Pro Life

Pro Life betekent "voor het leven zijn". Daar wordt vooral onder verstaan dat je voor het ongeboren kind bent, dat bedreigd wordt door abortus. Maar ook voor kwetsbare mensen, die bedreigd worden door euthanasie.

Pro Life

Alle ongeboren kinderen zijn door God geschapen. In de Heilige Schrift vinden we een sterk getuigenis daarvan bij de verwekking van Onze Heer Jezus Christus. Van meet af was er een God-Mens is de schoot van de Heilige Maagd Maria. Toen zij op bezoek ging bij haar nicht Elizabet, voelde die haar kindje Johannes (de Doper) opspringen in haar schoot van vreugde.

Recht op leven

Pro life betekent dus de erkenning dat ongeboren kinderen recht op leven hebben, omdat ze evenzeer volwassen zijn als geboren kinderen en volwassenen. Dat een embryo heel klein is maakt voor het recht op leven uit: anders zouden lange mensen meer recht op leven hebben dan kleine mensen!

Verenigbaar met de doodstraf

Specifieker staat de pro-life beweging voor het recht op leven van onschuldige mensen. Een misdadiger verspeelt zijn recht op leven als hij je dodelijk wil aanvallen: dan mag je uit noodweer zijn leven nemen. Hetzelfde geldt als je je land verdedigt tegen een buitenlandse invasie. De pro-life positie is dan ook verenigbaar met de doodstraf.

De pro-life beweging groeit

De pro-life beweging is sterk in de Verenigde Staten, waar decennia van actievoeren tot de vernietiging van het abortusarrest Roe vs. Wade heeft geleid. Ook in Europa en Nederland is de beweging in opkomst. Abortuslobbyisten klagen openlijk dat de publieke opinie zich tegen hun abortusactivisme keert en pro-life omarmt.

Uitgelicht

Artikelen

Alle artikelen

Publicaties

Alle publicaties

Catechismus tegen abortus

Waarom wij het leven moeten verdedigen

U bent onmisbaar in deze strijd.

Zorg dat u niets over dit thema mist.