Filosoof noemt critici van NIPT 'Down-jihadi's', wil abortus bij handicap verplichten

THEMA'S:

Filosoof Marcel Zuijderland noemt critici van de controversiële NIPT-test 'Down-jihadi's'. Dat doet hij in een interviewmet Vlaams tijdschrift Knack.

'Kleine minderheid'

Zuijderland klaagt over NIPT-critici die wijzen op het feit dat mensen met Down in films acteren en zelfs afstuderen van de universiteit. Dit is een zeer kleine minderheid. "De grote meerderheid, die met een ernstige verstandelijke beperking in een instelling zit? Over hen gaat het niet. En zij zijn ook heus niet zo lief en vertederend en ontwapenend en altijd opgewekt, zoals het cliché wil."

Irrelevant

Soit. De grote meerderheid van de mensen met Down zit ernstig verstandelijk gehandicapt in een instelling en is niet zo lief en vertederend en ontwapenend en altijd opgewekt. We willen het heus toegeven. Niet omdat het waar of onwaar is, maar omdat het irrelevant is. Hoe lief je bent of hoe ernstig je handicapt is, het maakt 0% verschil uit voor je recht op leven. Dat recht is absoluut. Het recht op leven hangt niet van je gesteldheid af.

'Ethische plicht'

Als wij NIPT-critici daarom jihadisten heten, so be it. Liever aan 'jihadistische' kant dan aan de kant van het academisch establishment dat het vermoorden van je eigen kinderen een ethische plicht noemt. Want dat doet Zuijderland. In het interview met Knack noemt hij het verplichten van abortus "een brug te ver", eldersheeft hij letterlijk gepleit voor een "ethische plicht tot abortus bij ernstig gebrek foetus". Zuijderland heeft deze uitspraak gedaan in NRC Handelsblad, dus in het openbaar. Het dateert van 2006, vóór het maatschappelijk debat over NIPT op gang kwam. NIPT is het resultaat van het anti-Down opinieklimaat dat Zuijderland heeft helpen scheppen.

Warrig denken

Filosoof Zuijderland is overigens geen kwade genius. Zijn denken is hoogst warrig. "Als je een pilletje tegen het syndroom van Down zou kunnen innemen, is er een sterk motief om dat ook te doen." Zuijderland ziet niet het verschil tussen een genetische aandoening en aandoeningen die in de loop van het leven te genezen zijn. Hij ziet niet in dat pokken uitroeien wezenlijk anders is dan Down uitroeien. Pokken is een ziekte die mensen overkomt. Roei de pokken uit en je redt de mens. Down is onderdeel van wie je bent. Je roeit Down alleen uit door kinderen, ja mensen met Down uit te roeien.

Euthanasie van gehandicapten

Zonder twijfel zal de tijd komen dat we volwassen mensen met syndroom van Down doodspuiten ('euthanaseren'), vanuit het verwrongen idee dat het nobel is om Down te wereld uit te helpen. Dan keren we terug naar nazi-Duitsland, wat overigens niet mag verrassen. De nazi's deelden met de moderne seculier-liberalen een compleet ongeloof in de onvervreemdbare menselijke waardigheid. Het is een kwestie van tijd voor we terugkeren naar Aktion T4-taferelen, met gehandicapten die en masse de gaskamers in gedreven worden. Opgedane kennis met de 'euthanasie' van gehandicapten werd door de Duitsers ingezet voor het grootschalig vergassen van onwelgevallige minderheden als de Joden. Dat is ons schrikwekkend voorland.

Recht op leven ontzegd

Abortus zaait al decennia dood en verderf. Lange tijd was de rechtvaardiging: de vrouw moet vrij leven. Nu promoten we abortus met het idee: een hele groep kinderen moet niet leven. Deze groep (Down)kinderen wordt collectief recht op leven ontzegt. Deze groep moet verplicht geaborteerd wordt. Nu is de verplichting nog moreel, voor zover het medisch-academisch establishment in moraal gelooft. Binnen niet al te lange tijd zal de verplichting financieel, ja zelfs juridisch zijn. Abortusdwang in naam van de brave new world.

Nederland stevent af op de massale abortus, ja de genocide van kinderen met Down. Wij kunnen en mogen niet langs de zijlijn toekijken. Kom nu in verweer en teken de petitie vóór het absoluut recht op leven van kinderen met syndroom van Down!

Lees hier de volledige petitietekst

Laatst bijgewerkt: 12 december 2023 16:09

Doneer