NIPT test

De NIPT test staat voor "Niet Invasieve Prenatale Test". Die kan bij zwangere vrouwen afgenomen worden om het ongeboren kind te testen op aangeboren afwijkingen. Dit leidt tot meer abortus.

Afwijkingen opsporen

De NIPT test wordt sinds een aantal jaar standaard aangeboden aan zwangere vrouwen. Vooralsnog spoort de test drie afwijkingen op: afwijkingen: trisomie 21 (Downsyndroom), trisomie 18 (Edwardssyndroom) en trisomie 13 (Patausyndroom).

NIPT test wordt aangeboden om abortus makkelijk te maken

Met prenataal onderzoek is op zich niets mis. Alleen is de bedoeling van de NIPT test dat het afwijkingen opspoort zodat het kind op tijd geaborteerd kan worden. Dit is een abjecte intentie, een beschaafde samenleving onwaardig.

Syndroom van Down

Wat zeggen we als samenleving hiermee over kinderen met het syndroom van Down? Hebben zij dan geen recht op leven? Is hun standaardbehandeling moord in plaats van zorg? We lijken steeds meer op nazi-Duitsland, waar gehandicapten op grote schaal werden geaborteerd en geëuthanaseerd.

Uitbreiding van NIPT: het hek is van de dam

De Gezondheidsraad wil dat de NIPT test ingezet wordt om nog meer afwijkingen op te sporen. Dan is het hek van de dam. De lijst met genetische afwijkingen is namelijk schier oneindig.

Uitgelicht

Artikelen

Alle artikelen

U bent onmisbaar in deze strijd.

Zorg dat u niets over dit thema mist.