Hoogleraar pleit voor 13-wekenecho om afwijkende kinderen eerder te aborteren

Hoogleraar pleit voor 13-wekenecho om afwijkende kinderen eerder te aborteren

THEMA'S:

13-wekenecho

De NIPT (NIP-test) wordt sinds april 2017 door de overheid gesubsidieerd, zodat deze voor iedereen beschikbaar en betaalbaar is. Dit is tragisch, want door middel hiervan wordt de samenleving gezuiverd van kinderen met een afwijking. Volgens de nieuwe hoogleraar verloskunde en gynaecologie bij het Amsterdam UMC, Katia Bilardo, is dat echter niet genoeg. Naast de NIPT zou de 13-wekenecho voor elke zwangere vrouw vrijelijk beschikbaar moeten worden.

Jacht op kinderen met een afwijking

Vrouwen kunnen nu kiezen tussen NIPT en de oorspronkelijke combinatietest om chromosomale afwijkingen op het spoor te komen. Hoewel de NIPT ‘uitstekende resultaten’ produceert, vindt Bilardo het een nadeel dat de vroege echoscopie bij 12 of 13 weken juist niet meer wordt verricht. Dit vindt dan vaak bij 20 weken plaats. De combinatietest bestaat uit een bloedonderzoek en een echo, de nekplooimeting, waarbij ernstige foetale afwijkingen kunnen worden opgespoord. Dit alles met als doel om kinderen met afwijkingen te aborteren.

Abortuswet

Volgens de abortuswet uit de jaren ’80, mag een kindje gedood worden tot 24 weken. Bilardo vindt een 20-wekenecho te laat komen. Het extra onderzoek van enkele weken in combinatie met het besluit van de ouders om al dan niet hun eigen kindje om te brengen levert teveel tijdsdruk op. Bovendien, aldus Bilardo: “…is het voor een vrouw emotioneel wezenlijk anders om een zwangerschap af te breken als ze het kindje voelt bewegen.” Vrouwen zouden maar beseffen dat ze met een mensenleven van doen hebben en niet voor een abortus kiezen!

50% wordt al geaborteerd

Momenteel wordt 50% van de kinderen met een afwijking al geaborteerd. Maar met deze eventuele verscherping van het eugenetisch ideaal, zou dat procentueel alleen maar toenemen. Daarom is het letterlijk van levensbelang dat we ons blijven inzetten voor het ongeboren leven door druk te zetten op de politiek, hulp te bieden aan meisjes en vrouwen die zwanger zijn en te bidden bij abortusklinieken. Zo kunnen we voorkomen dat kinderen die niet aan de eisen voldoen, worden gedood.

Stirezo

Stirezo pro-life strijdt al langer tegen NIPT, maar nu blijkt dat we ook bedacht moeten zijn op pogingen om ongeboren kinderen al eerder het leven te benemen. Het is belangrijk om hier behoedzaam voor te zijn. Wat u kunt doen:

  • De petities te tekenen van Stirezo en/of te doneren;
  • Een Pro-Life verzekering te nemen;
  • Uw familie, vrienden en kennissen te waarschuwen voor de NIPT etc.;
  • Te bidden bij abortusklinieken.

Laatst bijgewerkt: 17 november 2023 14:36

Doneer