Massale keuze NIPT betekent nog meer abortussen

Massale keuze NIPT betekent nog meer abortussen

THEMA'S:

Zwangere vrouwen kiezen massaal voor de NIP-test”, meldt de NOS. De omroep baseert zich daarbij op een Trident-studie waarvan de resultaten in Prenatal Diagnosis recent zijn gepubliceerd. Alle Nederlandse ziekenhuizen die prenatale diagnostiek aanbieden deden aan dit onderzoek mee.

86% kiest voor NIPT

Van de ruim 1200 hoogrisicozwangeren, zoals dat in het vakjargon heet, koos 86 procent voor de test. Volgens de onderzoekers had 90 procent voldoende kennis over de NIPT. Schokkend is dat van de vrouwen die voor een NIPT kiezen 58 procent kiest voor een abortus als blijkt dat het ongeboren kind het syndroom van Down zou hebben. Dat is meer dan de helft!

Voorgesorteerd voor abortus

Pro-life-organisaties hebben gewaarschuwd voor de invoering van de test en voor het hoge cijfer van vrouwen die een abortus overwegen na de uitkomst van de NIPT. Statistieken uit het buitenland tonen aan dat abortuscijfers oplopen tot 95% is als er sprake is van Downsyndroom. De NOS zet het 'lage' cijfer na een NIP-test tegenover de 87 procent van vrouwen die voor een abortus koos na een vruchtwaterpunctie. Wat de omroep niet erbij vermeldt is in Nederland weinig vrouwen kiezen voor een punctie omdat deze risicovol is. De NIPT is relatief veilig, dus kent een hogere screening.

lord-shinkwin-2

Ongeboren kinderen met handicap gediscrimineerd

Op dezelfde dag dat de NOS het nieuws over de massale keuze voor NIPT bracht, berichtte het Nederland Dagblad over het wetsvoorstel van de Conservatieve parlementariër Lord Shinkwin. Lord Shinkwin wil dat discriminerende bepalingen van de abortuswet in het Verenigd Koninkrijk geschrapt worden. Hij stelt dat de huidige wetgeving ongeboren kinderen met een handicap discrimineert. De parlementariër, zelf gehandicapt, vindt het een doorn in het oog dat het leven van een mens met een handicap van minder waarde wordt geacht dan dat van een gezond mens. “Kan van mij, als persoon met een ernstige handicap, in alle redelijkheid verwacht worden dat ik mezeff beschouw als gelijkberechtigd, zolang de wet deze discriminatie toestaat en ze in de wetboeken is opgenomen,” aldus Shinkwin. Hij maakte een vergelijking met dezelfde vorm van discriminatie als het zou gaan om huidskleur. De Brite campagne 'Don't screen us out' wijst ook op deze discriminatie en de toename van het aantal abortussen door de NIP-test.

"Massa-eliminatie" van Downkinderen

Over deze test schreef Renate Lindeman van Downpride: “Een overheidsgestuurd, uit publieke middelen gefinancierd, routine-screening programma dat leidt tot abortus hoger dan 90%, zou niet als individuele keuze moeten worden beschouwd maar als een gecoördineerd programma dat leidt tot massa-eliminatie.” De massale keuze voor NIPT laat zien dat de overheid niet alleen ongeboren kinderen discrimineert, maar ook in nog grotere getale wil laten vermoorden.

Laatst bijgewerkt: 21 november 2023 13:05

Doneer