Rechter verbiedt Biden om katholieke artsen tot abortus te dwingen

Katholiek medisch personeel mag niet gedwongen worden mee te werken aan abortus en transgenderisme, zo heeft de Amerikaanse rechter bepaald. (Foto: CC0, Publiek domein)

Rechter verbiedt Biden om katholieke artsen tot abortus te dwingen

THEMA'S:

Een katholieke groep medici mag niet worden gedwongen om abortussen te plegen of transgendergeneesmiddelen en -operaties te verstrekken. Dat heeft een Amerikaanse rechtbank bepaald.

Ook geen gedwongen medewerking aan transgenderisme

Het Hof van Beroep van het Fifth Circuit verwierp pogingen van de regering van president Joe Biden en de ACLU (American Civil Liberties Union, een burgerrechtenorganisatie) om de Franciscan Alliance te dwingen ongeboren kinderen te doden en personen chemisch en genitaal te verminken in naam van zogenaamde "genderbevestigende zorg". De zaak is nu al zes jaar in een juridisch geschil verwikkeld, dankzij twee regeringswissels en verschillende uitvoerende orders en verordeningen.

Obamacare noemde abortusweigering 'discriminatie'

De rechtbank oordeelde in Franciscan Alliance v. Becerra dat een permanent verbod op handhaving van Sectie 1557 tegen de medische groep van kracht moet blijven. Sectie 1557 onder Obamacare "definieerde seksediscriminatie als omvattende discriminatie op basis van 'beëindiging van zwangerschap' en 'genderidentiteit'", aldus het hof.

STI WhatsApp-banner

'ACLU pleitte zelf ook voor rechterlijke bevelen'

De federale rechters berispten de ACLU omdat die een gerechtelijk verbod probeert op te heffen tegen toekomstige pogingen om Franciscan Alliance te dwingen abortussen te plegen of kinderen te verminken, omdat niet bekend is hoe de regelgeving er in de toekomst uit zal zien. De rechtbank wees erop dat de ACLU eerder voor soortgelijke rechterlijke bevelen had gepleit op basis van de mogelijkheid van een toekomstige regelgeving.

Rechterlijk bevel blijft altijd mogelijk

"Het blijft altijd waar dat het belang van de regering in de loop van de tijd zich subtiel kan ontwikkelen. Als die hypothetische kans groot genoeg is om geldend recht te wijzigen, dan zouden de eisers nooit een rechterlijk bevel kunnen krijgen om toekomstige schendingen van de Free Speech Clause, de Equal Protection Clause, of elke andere rechtszaak waar doel/middelen afweging een rol speelt, te voorkomen," schreven de rechters.

Permanent rechterlijk bevel

"Maar dat kan niet juist zijn. Rechtbanken hebben in deze context al ontelbare keren een permanent rechterlijk bevel uitgevaardigd. Doorheen haar lange geschiedenis heeft de ACLU meerdere permanente gerechtelijke bevelen gevraagd en gekregen tegen wetten die niet bestand waren tegen verhoogde toetsing," aldus de conclusie.

Help zuster Monja met een gift

Eed van Hippocrates

Becket Law, de non-profitorganisatie voor godsdienstvrijheid die Franciscan Alliance vertegenwoordigde, juichte de uitspraak toe. "Deze uitspraak is een belangrijke overwinning voor gewetensrechten en barmhartige medische zorg in Amerika," verklaarde Becket raadsman Joseph Davis. "Artsen kunnen hun werk niet doen en zich niet houden aan de Eed van Hippocrates als de overheid hen verplicht schadelijke, onomkeerbare procedures uit te voeren tegen hun geweten en medische expertise in."

In overeenstemming met geweten

"Jarenlang hebben onze cliënten uitstekende medische zorg verleend aan alle patiënten die dat nodig hebben," zei Davis. "De uitspraak van vandaag zorgt ervoor dat deze artsen en ziekenhuizen dit vitale werk kunnen blijven doen in overeenstemming met hun geweten en professioneel medisch oordeel."

ACLU maakt van abortus 'burgerrecht'

De ACLU heeft al eerder geprobeerd om katholieke artsen te dwingen abortussen uit te voeren, ondanks het feit dat de organisatie beweert op te komen voor burgerlijke vrijheden. In 2015 probeerde zij tevergeefs een andere keten van katholieke ziekenhuizen te dwingen abortussen te plegen.

Dit bericht is met toestemming overgenomen van LifeSiteNews.

Laatst bijgewerkt: 30 november 2023 11:20

Doneer