Pentagon regelt en betaalt ‘abortusverlof’

Voor vrouwelijke soldaten wordt het leger nu een 'abortusreisbureau', aldus een Amerikaanse senator. (Foto: Publiek domein, US National Archives)

Pentagon regelt en betaalt ‘abortusverlof’

THEMA'S:

Het Amerikaanse ministerie van Defensie (DOD) heeft een reeks memo's vrijgegeven waarin staat dat het de reiskosten zal betalen van vrouwelijke militairen die een abortus of een vruchtbaarheidsbehandeling zoals in vitro fertilisatie (IVF) willen ondergaan en dat het hun betaald verlof zal toekennen terwijl zij deze ondergaan.

Wegens abortus “tijdelijk niet-inzetbaar”

In de memo's staat dat "de zorgverlener van het DOD het dienstlid dat een zwangerschapsafbreking overweegt, in een medische, tijdelijke, niet inzetbare status zal plaatsen, zonder verwijzing naar de zwangerschapsstatus van het dienstlid, totdat de passende medische zorg en de noodzakelijke herstelperiode zijn voltooid".

Verlof en loon, ook voor begeleiding

Vrouwelijke soldaten hebben 20 weken de tijd om hun betreffende afdelingen in kennis te stellen van hun voornemen om toegang te krijgen tot "reproductieve gezondheidszorg" en een verlof van maximaal 21 dagen met behoud van loon voor zolang hun reis en "zorg" vereist, onder voorbehoud van goedkeuring door hun commandant. Het beleid voorziet ook in verlof en loon voor dienstleden die echtgenoten of personen ten laste vergezellen die "zorg" zoeken.

STI WhatsApp-banner

Goedkeuring abortusverlof verplicht

De memo's instrueren de commandanten verder om het gevraagde verlof goed te keuren wanneer de soldaat aangeeft dat dit nodig is, tenzij "de afwezigheid van het dienstlid de goede uitvoering van de militaire missie in gevaar zou brengen".

Verboden aalmoezenier te raadplegen

Voorts wordt van de commandanten verwacht dat zij de aanvragen versnellen en het is hun verboden de soldaten te bevelen een aalmoezenier te raadplegen, een advocaat in te schakelen of een medisch onderzoek te ondergaan alvorens verlof te verlenen. Het leger heeft 30 dagen de tijd om het beleid van de memo's uit te voeren.

De regering betaalt

De memo's verduidelijken een eerdere memo van minister van Defensie Lloyd Austin van oktober, waarin werd aangekondigd dat de regering de reiskosten zou betalen van militairen, hun echtgenoten of personen ten laste die een abortus wensen. Defensie zag de memo als een reactie op het Dobbs-besluit (de terugdraaiing van Roe vs. Wade door het Hooggerechtshof, red.), dat de staten toestond de abortuswetgeving te bepalen.

Bestel Catechismus tegen abortus

‘Leger als abortusreisbureau’

Abortus is momenteel beperkt of verboden in 13 staten waar ongeveer 240.000 militairen wonen, meldt military.com. In een reactie op de memo verklaarde de Republikein Mike Rogers, voorzitter van het House Armed Services Committee uit Alabama: "Vandaag heeft de regering Biden ervoor gekozen om van het ministerie van Defensie een abortusreisbureau te maken in plaats van een dodelijke strijdmacht."

‘Biden wil radicaal links paaien’

"Zoals ik de politieke leiders van deze regering herhaaldelijk heb verteld, brengt deze actie de opdrachten van het congres voor onze militairen in gevaar," vervolgde Rodgers. "Ik ben zeer teleurgesteld dat de regering Biden er opnieuw voor heeft gekozen ons leger te gebruiken om radicaal links gunstig te stemmen." De regering Biden heeft een aantal stappen ondernomen om na het Dobbs-besluit de toegang tot abortus uit te breiden.

Vrije verkoop abortuspillen

Vorige maand publiceerde de Food and Drug Administration nieuwe richtlijnen waardoor apotheken abortuspillen vrij kunnen verkopen. Afgelopen september beloofde het ministerie van Veteranenzaken (VA) abortussen uit te voeren in al zijn faciliteiten, ook in staten die beperkingen op abortus kennen. De VA pleegde eind die maand haar eerste abortus in een van haar faciliteiten.

Dit bericht is met toestemming overgenomen van LifeSiteNews.

Laatst bijgewerkt: 4 april 2023 20:01

Doneer