Terwijl pokken een ziekte is die kinderen krijgen. Met Downsyndroom wordt een kind geboren. Het is een genetische aandoening. Downsyndroom kan dan ook alleen verdwijnen door het vermoorden van ongeboren kinderen. En Vermeersch is al decennia pleitbezorger voor de legalisering van zulke moord.

Geen geïsoleerde stem

Klinkt Vermeersch als een geïsoleerde stem? Dat is hij niet. Zijn collega-filosoof Peter Singer, zo'n beetje de meest prominente 'ethicus' ter wereld, vindt een persoon met Down minder waard dan een varken. In verwaterde vorm vinden we de geest van Vermeersch zelfs bij onze eigen minister van Volksgezondheid. Edith Schippers zei in januari tegen de Tweede Kamer dat als kinderen met het syndroom van Down uitsterven, "we dat moeten accepteren."

België gaat IJsland achterna...

De NIPT-test leidt tot de massale abortus, ja zelfs het uitsterven van kinderen met Down. In IJsland, waar de test al jaren wordt aangeboden, wordt zelfs geen enkel kind met Down meer geboren. De ongeboren kinderen mogen het daglicht niet zien.

...Nederland gaat België achterna

België is hard op weg naar eenzelfde genocide. De NIPT-test wordt er gratis. In Nederland kost het de zwangere vrouw nog geld. Dat wil de overheid veranderen. Nederland wil gratis tests om Down op te sporen. En waarom dan niet gelijk andere aandoeningen opsporen? Als dit zo doorgaat, dan sporen NIPT-varianten binnenkort ook schele ogen en hazenlip op. Gods geliefde kinderen worden dan om het minste of geringste vermoord.

Niet verzaken

Hier kunnen wij niet zwijgen. Hier kunnen wij niet verzaken. De Tweede Kamer moet de genocide van Downkinderen door NIPT in de kiem smoren. Teken nu de petitie aan onze parlementariërs, zodat zij het recht op leven van ongeboren Downkinderen verdedigen!

Geachte leden van de Tweede Kamer, Wij, ondertekenaars van deze petitie, zijn geschokt door het feit dat de methodes voor prenatale diagnostiek inmiddels leiden tot een welhaast waterdichte opsporing van ongeboren kinderen die van de norm afwijken. Het is niet te bevatten dat een land dat alle mogelijke vormen van discriminatie bestrijdt, een dergelijke massamoord toelaat. Waar deze discriminatie toe leidt, is onthutsend: wordt al de helft van de kinderen met Downsyndroom in Nederland geaborteerd, dit dreigt op te lopen tot 95 procent! Gaat Nederland landen als Denemarken en IJsland achterna, die al bijna ‘Down-rein’ zijn? Kinderen met Down verrijken het leven van velen. Vaak zijn ze zeer geliefd bij hun omgeving. Dat bijna al deze mensen voor hun geboorte gedood worden, is een schokkend onrecht en een gruwel. Het zijn Gods kinderen. Het is ontoelaatbaar dat onder voorwendsel van technologische vooruitgang kinderen die niet aan de heersende norm beantwoorden, worden geaborteerd. Op grond van deze overwegingen richt ik de volgende petitie tot de Tweede Kamer: Ik, ondergetekende, verzoek de Tweede Kamer elke vorm van abortus van kinderen te verbieden op basis van afwijkingen die momenteel naar voren komen door de zogenaamde ‘medische indicatie’. Hoogachtend,

Laatst bijgewerkt: 12 december 2023 15:43

Doneer