Ook Nederlandse abortusactivisten kiezen voor geweld

Verbijsterde abortusactiviste in Amsterdam: 'Al die ellendelingen die bij abortuscentrum Bloemenhove staan, het is alleen maar erger geworden. Ze houden gewoon niet op.' Let op de doodskopvlag links op de achtergrond. (Beeld AT5)

Ook Nederlandse abortusactivisten kiezen voor geweld

THEMA'S:

De sensationele herziening van een omstreden abortus-vonnis door het Hooggerechtshof in de Verenigde Staten, heeft ook onder Nederlandse feministes en abortusactivisten paniek gezaaid. In hun radeloosheid kiezen zij niet zelden voor geweld.

Rellen uitgebroken tegen abortusherziening

De herziening is nog niet officieel, maar het concept ervan is al uitgelekt: ongetwijfeld door toedoen van abortusvoorstanders die hopen daarmee zoveel verzet op te roepen dat het besluit van de baan gaat. Een ongehoorde verstoring van de rechtsgang. Direct na het lekken van het concept braken voor het Hooggerechtshof in Washington rellen uit. Ook kerken zijn aangevallen. Samuel Alito, als rechter verantwoordelijk voor het concept, moest met zijn gezin onderduiken. Verbazen hoeft dat niet, want abortus heeft intrinsiek alles met misdaad en geweld te maken. Het behelst immers georganiseerde doodslag op een ongeboren kind, terwijl ook de moeder (of ook de vader, als het tegen diens zin is) er vaak een trauma aan overhoudt.

Abortusactivisten belagen Amsterdamse politie

Evenmin hoeft het dus te verbazen dat de pro-abortusdemonstratie die zaterdag 7 mei in Amsterdam is gehouden in ernstige rellen is uitgemond. De actie werd gesteund door o.a. Amnesty International en zelfverklaard ‘kenniscentrum’ Rutgers. Naast andere antichristelijke uitingen werd een exemplaar van het Nieuwe Testament verbrand. Enige tientallen demonstranten maakten zich los van de demonstratie en begaven zich naar het Amerikaans Consulaat. Daar werden trambanen geblokkeerd en trams beklad, terwijl videobeelden op sociale media bewijzen dat zij ook politiemensen verbaal en fysiek belaagden, zodat die geen andere keus hadden dan tegen de ‘idealisten’ op te treden.

Burgemeester van Haarlem, handhaaf het recht op pro-life waken!

Marxistisch propagandamateriaal

Stirezo heeft er ook ervaring mee. In 2018 werd het toenmalig kantoor van Stirezo in Heilig Landstichting in het holst van de nacht aangevallen door abortusactivisten. Blijkens camerabeelden hadden zij zich professioneel onherkenbaar gemaakt en bij het binnendringen de afrastering beschadigd. Ze beplakten het gebouw met roze links-extremistische stickers. Bovendien beschadigden zij de voordeur door daar een affiche op te nieten die zich tegen het gezin keerde, terwijl het doden van ongeboren kinderen door middel van abortus een “recht” werd genoemd. Ook lieten zij marxistisch propagandamateriaal achter met totalitair gedachtegoed.

Activisten vallen vreedzame demonstratie aan

De aanval volgde kort op het gewelddadige optreden van homoactivisten en linksradicalen voor de bibliotheek van Nijmegen. De aanleiding was de demonstratie door Civitas Christiana tegen een ‘voorleesuurtje’ waarbij travestieten indoctrinerende en genderideologische ‘verhalen’ vertelden aan kinderen. De activisten vielen onze vreedzame demonstranten onverhoeds aan en probeerden hen tegen de grond te werken. De opgeroepen politie arriveerde te laat, maar de schermutseling werd gefilmd door een cameraploeg van BNNVARA.

Satanistische ‘rave-party’

Hoe weinig abortusactivisten zich werkelijk om andermans rechten bekommeren bleek eind 2018, toen zij Stirezo probeerden te verhinderen deel te nemen aan de Mars voor het Leven, de grote jaarlijkse demonstratie voor het ongeboren leven in Den Haag. Stirezo was echter al vertrokken. Niettemin lieten de gemaskeerde vandalen over de breedte van de toegangspoort een abortusleus achter ‘Jouw god is niet de baas in mijn buik’. De zondag daarop drongen zij opnieuw illegaal het terrein binnen en hielden een satanistisch vormgegeven ‘rave-party’, waarvan ze een video op YouTube plaatsten. Ook werden daarbij eigendommen vernield.

Bestel Catechismus tegen abortus

‘Heerlijke nieuwe wereld’

Hoewel geweld en intimidatie zoals gezegd intrinsiek zijn aan de abortusbeweging is sinds het uitlekken van het Amerikaanse herzieningsbesluit sprake van een serieuze toename. Dit is immers niet zomaar een politieke en juridische tegenslag voor de abortuslobby, die gewend is altijd bij mooi weer te zeilen. De herziening in Amerika zou hun hele wereldbeeld op zijn kop zetten. Dat gaat immers uit van een utopische ‘vooruitgang’, een ‘heerlijke nieuwe wereld’ waarin vrouwen vrijelijk hun ongeboren kind mogen doden (of zelf nadat het is geboren), zeker als het niet aan eugenetische normen voldoet, aan het syndroom van Down lijdt of met een andere onvolkomenheid ter wereld komt.

Cultuuromslag, ook in Europa?

De herziening van het Hooggerechtshof zal voor eens en altijd duidelijk maken dat de abortuslobby met zijn holocaust aan dode kinderen (alleen al in Nederland meer dan 32.000 gedode ongeboren kinderen per jaar) aan de verkeerde kant van de geschiedenis staat. “Al die ellendelingen die bij abortuscentrum Bloemenhove staan, het is alleen maar erger geworden. Ze houden gewoon niet op”, verklaarde een verbijsterde abortusactiviste voor de camera van AT5. Door de aandacht af te leiden met rellen probeert de abortuslobby haar verlies te overschreeuwen en de essentie van abortus - het doden van kinderen - te verdoezelen. Zo wil men voorkomen dat de herziening in Amerika haar beslag krijgt. En dat daarna eenzelfde cultuuromslag in Europa volgt. Maar die is al gaande, en niet meer te stoppen.

STI WhatsApp-banner

Laatst bijgewerkt: 16 mei 2022 15:44

Doneer