Pro-life straatcampagne in Den Haag: ‘Dood die ****ing baby’s!’

Pro-life straatcampagne in Den Haag: ‘Dood die ****ing baby’s!’

THEMA'S:

‘Bid en strijd tegen de zonde van abortus’ Dat is het motto van de pro-life straatcampagne die Stirezo samen met TFP-Studenten Actie Europa doet. Dit keer waren we in Den Haag, het politieke centrum van onze Nederlandse beschaving. Het ging er echter niet altijd even beschaafd aan toe.

Een krachtig getuigenis

Op meerdere plekken in Den Haag stonden wij samen met de TFP-vrijwilligers om te getuigen voor het ongeboren kind. Net zoals bij onze straatcampagne in Amsterdam, stonden we op drukke plekken waar veel internationaal publiek op af kwam. Velen waren totaal verrast om ons met ons krachtig getuigenis tegen abortus hier aan te treffen. Dankzij onze doedelzak, bekkens en andere instrumenten was onze pro-life boodschap kilometers verderop nog te horen.

Lees ook: Pro-life straatcampagne in Utrecht: de herkerstening van Nederland

Gemengde reacties

De meeste mensen die we aanspraken waren erg vriendelijk en blij verrast om ons te zien. Ze waren onder de indruk van de kracht waarmee ons pro-life getuigenis klonk. Een aantal mensen die we aanspraken vertelden dat ze zich bemoedigd voelden door ons pro-life getuigenis en zij bemoedigden ons weer door hun steun. Maar natuurlijk was er ook verzet. Abortusvoorstanders wensten ons van alles toe, en door onvriendelijke handgebaren lieten ze weten onze boodschap niet te steunen. Hier lieten de TFP-studenten zich niet door ontmoedigden en bleven voor het ongeboren kind strijden.

‘We zijn overbevolkt!’

Een van de abortusvoorstanders die wel het gesprek aanging kwam – nadat haar voorgaande argumenten waren ontkracht - uiteindelijk tot de conclusie dat ongeboren kinderen gedood moeten worden vanwege overbevolking. Het blijft opmerkelijk dat voorstanders van deze antimenselijke overtuiging altijd van mening zijn dat anderen moeten sterven. Het is niets minder dan eugenetica dat zij hier openlijk propageert. Toen de TFP-Studenten haar daarop wezen verloor ze haar geduld en werd ze fysiek agressief tegen de cameraman.

Bestel Catechismus tegen abortus

Blaffende honden bijten niet

Bovenstaande video is niet prettig om te zien. Maar het laat wel zien dat abortusvoorstanders niet in staat zijn om rationeel abortus te verdedigen. Ze voelen zich genoodzaakt om over te gaan tot geweld, obsceniteit en – vergeefse pogingen van – intimidatie. Ze weten diep van binnen dat de waarheid niet aan hun kant staat. Ze strijden tegen God Zélf. Wij, echter, samen met alle pro-lifers weten dat God aan onze kant staat. Hij beschermt ons met Zijn engelen.

Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? (Rom. 8:31)

Laatst bijgewerkt: 9 januari 2023 16:23

Doneer