Regering Biden wil katholieke zorg dwingen zich te conformeren

President Joe Biden dreigt met dwang tegen ziekenhuizen en medici die weigeren abortus te plegen of gendertransities uit te voeren. (Foto: Wikimedia)

Regering Biden wil katholieke zorg dwingen zich te conformeren

THEMA'S:

Het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid zal mogelijk binnenkort nieuwe regels aankondigen die een existentiële bedreiging vormen voor werkgevers met een religieuze achtergrond, bijvoorbeeld katholieke ziekenhuizen die nu nog vrijstelling hebben om abortus te plegen.

Ministerie zegt seksuele activisten herziening toe

De ontdekking van een 74 pagina's tellend juridisch memorandum dat werd gevoegd bij een gerechtelijke klacht van een consortium van 30 groepen voor ‘seksuele rechten’, laat zien dat het ministerie beloofd heeft om de dekking te herzien van chirurgische abortus, geslachtsveranderende hormonen, geslachtsveranderende operaties, geslachtsbevestigende cosmetische operaties en stemveranderingen op te nemen - samen met een groot aantal uitgebreide diensten die te maken hebben met vruchtbaarheidsbehandelingen, contraceptie, abortus opwekkende pharmaceutica en sterilisaties.

Verbod op discriminatie op grond van geslacht

De voorgestelde veranderingen zouden niet alleen religieuze vrijstellingen verbieden (bijvoorbeeld om als geneeskundige instelling geen abortus te hoeven plegen) , maar ook van brede invloed zijn op de kosten en de vrijheid van alle werkgevers in de VS. De voorgestelde ministeriële voorschriften zouden vallen onder een Affordable Care Act-bepaling, die een verbod op discriminatie op grond van geslacht bevat. Deze zal waarschijnlijk van toepassing zijn op alle aanbieders van gezondheidszorg, klinieken, verpleeghuizen, ziekenhuizen, collectieve zorgverzekeraars en derde-partij beheerders van zelf-gefinancierde plannen.

Morele bezwaren van arts genegeerd

Vorig jaar spanden een aantal katholieke gezondheidszorgorganisaties al een rechtszaak aan tegen het zogenaamde "transgender-mandaat" van de regering-Biden, dat eist dat artsen en ziekenhuizen geslachtsveranderingsprocedures moeten uitvoeren op elke patiënt, ondanks morele of medische bezwaren van de arts of de gezondheidszorginstelling.

Abortusvrijstellingen voor zorgaanbieders

Een federale rechtbank blokkeerde het mandaat afgelopen augustus en willigde het verzoek van de eisers om een permanent verbod in. In 2020 voerde de Trump-administratie een definitieve regel in die het algemene verbod op discriminatie op basis van genderidentiteit schrapte en ook abortusvrijstellingen voor zorgaanbieders invoerde. Maar de rechtbanken hebben deze regelwijziging weer geblokkeerd.

Gevangenisstraffen voor leiddinggevenden

"De aanstaande verordening vormt een existentiële bedreiging voor de katholieke gezondheidszorg”, licht advocaat Martin Nussbaum toe, “omdat de sancties op niet-naleving waarschijnlijk zullen bestaan uit private handhaving, waarbij een individu een rechtszaak kan aanspannen alsof hij of zij de Verenigde Staten zelf is," legde hij uit. Volgens hem kunnen de sancties zelfs gevangenisstraffen inhouden voor leidinggevenden in de gezondheidszorg, als die zich niet aan de regels houden.

Minister, stop de Nederlandse financiering van buitenlandse abortus!

Verplichte abortusdiensten

"Dergelijke prestatiemandaten zullen de gezondheidszorg in de V.S. in het algemeen schaden, gezien het feit dat katholieke ziekenhuizen naar schatting voor een zesde van de ziekenhuisbedden in de VS zorgen," merkte Nussbaum op. Andere religieuze groeperingen en werkgevers, waaronder evangelische en christelijke hogescholen en gezondheidszorgnetwerken, zullen naar verwachting de radicale uitbreiding van verplichte abortus-, contraceptie- en gendertransitiediensten aanvechten.

‘Eisen gaan ver voorbij katholieke leer’

"Het grote publiek is zich bijna niet bewust van wat er mogelijk aan zit te komen," stelt Doug Wilson, CEO van de in Colorado gevestigde Catholic Benefits Association. "Dit is geschreven om een einde te maken aan de katholieke gezondheidszorg. De eisen gaan zo ver voorbij aan de katholieke leer dat alle soorten katholieke werkgevers geconfronteerd zullen worden met de vraag of ze eraan moeten voldoen of moeten sluiten", aldus Wilson. (CNS/Stirezo)

Laatst bijgewerkt: 30 november 2023 11:22

Doneer