Pro Life Zorgverzekering maakt ommezwaai en gaat abortus vergoeden

Jos Leijenhorst is directeur van Pro Life Zorgverzekeringen, die nu abortus gaat vergoeden.

Pro Life Zorgverzekering maakt ommezwaai en gaat abortus vergoeden

THEMA'S:

Pro Life Zorgverzekeringen neemt abortus en euthanasie op in het basispakket. Daarmee kiest de polis tegen het ongeboren kind. Dat wordt geofferd op het altaar van de 'gekwetste gevoelens' van abortusdrijvers.

'Mensen voelen zich gekwetst'

Directeur Jos Leijenhorst licht de ommezwaai toe in een video. “Door vergoedingen uit te sluiten komen mensen tegenover elkaar te staan”, zegt hij. “Sommige mensen voelen zich door onze keuzes gekwetst.” De oplossing daarvoor is het vergoeden van abortus en euthanasie.

Dan maar pro-lifers kwetsen

Laat dat nu juist kwetsend zijn voor pro-lifers. Hun overtuiging staat lijnrecht tegenover de seculier-liberale abortusdrijverij. Elk toegeven aan de een stemt de ander ontevreden. Een gewetensvolle christen accepteert dat - "Wanneer de wereld u haat, weet, dat ze Mij het eerst heeft gehaat" (Joh. 15:18) - en weet dat uiteindelijk alleen telt wat God kwetst en behaagt.

Lees ook: 10 redenen waarom abortus een kwaad is

Pro Life Zorgverzekeringen kiest tegen het ongeboren kind

Leijenhorst slaat een andere weg in. Hij kiest voor het appeasen van hun abortusdrijvers, met hun totalitaire eisen. Daarmee kiest hij tegen de pro-lifers. Meer nog, de directeur van Pro Life Zorgverzekeringen kiest tegen het ongeboren kind. Die mag niet rekenen op het “naast mensen staan” en “respectvol met elkaar omgaan” en alle andere zalvende woorden waarmee de polis de eigen vaandelvlucht goedpraat.

Vaandelvlucht

Want vaandelvlucht is het. Leijenhorst gooit het roer niet om omdat hij nog eens rustig nagedacht heeft over medische ethiek. De directeur erkent dat zijn besluit volgt op een lange hetze, aangevoerd door GroenLinks: “Je kunt niet je ogen sluiten voor de ophef die er is”.

Bestel Catechismus tegen abortus

Geestelijke wapenrusting

Je kunt inderdaad de ogen niet sluiten. We moeten onder ogen zien dat het abortussyndicaat een hatelijke en goddeloze oorlog voert tegen het ongeboren kind. En vervolgens met rechte rug en geheven vaandel de strijd aangaan. “Grijpt daarom naar de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden op de boze dag, en pal te blijven staan, na alles te hebben volbracht.” (Efeziërs 6:13)

Wilt u uw polis bij Pro Life Zorgverzekeringen opzeggen? Bel dan naar: 033 422 81 88.

Laatst bijgewerkt: 8 september 2022 10:07

Doneer