Massale opkomst bij abortusdebat Opheusden

Massale opkomst bij abortusdebat Opheusden

THEMA'S:

De NPV Betuwe kan terugkijken op een geslaagde debatavond over abortus. Naar schatting zo’n vier- á vijf honderd aanwezigen luisterden en namen deel aan een debat tussen vijf sprekers. De sprekers waren Dhr. D. van Dijk, Eerste Kamerlid SGP en directeur NPV, Mw. W. Paulusma, Tweede Kamerlid D66 en verpleegkundige, Mw. N. Pouw- Verweij, Tweede Kamerlid JA21 en arts, Ds. C. Sonnevelt en Bonicia, moeder en ervaringsdeskundige.

Psalm 139

De avond werd geopend met gebed en het lezen van Psalm 139. Deze Psalm spreekt prachtig over hoe God ons geschapen heeft in de moederschoot. “Want Gij hebt mijn nieren geschapen, Mij in de schoot van mijn moeder gevormd: Ik dank U voor het ontzaglijk wonder van mijn ontstaan, En voor Uw heerlijke werken. Gij hebt ook mijn ziel zorgvuldig gekend, En mijn gebeente bleef voor U niet verborgen, Toen ik in dat geheimvolle oord werd geschapen, kunstig bewerkt in de diepten der aarde” (Vers 13-15). Maar de Psalmschrijver zegt ook: “laat de bloeddorstigen ver van mij blijven: Die zich tegen uw plannen verzetten, En uw raadsbesluiten willen verijdelen. Zou ik niet haten, die U haten, o Jahweh, Niet walgen van wie tegen U opstaan? Ik haat ze zo fel, als ik haten kan, Mijn eigen vijanden zullen ze zijn!” (vers 19-23). Heel toepasselijk als we denken aan het bloed aan de handen van aborteurs.

De standpunten

De eerst spreker was dhr. van Dijk. Hij wees erop dat abortus weer op de agenda staat, want het ergste zou toch wel zijn dat we er het zwijgen toe doen. Verder zei hij dat er veel discussie is over de wakers bij abortuscentra. Hij was van mening dat gemeentes die dit willen inperken niet intimidatie willen inperken, maar een mening willen inperken, want van intimidatie is geen sprake.

Mevr. Pouw-Verweij sprak namens JA21 en gaf aan dat voor haar partij abortus een verworven vrouwenrecht is, het is een stuk empathie naar die vrouwen toe. Maar JA21 wil wel minder abortussen en de 24 wekengrens moet teruggedrongen worden.

Ds. Sonnevelt wees erop dat toe Maria bij haar nicht Elisabeth kwam dat de ‘embryo’ Jezus toen nog erg jong moet zijn geweest. Hij was hoogstens een paar dagen of weken oud. Toch zegt Elisabeth: “Wat valt mij te beurt, dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt.” (Luk. 1: 43). Jezus was dus toen al haar Heer.

Mw. Paulusma van D66 gaf aan gelovig te zijn opgegroeid, maar dat ze hier nu nadrukkelijk afstand van genomen heeft. Ze ziet Els Borst als haar grote voorbeeld. En voor haar gaat abortus over emancipatie en zelfbeschikking.

STI WhatsApp-banner

Zelfbeschikking

Mw. Bonicia heeft zelf voor de keuze gestaan een abortus te doen, maar heeft hier vanaf gezien, waar ze God nog steeds dankbaar voor is. In een erg goede voordracht wees ze erop dat het zelfbeschikkingsrecht blijkbaar geldt wanneer je een abortus wilt doen, maar wanneer je tijdens een zwangerschap alcohol wilt drinken, roken of drugs gebruiken, dan geldt dit zelfbeschikkingsrecht ineens niet meer. Ook gaf ze aan heel dankbaar te zijn voor haar twee kinderen en voor de derde die nu bijna geboren wordt.

Onvervangbaar

Alleen het moederschap heeft haar echt voldoening gegeven, omdat je alleen in het moederschap onvervangbaar bent. Mensen zeggen haar soms dat ze zoveel gemist heeft, omdat ze nu niet een wereldreis gemaakt heeft, geen carrière, etc. Maar in al die dingen ben je vervangbaar, terwijl alleen het moederschap onvervangbaar is. Ze wees er ook op dat een kind je leven niet verpest, zoals soms gezegd wordt, het verrijkt en maakt gelukkig.

Lees ook: Chirurg legt onbedoeld de pijnlijke realiteit abortus bloot

Geen antwoord op kritische vragen

In het debat vroeg mw. Bonicia aan mw. Paulusma wanneer dat zelfbeschikkingsrecht waar ze over sprak eigenlijk begint. Dit was een vraag waar mw. Paulusma geen antwoord op had. Er waren ook kritische vragen uit het publiek en ook van dhr. Van Dijk. Hij vroeg aan haar waarom die grens bij abortus bij 24 weken ligt in plaats van 10 weken, of 40 weken zoals in sommige staten in Amerika. Maar ook hier had ze geen antwoord op. De gespreksleider vroeg ook waarom we wel een wake en stille tocht houden voor de doden in Alblasserdam na een ongeluk en moord, maar niet voor de zes doden door abortus die gevallen zijn in de tijd dat deze bijeenkomst nu duurt? Een vraag die duidelijk ongemakkelijk was voor haar en ook voor mw. Pouw-Verweij die arts is.

Het gelijkvormige embryo-bedrog

Mw. Pouw-Verweij gaf aan dat ze als gelovig katholiek ook van mening is dat het leven met conceptie begint. Maar volgens haar is dit medisch gezien helemaal niet zo duidelijk. Een mensenembryo in het begin stadium lijkt namelijk erg veel op een ‘embryo’ van een vis, kip of konijn. Dit is echter een aperte leugen die gebaseerd is het wetenschappelijke bedrog van evolutiebioloog Ernst Haeckel. Ondanks het feit dat al lang aangetoond is dat dit onwaar is, heeft het nog jarenlang in biologieboeken gestaan. En blijkbaar gelooft ook de arts Pouw-Verweij dit nog.

Embrryo bedrog

Het leven begint bij de conceptie

Ds. Sonnevelt was het oneens met het argument van mw. Pouw-Verweij en hij benadrukte dat 97% van de wetenschappers het erover eens is dat het menselijke leven begint bij de conceptie. De dominee sloot ook de avond af en riep een ieder op te strijden voor het ongeboren leven. Zijn oproep was indringend en sprak het geweten aan.

Laatst bijgewerkt: 9 november 2022 08:58

Doneer