Nederlanders worden kritischer op abortus. Wanneer volgen politici?

THEMA'S:

Nederlanders worden negatiever over vrije abortus. Dat zou je niet verwachten, maar het blijkt wel uit een opiniepeiling van TNS NIPO. Waar van de 55-plussers 74% positief staat tegenover abortus, is dit bij de 18- tot 34-jarigen 66%. Een significante afname.

Niet positief

Sowieso zijn Nederlanders niet positief over vrije abortus. Zo vindt maar 31% dat bij gebrek aan financiële middelen abortus een geoorloofde optie is. Van de vrouwen die voor abortus kiezen, voert de helft juist gebrek aan financiële middelen aan als motivatie!

Bron: Evaluatie Wet afbreking zwangerschap, p. 83

Er gaapt een kloof tussen wat Nederlanders geoorloofd vinden en wat in de praktijk gebeurt. Onze inschatting: als Nederland goed geïnformeerd worden met de praktijk, dan worden ze heel wat minder pro-abortus.

Praktijk

Maar weten Nederlanders wat de praktijk is? 61% van Nederland denkt dat het jaarlijks aantal abortussen tussen 1 en 20 duizend ligt. Het werkelijke aantal is 30.000. Slechts 5% weet dat financiën de meest aangedragen reden is bij abortus. Een meerderheid van de Nederlanders is helemaal niet voor vrije abortus. In tegendeel, meer dan driekwart vindt dat de overheid zich moet inzetten om het aantal abortus zo veel mogelijk terug te dringen.

Abortuslobby speelt mooi weer

Wat doet de abortuslobby met deze cijfers? Toen TNS NIPO ze publiceerde, speelde pro-abortusclub FIOM mooi weer: Nederlanders zouden een “positieve attitude” hebben over abortus. De attitude van Nederlanders is positief hooguit door gebrek aan kennis over de schrijnende werkelijkheid van vrouwen die in 93% van de gevallen geen onafhankelijke hulp krijgen.

Onafhankelijke hulp die Nederlanders wel graag ingeschakeld willen, aldus de opiniepeiling van TNS NIPO:

Politiek

En wat doet de politiek? Kabinet-Rutte kiest tegen de volkswil in voor meer vrije abortus. Huisartsen moeten abortuspillen voorschrijven, abortus-exporterende ngo’s krijgen 10 miljoen euro extra. NIPT moet er voor elke vrouw komen, want o wee als een kindje met Down aan de radar ontsnapt! Het kabinet zet liberalisering van abortus voort met een vanzelfsprekendheid die steeds verder afstaat van de internationale realiteit. In steeds meer landen zie je de roep om inperking aanzwellen. Zo hebben Litouwen en Macedonië hun abortuswetten aangescherpt. Polen had op een haar na een totaalverbod ingesteld. De anti-abortusbeweging in de Verenigde Staten kan zich verheugen op een ongeëvenaarde steun vanuit de regering.

Geen tussenweg

En de Tweede Kamer? SGP en ChristenUnie zijn fel tegen abortus, GroenLinks en D66 even fel voor. Wat ertussen zit – PvdA, CDA, VVD, PVV – zwalkt tussen ontmoediging en aanmoediging. Zij zijn medisch-ethisch gezien middenpartijen. Deze middenpartijen opteren voor een goede balans tussen de keuzevrijheid van de vrouw en het recht op leven van het kind. Die goede balans is natuurlijk even onmogelijk als een goede balans tussen jouw wens te leven en mijn wens jou te doden. Of jij blijft leven, of ik dood jou. Er is geen tussenweg. Zo ook met abortus. Of je laat het kind gedood worden, of je laat het leven.

Ieder kind recht op leven

Het recht op leven van het kind is absoluut. Maar zelfs als je die overtuiging niet deelt, en als wetgever abortus geoorloofd vindt onder bepaalde omstandigheden, dan moet je erkennen dat de balans doorgeslagen is naar de keuzevrijheid van de vrouw. Zij kan binnenkort met een pilletje tussen het recht op leven van een onschuldig, kwetsbaar kind, zo aan de kant schuiven. Vandaar onze oproep aan alle partijen – de voor- en tegenstanders van abortus, als ook het medisch-ethisch midden – om met heldere beloften te komen deze verkiezingen. Daar hebben wij kiezers recht op. Daar hebben de ongewenst zwangere vrouwen en hun kwetsbare kindjes recht op!

Stirezo heeft de fractievoorzitters van de Tweede Kamer een vragenlijst gestuurd waarop ze kunnen beloven wat ze gaan doen voor de bescherming van de ongeboren kinderen. Bestel nu briefkaarten en stuur ze op naar de fractievoorzitters, zodat ze de vragenlijst invullen en zwart op wit verkiezingsbeloften maken!

Laatst bijgewerkt: 21 november 2023 15:57

Doneer