Laat Downkinderen leven! Teken de petitie!

Laat Downkinderen leven! Teken de petitie!

THEMA'S:

“Ik vind dat we te lang op de Gezondheidsraad moeten wachten. Maar de wet schrijft voor dat voor alle nieuwe middelen op de markt eerst de Gezondheidsraad advies moet geven. Ik sta positief tegenover de test.” - Minister Edith Schippers 16-02-2016

Edith Schippers

Minister van Volksgezondheid Edith Schippers dreigt, na een proefperiode die begon in april 2014 en waarvan de resultaten gepresenteerd worden op 22 maart 2016, nu de definitieve invoering van de NIPT-test goed te keuren. Deze test selecteert embryo's met het syndroom van Down, zodat zij al of niet geaborteerd kunnen worden. Stichting Recht Zonder Onderscheid protesteert tegen deze verregaande vorm van discriminatie! Door hieronder te tekenen sluit u zich aan bij dit protest.

Hooggeachte mevrouw Schippers,

Wij, ondertekenaars van deze petitie, zijn erg geschokt door het vooruitzicht dat u als minister de zogenaamde NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) nu definitief zou kunnen gaan goedkeuren.

Uit ervaringen in het buitenland blijkt dat deze test in de praktijk vooral leidt tot het aborteren van kinderen met het syndroom van Down. Volgens ons gaat dit in tegen de meest basale vormen van respect voor de intrinsieke waarde van ieder mensenleven.

Kinderen met het syndroom van Down zijn een verrijking in het leven van velen. Het is een absoluut onaanvaardbare vorm van discriminatie om deze kinderen in Nederland te selecteren, opdat zij geaborteerd kunnen worden, of om op enigerlei wijze mee te werken aan het verdwijnen van deze prachtige kinderen uit ons land.

De ondertekenaars van deze petitie roepen u daarom op om de definitieve invoering van de NIPT-test niet voor Nederland goed te keuren.

Hoogachtend,

Laatst bijgewerkt: 17 november 2023 14:37

Doneer