Laatste nieuws: chromosoom afwijkingen nu beschermd tegen eugenetische selectieve abortus in Nederland

THEMA'S:

Tweedeling door NIPT

Een beter voorbeeld van ongelijke behandeling is niet te vinden: De overheid beschermt mensen met geslachtsgebonden chromosoom afwijkingen tegen selectieve abortus.

Daarentegen, bevordert de overheid selectieve abortus van mensen met andere chromosoom afwijkingen (Downsyndroom) door NIPT op hen te richten. Als dit betekent dat mensen met Downsyndroom uit de samenleving verdwijnen, moet dit worden geaccepteerd volgens ex-minister VWS Schippers.

Downpride is in 2013 gestart door enkele ouders van kinderen met Downsyndroom die, met de introductie van genetische screening (NIPT), een nieuwe genetische klassenmaatschappij voorzagen. Een maatschappij waar hun kinderen vervolgd worden om wie ze zijn. Praktisch houdt dit een toename van zowel selectieve abortussen als stigmatisatie in.

Alhoewel steevast ontkend door belanghebbenden, kregen we helaas gelijk: in 2009 werden 16 per 10,000 kinderen geboren met Downsyndroom, in 2016 waren dat er 11 per 10,000 . Ook het aantal vrouwen dat voor screening koos steeg van 28% naar 42% in 2016.

Weliswaar niet de dramatische cijfers die Denemarken, IJsland of Belgie rapporteren, maar de algemene trend laat zien dat, sinds de introductie van prenataal onderzoek in de jaren ’80, iedere intensivering resulteert in een toename van abortussen op eugenetische gronden.

UNESCO schreef in 2015 dat “in de zoektocht naar het perfecte kind, de som van vele individuele keuzes tot de acceptatie van abortus van bepaalde foetussen, resulteert in een sociaal fenomeen dat het best vergeleken kan worden met eugenetica’.

Overheidsbeleid bevordert toename discriminatie van Downsyndroom

In dit tijdperk van ‘keuze-eugenetica’ ondervinden families met Downsyndroom en andere beperkingen de gevolgen: De RIVM rekent het ‘prijskaartje’ per persoon met Downsyndroom uit, dat de media vervolgens aan het Nederlandse publiek toont.

In toenemende mate worden wij geconfronteerd met uitspraken dat onze kinderen ‘een (financiele) last zijn voor de samenleving’, en dat ‘als wij niet kiezen voor abortus wij zelf maar moeten opdraaien voor de zorg en kosten van ons kind’. Wij hebben een Zwartboek vol met haatdragende uitlatingen: veelal reacties op de stroom artikelen die Downsyndroom steeds maar weer neerzet als ‘ongewenst’, ‘duur’ en ‘zwaar’. De eerste versie hebben wij in 2016, onder toeziend camera oog van de NOS, aan politiek Den Haag overhandigd.

In hetzelfde jaar is Downpride een campagne gestart, gericht aan de Verenigde Naties, waarin wij ons beroepen op Internationale mensenrechten verdragen. Prenataal onderzoek moet gericht zijn op behandeling en/of gezondheidswinst, niet op het opsporen en elimineren van groepen mensen om wie zij (genetisch) zijn.

Bij iedere succesvolle actie van Downpride die de rol van overheidsbeleid in de toename van prenatale en postnatale discriminatie belicht, reageert Neerlands KNMG ethicus dat het ‘persoonlijke keuzevrijheid’ betreft. Echter de aanname dat een keuze voor selectieve abortus boven andere mensenrechten uitstijgt is onjuist. Wat verder onjuist en onbekend is, is dat de Nederlandse overheid beslist welke groepen in aanmerking komen voor massale screening en abortus.

Testen op geslachtsgebonden chromosoomafwijkingen is niet toegestaan

De RIVM schrijft op haar pagina ‘screening op Down-, Edwards-, en Patau syndroom’:
Worden de geslachtschromosomen met NIPT ook onderzocht?

Nee, het laboratorium onderzoekt de geslachtchromosomen niet en geslachtsgebonden chromosoom afwijkingen worden niet gerapporteerd.”

Turner syndroom (45X), Jacob’s syndroom (47XYY), syndroom van Klinefelter (SvK-47XXY) en triple X syndroom (47XXX) en fragile X syndroom zijn enkele voorbeelden geslachtsgebonden afwijkingen. De kans dat je kind geboren wordt met een van deze aandoeningen is ongeveer 4 keer groter dan de kans op Downsyndroom. Een geslachtsgebonden chromosoom afwijking kan leiden tot allerlei lichamelijke, intellectuele, psychische en gedragsproblemen.

Op de SvK website is te lezen: “Vroege diagnose is erg belangrijk. Hierdoor kan ernstige gezondheidsschade worden voorkomen.” Het is ironisch dat met een verbod op onderzoek en informatie uit NIPT, het wettelijke en eigenlijke doel van populatiescreening volgens de Wet Bevolkings Onderzoek –betere behandeling/gezondheidswinst door diagnose-, wordt tegengewerkt.

Intersexe is de algemene term waarmee een reeks van aandoeningen, waartoe genoemde geslachtsgebonden chromosoom afwijkingen behoren, wordt aangeduid. De intersexe groep heeft inmiddels een eigen float tijdens de LHBTQI pride in Amsterdam.

Abortus beperkende maatregelen zijn stilletjes ingevoerd

Het is onverkoopbaar dat de aantoonbare discriminatie in Zwartboek Downsyndroom wordt genegeerd, terwijl zorgen van LHBTQI belangengroepen over de gevolgen van NIPT stilletjes hebben geleid tot abortusbeperkende maatregelen.

Stilletjes, want dit keer geen verontwaardiging van Neerlands KNMG ethicus dat het een aantasting van ‘persoonlijke keuzevrijheid’ betreft, of stukjes in de krant dat ouders “zich niet moeten opofferen ter wille van het overkoepelende diversiteitsideaal”.

Voor alle duidelijkheid: dit is geen betoog voor opname van geslachtsgebonden chromosoom afwijking binnen de scope van de NIPT.

Integendeel, in het kader van gelijkheid en bestrijding van discriminatie eisen wij dezelfde bescherming tegen ‘keuze-eugenetica’ die personen met geslachtsgebonden chromosoomafwijkingen genieten: een verbod op onderzoek en rapportage van ALLE chromosoomafwijkingen (1e t/m 23e).

Laatst bijgewerkt: 17 november 2023 14:36

Doneer