Orgaandonatie: maak uw keuze in het register

THEMA'S:

Op 1 juli 2020 treedt de vernieuwde donorwet in werking. Deze wet maakt van iedere Nederland in beginsel een orgaandonor. Dat is in strijd met de Grondwet en de catechismus van de katholieke Kerk, omdat zonder expliciete toestemming van mensen hun lichaam geschonden wordt.

Bezwaren

Stirezo heeft de wetenschappelijke, morele, juridische en geestelijke bezwaren belicht in een serie artikelen:

Geloof brengt morele bezwaren in tegen de nieuwe wet op orgaandonatie

Nieuwe orgaandonatiewet komt eraan: inbreuk op levensrecht

Orgaandonatie: ‘Een ervaring die ik niemand toewens’

Orgaandonatie: pas na ‘hersendood’ en uitnemen organen treedt de echte dood in

Wie een keuze heeft gemaakt kan die laten registreren met de onderstaande handleiding.

Vier keuzes

In het donorregister, dat onder beheer staan van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kunnen vier keuzes worden gemaakt:

  • Ja, ik wil mijn organen/weefsels doneren. Eventueel kunt u specificeren wat wel en wat niet.
  • Nee, ik geef geen toestemming. U wilt geen orgaandonor worden.
  • Uw echtgenoot/echtgenote of naaste familie beslist.
  • Een door u aangewezen persoon beslist.

Verder kunt u aangeven voor welke organen of weefsels u toestemming geeft. Voor de organen gaat het om de alvleesklier, darmen, hart, lever, longen en nieren. Bij de weefsels betreft het de bloedvaten, botweefsel, hartkleppen, kraakbeen, pezen, huid en ogen (hoornvlies). Voor verscheidene organen gelden leeftijdsbeperkingen.

Formulier

De nieuwe orgaandonatiewet – en dus de noodzaak uw keus vast te leggen – geldt per 1 juli 2020 voor alle mensen in Nederland vanaf 18 jaar die ingeschreven zijn in een Nederlandse gemeente. U kunt uw keuze invullen via de website www.donorregister.nl (inloggen met DigiD) of via een papieren formulier. Dit formulier is telefonisch aan te vragen via 0900-8212166.

Een afbeelding van het online registreren van uw keuze omtrent orgaandonatie. De registratie is een werk van een paar minuten en kan u en uw nabestaanden veel leed besparen.

'Geen bezwaar'

Als u na 1 juli nog niets in het donorregister heeft ingevuld, krijgt u van de overheid een brief met de vraag of u uw keuze wilt aangeven. Als u na de eerste brief niets invult, krijgt u na zes weken een tweede brief. Als u opnieuw niets invult, komt bij uw naam ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ te staan. Hierover krijgt u weer een brief. U kunt uw keus naderhand altijd wijzigen.

‘Donors’

In de aanloop naar de inwerkingtreding van de wet is het aantal geregistreerde weigeraars sterk toegenomen. Blijkbaar nemen veel Nederlanders, die beslist geen donor willen zijn, het zekere voor het onzekere en leggen zij daarom vast dat zij hun organen niet ter beschikking stellen. Toch leverde in andere landen het ‘ja, tenzij bezwaar’- systeem per saldo een aanmerkelijke toename aan ‘donors’ voor orgaandonatie op. ‘Donors’ tussen aanhalingstekens, omdat dit woord ‘gevers’ betekent en je onder een dergelijke wetgeving strikt genomen nooit weet of mensen hun organen en weefsels vrijwillig geven, of dat die op grond van de wet hun eenvoudigweg worden ontnomen op een moment dat ze daar zelf geen controle meer over hebben.

Niet oordeelsbekwaam

Ook mensen met dementie, een verstandelijke beperking of een psychiatrische aandoening moeten hun keuze bekendmaken. Doen zij dat niet, dan krijgen ze de aanduiding ‘geen bezwaar’. Als zij niet oordeelsbekwaam zijn, moet een arts toestemming krijgen van een wettelijk vertegenwoordiger of een familielid, alvorens tot het wegnemen van organen kan worden overgegaan.

Laatst bijgewerkt: 16 april 2021 14:15

Doneer