Gezonde kinderen geaborteerd door onbetrouwbare NIPT

Gezonde kinderen geaborteerd door onbetrouwbare NIPT

THEMA'S:

Moeders kunnen straks kosteloos de NIPT laten uitvoeren. De helft van alle zwangere vrouwen doet dat al. Maar onderzoek uit Amerika toont aan dat deze manier van testen helemaal niet betrouwbaar is. En dat kerngezonde, ongeboren kinderen daar de dupe van worden.

De NIPT wordt in Nederland vanaf 1 april 2023 gratis. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid onlangs besloten. Nu betalen vrouwen daar nog 175 euro voor. Ongeveer 51% van de zwangere vrouwen maakt gebruik van de NIPT. Dat aantal zal toenemen als de test gratis wordt, is de verwachting. Bij de ‘niet-invasieve prenatale test’ wordt bloed afgenomen van de moeder om te kijken of het ongeboren kind een chromosoomafwijking heeft. Het gaat om drie zeldzame afwijkingen: het syndroom van Edwards, Down-syndroom en het syndroom van Patau. Daarnaast kunnen ouders kiezen voor een ‘NIPT met nevenbevindingen’, waarbij ook op andere chromosoomafwijkingen getest wordt.

Test niet betrouwbaar

The New York Times publiceerde een paar maanden geleden een rapport dat concludeerde dat de prenatale bloedtest niet zo betrouwbaar is als ouders wordt voorgehouden. De krant onderzocht meerdere medische studies en hield vraaggesprekken met experts. Een analyse van de uitkomsten van prenatale bloedtesten vond een gemiddelde ‘fout-positief’ percentage van maar liefst 85%! Fout-positief wil zeggen: een onterecht positieve uitslag, dus een bloedtest waarbij een chromosoomafwijking wordt geconstateerd die er in werkelijkheid niet is.

Verkeerde uitslagen

De krant geeft een voorbeeld: als er 400.000 vrouwen zouden worden onderzocht op het DiGeorge-syndroom, dat voorkomt bij 1 op de 2.000 kinderen, zouden er 200 werkelijke gevallen van de afwijking zijn. Maar het aantal foutief-positieve testuitslagen zou op meer dan 600 liggen. Als een ouder het slechte nieuws krijgt dat zijn kind een chromosoomafwijking heeft, is de kans dat dat ook werkelijk zo is dus minder dan 25%!

Niet onderbouwd

Vorige week kreeg het onderzoek van de NYT een officiële bevestiging, toen de Amerikaanse Food and Drug Administration, de instantie die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van medicijnen, ook een waarschuwing voor fout-positieve testuitslagen publiceerde. Volgens de FDA zijn de testen niet door hen beoordeeld, en zijn de claims van testbedrijven dat de prenatale bloedtesten betrouwbaar en zeer accuraat zijn, niet onderbouwd met wetenschappelijk bewijs. De organisatie raadt aan om bij een positieve testuitslag, dus waarbij een genetische afwijking is geconstateerd, altijd een vervolgtest te laten uitvoeren.

Abortus

Dat is in Nederland ook mogelijk, maar niet verplicht. Op de website van het ministerie van Volksgezondheid staat alleen dat ‘u kunt kiezen voor vervolgonderzoek’. Precieze cijfers hebben we niet kunnen achterhalen, maar waarschijnlijk zullen veel ouders daar wel voor kiezen. Maar een Amerikaanse studie uit 2014 liet zien dat 6 procent van de zwangere vrouwen meteen na een positieve bloedtest – dus zonder vervolgonderzoek – een abortus liet uitvoeren. Nu blijkt dus dat van die vele gevallen het overgrote deel een foutieve testuitslag gekregen heeft.

Adobe Stock 105782975

Onterechte medische conclusies

Naar aanleiding van die onterechte medische conclusies zijn abortussen gepleegd. Dat bleek ook uit het onderzoek van de NYT. De krant interviewde experts die verklaarden gevallen te kennen waarbij ouders een kind aborteerden waarvan later bleek dat het geen afwijking had. Een van de ondervraagde artsen zei zelfs drie van deze gevallen te kennen. Chip Roy, een Amerikaanse politicus, vertelde dat dokters hadden aangeraden zijn peetzoon te laten aborteren vanwege een positieve testuitslag. De ouders van het jongetje kozen echter voor het leven en brachten een kerngezonde baby ter wereld.

Ouders onder druk gezet

Dat laatste geval staat niet op zichzelf. Volgens de Amerikaanse pro-life organisatie Lifenews worden ouders vaak onder druk gezet om te aborteren als het kind een afwijking blijkt te hebben. In één voorbeeld werd een Britse moeder door artsen maar liefst vijftien keer aangezet tot abortus, wat ze moedig weigerde. “Ze zeiden dat ik tot aan het moment dat de baby het geboortekanaal inging, ik mocht aborteren. Als ik op de ochtend van de bevalling van gedachten zou veranderen, zou dat geen probleem zijn,” aldus de vrouw. Ze is nu dolgelukkig met haar levenslustige baby met Down.

Wrang

Abortus is altijd een misdaad, een zware zonde. Maar het is extra wrang dat er ongeboren kinderen gedood worden vanwege een foutieve uitslag van een test die door de testbedrijven aangeprezen wordt als betrouwbaar en accuraat. Hoeveel dat er zijn blijft gissen. We kunnen alleen maar bidden en hopen dat de medische wereld zich bewust wordt van de onbetrouwbaarheid, maar vooral van de immoraliteit, van de prenatale bloedtesten en een einde aan deze praktijk maakt.

Bestel Catechismus tegen abortus

Laatst bijgewerkt: 17 november 2023 14:33

Doneer