Is verplichte massale zelfmoord voor ouderen de toekomst?

Bron afbeelding: schilderij van José Guadalupe Posada / Wikimedia Commons

Is verplichte massale zelfmoord voor ouderen de toekomst?

Naarmate individuen en naties zich snel ontwikkelen op een pad dat volledig losstaat van de werkelijkheid, wordt steeds duidelijker hoe menselijk leven wordt opgevat en gewaardeerd, nu er oproepen komen om diegenen te vermoorden die als een belemmering worden beschouwd.

Praktijk van abortus als voorloper

Dit wordt al tientallen jaren bewezen door de praktijk van abortus. Land na land is ten prooi gevallen aan de ideologie dat ongeboren baby's moeten worden afgeslacht om op de een of andere manier geluk, persoonlijke vrijheid of voldoening te brengen aan mannen en vrouwen in de samenleving. Inderdaad, als een land zijn burgers toestaat om naar believen hun ongeborenen in stukken te snijden en te vermoorden, dan kan het niet anders worden beschreven dan dat het zich in een moreel verval bevindt - een vrije val.

Ook ouderen een sta-in-de-weg

Maar alsof de meedogenloze moord op de ongeborenen nog niet genoeg is, hebben degenen die vastbesloten zijn de cultuur van de dood te bevorderen de laatste jaren hun blik gericht op de ouderen. Ouderen en zieken verdienen nu blijkbaar dezelfde beschrijving als de vermoorde ongeborenen - ze worden beschouwd als vervelend, zonder enig doel, een aanslag op de middelen, en staan uiteindelijk in de weg. Deze sleutelwoorden vormen de ideologische basis van elk argument waarmee activisten nieuwe manieren voorstellen om euthanasie of hulp bij zelfdoding te bevorderen.

Lees ook: Borstkanker omlaag, wat mag dat kosten?

Massale zelfmoord voor ouderen

Een recent geval dat degenen die nog waarde hechten aan het menselijk leven heeft geschokt, is dat van de 37-jarige Japanner Yusuke Narita. Narita is assistent-professor economie aan Yale University, een functie die hij sinds 2013 bekleedt. Onlangs doken zijn opmerkingen in een video-interview uit 2021 online op, waardoor Narita van de ene op de andere dag in de media bekendheid verwierf.

Japanse professor: "rituele zelfmoord als oplossing"

In antwoord op een vraag over hoe de demografische problemen van Japan aan te pakken, verklaarde Dr. Narita: "Ik denk dat de enige oplossing vrij duidelijk is. Is het uiteindelijk niet massale zelfmoord en massale 'seppuku' van de ouderen?" Seppuku is het wrede gebruik van rituele zelfmoord door het verwijderen van de ingewanden gevolgd door onthoofding. Voortgekomen uit de samuraipraktijk werd rituele zelfmoord eervoller geacht dan zich in de strijd te laten verslaan en zo in handen van de vijand te laten vallen. De praktijk is beter bekend als harakiri.

Zelfmoord als oudere is "eervol"

Maar dit was niet het enige geval waarin de academicus uit Yale pleitte voor eugenetisch beleid. In een andere lezing voor scholieren die hij vorig jaar gaf, ging Narita dieper in op zijn ideeën over euthanasie. Hij verwees naar de Zweedse horrorfilm "Midsommar" uit 2019, waarin leden van een Zweedse sekte zelfmoord plegen door van een klif te springen. De sekteleden pleegden zelfmoord op 72-jarige leeftijd, in de overtuiging dat het een eer is.

STI WhatsApp-banner

Zelfmoord als 'verplichting'

"Of dat een goede zaak is of niet, dat is een moeilijkere vraag om te beantwoorden," zei Dr. Narita. "Dus als je denkt dat het goed is, dan kun je misschien hard werken aan een dergelijke samenleving." In een derde geval opperde de academicus de mogelijkheid van verplichte zelfmoord in de toekomst - een mogelijkheid die een echo lijkt te zijn van de Zweedse horrorfilm. "De mogelijkheid om het in de toekomst verplicht te stellen" zal "ter sprake komen in de discussie", zei hij in een ander interview. Zoals opgemerkt door de New York Times is Dr. Narita tot nu toe relatief onopgemerkt gebleven in de VS, maar hij heeft een grote aanhang onder Japanse staatsburgers en heeft bijna 600.000 volgers op Twitter. In NewsWeek Japan merkte columnist Masato Fujisaki op dat Narita's opmerkingen niet kunnen worden genegeerd als louter misleidende uitspraken.

Uitspraken grotendeels geaccepteerd

"Deze uitspraak moet niet gemakkelijk als 'metafoor' worden gezien," schreef Fujisaki. "Wat ernstiger is, is het feit dat zijn opmerkingen zijn geaccepteerd door de andere uitvoerders van het programma die bij het evenement aanwezig zijn," en niet alleen werden de opmerkingen van Dr. Narita verwelkomd door de interviewers, maar ze vertegenwoordigden een groeiende trend in het denken in Japan. "Steeds meer mensen hebben de wens om degenen die voor hen een last of een last kunnen zijn de pas af te snijden," schreef Fujisaki.

Lees ook: Florida perkt met ‘hartslagwet’ abortus nog verder in

Uitspraken niet in goede aarde gevallen

Na de mediastorm rond zijn opmerkingen probeerde de Yale-academicus enigszins terug te krabbelen en liet hij de New York Times weten dat de termen "massale zelfmoord" en "massale seppuku" slechts "een abstracte metafoor" waren. "Ik had voorzichtiger moeten zijn over hun mogelijke negatieve connotaties," verklaarde hij. "Na enige zelfreflectie ben ik vorig jaar gestopt met het gebruik van de woorden."

Abortus en euthanasie: de onverbrekelijke band

Dr. Narita's argumenten komen bijzonder flagrant over. Door ervoor te pleiten dat zijn ouderen zelfmoord plegen om het leven van de jongere generaties op de een of andere manier gemakkelijker te maken, geeft hij blijk van een totale afwijzing van elke waarde of waardigheid van het menselijk leven. Zijn argumenten gaan ervan uit dat het leven een product is zonder eigen waarde en zonder groter belang dan enig ander artikel dat kan worden gekocht en later kan worden weggegooid. Ze maken ook duidelijk hoe de samenleving de afgelopen decennia is veranderd. Terwijl jonge, gezonde mannen in de Tweede Wereldoorlog vrijwillig ten strijde trokken om hun ouders en gezinnen te beschermen, eist diezelfde leeftijdsgroep nu dat zij voorrang krijgen boven alle anderen.

Hellend vlak zichtbaar

Misschien hoeft dat niet te verbazen in het licht van de wijdverbreide devotie die de moderne samenleving nu heeft voor abortus, de moord op ongeborenen. In feite lijkt de bevordering van euthanasie het logische gevolg van deze abortusbevordering, want door de waarde van ongeboren, "onzichtbaar" menselijk leven te negeren, is het slechts een kwestie van tijd voordat de samenleving smeekt om het respect te verliezen voor hen die geboren en zichtbaar zijn.

Stop gedwongen euthanasie

Moord van de 'overbodigen' als probleemoplossend gezien

Net zoals het doden van een onschuldige ongeboren baby wordt voorgesteld als een manier om een 'probleem' op te lossen, zo wordt ook euthanasie voorgesteld als een manier om diverse problemen in de samenleving op te lossen. Nu religie en geloof in God steeds meer worden afgewezen en mensen het leven vooral zien als iets om van te genieten, verliezen de betekenis van leven en dood hun betekenis. In deze verwrongen kijk op de werkelijkheid verschijnt dus het argument van Dr. Narita. Het is het nihilistische maar wellicht voorspelbare resultaat van de overtuiging dat het leven geen waarde heeft en iets is dat alleen voor het genot dient.

Doden als antwoord op problemen

Je toevlucht nemen tot het vermoorden van je medemens is geen nieuwe ontwikkeling. Het is een verleiding geweest sinds de val van de mens in de Hof van Eden, zoals blijkt uit de moord op Abel door zijn broer Kaïn. De moord op onschuldige jongeren is ook terug te vinden in de geschiedenis. Maar nooit eerder was er zo'n paradox als vandaag: de moderne maatschappij doet zich voor als de meest geavanceerde, maar is in feite de meest achterlijke door haar afwijzing van fundamentele waarheden zoals het bestaan van God en de daaruit voortvloeiende zin van het leven.

Euthanasie: moord verkocht als morele dienst

Alex Schadenburg, medeoprichter en uitvoerend directeur van de Canadese Euthanasie Preventie Coalitie, merkte op dat euthanasie berust op het argument dat het doden van onschuldigen een "oplossing is voor menselijke problemen". "Het probleem met euthanasie is dat het een scenario creëert waarin het doden van mensen een oplossing is voor menselijke problemen," zei hij tegen deze auteur. "In de meeste rechtsgebieden wordt euthanasie verkocht als een manier om het lijden weg te nemen, of het nu gaat om een pijnlijke dood of om chronische en psychologische problemen."

'Manier om demografische winter aan te pakken'

"Narita stelt euthanasie voor als een manier om de demografische winter aan te pakken, de economische en sociale problemen die zullen voortvloeien uit de dreigende demografische crisis van te veel ouderen in verhouding tot het aantal jongeren binnen een cultuur," zei Schadenburg, die al meer dan 25 jaar campagne voert tegen euthanasie.

Lees ook: ‘32.000 minder geaborteerde kinderen dankzij Dobbs’

Utilitaristisch antwoord op Westerse problemen

Hij merkte op dat de demografische crisis in Japan niet op zichzelf staat, maar vergelijkbaar is met de crisis die "in de meeste westerse landen dreigt". Verwijzend naar de Canadese euthanasiewet (MAiD) merkte hij op hoe "wanneer doden een oplossing wordt voor menselijke problemen, het een utilitair antwoord wordt op andere problemen". De argumenten die oorspronkelijk werden gebruikt om euthanasie in te voeren, veranderden al snel in veel vrijer en gemakkelijker, met als gevolg dat het aantal euthanasiegevallen toenam.

'Vreedzame dood'

In Canada werd het aan de cultuur verkocht als een manier om een "vreedzame dood" te bieden aan mensen die terminaal ziek zijn, en het resulteerde in het doden als "antwoord" voor mensen met een handicap en ouderen die arm zijn, dakloos zijn of moeite hebben om medische behandeling te krijgen. In Canada hebben we een duidelijke grens overschreden door het doden goed te keuren als oplossing voor één probleem, waarna het werd uitgebreid tot vele problemen.

Ideeën tot werkelijkheid is reëel

Een dergelijke situatie, waarschuwde Schadenburg, zal zich waarschijnlijk in Japan voordoen als de suggesties van Dr. Narita worden opgevolgd: "Als Japan euthanasie zou legaliseren om mensen aan te moedigen te 'kiezen' voor een vroege dood, gebaseerd op de demografische crisis, zou het, als het eenmaal cultureel geaccepteerd is, een instrument worden voor het beëindigen van het leven van ouderen, vooral gehandicapten, die arm en dakloos zijn of moeite hebben met het verkrijgen van medische behandeling. Het zou leiden tot het ruimen van de zwakkeren in de samenleving."

Dit artikel is een vertaling en verscheen eerder op tfp.org

Laatst bijgewerkt: 27 april 2023 14:42

Doneer