Niemand is veilig voor Dood 66

Niemand is veilig voor Dood 66

THEMA'S:

Het pedante gedrag van D66, sinds de verkiezingen met 19 zetels een van de grotere partijen, stuit steeds meer mensen tegen de borst. Vooral de arrogante wijze waarop D66-leider Pechtold met de ChristenUnie is omgesprongen heeft kwaad bloed gezet, niet alleen bij christenen en principiële pro-lifers, maar ook bij anderen. Columniste Nausicaa Marbe zet Pechtolds "paaien van moslims" in De Telegraaf af tegen zijn "theatrale besmettingsvrees voor het christendom". Ze ontwaart daarin "het slijmspoor van een opportunist" die "niet uit overtuiging, maar uit berekening religies bejubelt of besmeurt."

‘Voltooid leven’

Pechtold is daarbij voor Marbe zelf het probleem. Ze maakt het persoonlijk: "Ja, deze keizer van de liberale tolerantie, de seculiere trots der natie, de bevroeder van het voltooide leven en de automatische nationalisatie van donororganen. De Don Quichot die in naam van progressieve principes de ChristenUnie de bons gaf."

Traditionele beschaving

Inmiddels zijn D66 en ChristenUnie toch met elkaar in formatie-overleg. Het grootste verschilpunt wordt uiteraard gevormd door de 'progressieve' standpunten van de sociaal-liberalen inzake vragen van leven en dood, die sterk afwijken van de traditionele beschaving. Of het nu abortus, euthanasie, voltooid leven of hulp bij 'zelfdoding' (zelfmoord) is, altijd staat D66 standvastig en ‘vernieuwingsgezind’ aan de kant van de dood.

Drijvende kracht

Dat is ook PvdA-ideoloog René Cuperus opgevallen. Hoewel geen principieel tegenstander van euthanasie, wijst hij in De Volkskrant op het "permanent hellende vlak" waarlangs D66 naar steeds steilere standpunten des doods afglijdt. Maar voor hem is Pia Dijkstra de boosdoener, veel meer dan haar fractievoorzitter. Zij is de "personificatie van het hellende en voorthollende vlak". Door haar drijven zou van de oorspronkelijk nagestreefde zorgvuldigheid in de euthanasie wetgeving weinig meer over zijn. Feit is dat euthanasie sinds de invoering van de wet in 2012 naar steeds weer nieuwe categorieën is uitgebreid. Met D66 als drijvende kracht. Van dementerende ouderen, psychiatrische patiënten tot zelfs pasgeborenen, allemaal "min of meer wilsonbekwamen", aldus Cuperus. Niemand is veilig voor D66.

'Recht' op dood

Nog was het voor D66 niet genoeg. Dwars door die trend heen is de partij volgens Cuperus, weer een discussie opgestart. Opnieuw met de dood als inzet. Nu gaat het om het vrijwillige levenseinde zónder medische noodzaak, om 'voltooid leven'. Mensen, zo luidt het evangelie volgens D66, hebben niet alleen recht op leven, maar eerst en vooral ook een recht op dood. De medische stand heeft zich daar maar naar te voegen. ‘Ik wil dood, dus maak me nu dood.’

Waanidee

Volgens Cuperus heeft de vermenging van de 'logica van de individuele zelfbeschikking’ (voltooid leven) met die van de beweerdelijke barmhartigheid (euthanasie) voor een enorme verwarring in de samenleving gezorgd. "Alom heerst nu het waanidee dat euthanasie een recht is geworden. Een mensenrecht."

Dood 66

Het veroorzaken van die verwarring is voor D66 geen enkele reden om in te binden. Integendeel, Pia Dijkstra, blijft haar initiatiefwet 'Waardig levenseinde' doordrijven. Cuperus merkt op dat hij thuis wel eens over D66 spreekt als “Dood 66” , maar, zo voegt hij daar enigszins vilein aan toe: “dat zou ik in een column niet gauw doen".

⇒ Stirezo komt op voor het recht op leven van de ongeboren kinderen.

Steun onze strijd tegen abortus en doneer nu!

Laatst bijgewerkt: 12 december 2023 15:46

Doneer