Rutgers: abortuspromotie óók in ‘Week van de Lentekriebels’

De abortuspromotie ligt er bij Rutgers dik bovenop. Die werkt door in de Week van de Lentekriebels. (Beeld: screenshot website Rutgers)

Rutgers: abortuspromotie óók in ‘Week van de Lentekriebels’

THEMA'S:

Abortus “is een kleine ingreep onder verdoving”. Zo klein zelfs, dat “je niet in het ziekenhuis hoeft te blijven”. Dit schokkende citaat dat de ‘Week van de Lentekriebels’ aan kleine kinderen voorhoudt, herinnert aan iets wat haast zou ondersneeuwen, namelijk dat Rutgers van origine een abortusorganisatie is. Abortuspromotie is nog altijd een kernactiviteit, al verbergt Rutgers zijn zendingsdrang tegenwoordig liever achter objectief aandoende benamingen als ‘kenniscentrum’.

Cultureel imperialisme

In feite maakt Rutgers deel uit van de beruchte wereldomspannende abortusgigant International Planned Parenthood Organisation, die het vrijelijk kunnen doden van ongeboren kinderen naar heel de wereld probeert uit te breiden en met name opdringt aan meer traditionele samenlevingen. Net zoals Rutgers dan in Nederland bij schoolkinderen doet, die alleen op scholen met een sterke eigen christelijke identiteit nog enigszins veilig zijn. Het is een van de schokkendste vormen van westers cultureel imperialisme.

Rutgers tweet Baudet

Hoe ouders in gareel te krijgen?

Hoever dat gaat, bleek onlangs uit uitgelekte instructies van Rutgers hoe onderwijzend personeel moet omgaan met ouders die tegen de ‘Lentekriebels’ bezwaar maken. Die moeten voor de vorm tegemoet gekomen worden met een toneelstukje waarin de school even doet alsof het van hen ook heus niet zo nodig hoeft (‘Laat je eigen agenda even vallen’). Met een psychologiserende aanpak en ‘kalmeringszinnen’ moeten de ouders vervolgens terug in het gareel worden gebracht.

Volg STI op Telegram

Alomvattende seksuele ‘vorming’

De breedte van de agenda die Rutgers voor schoolkinderen uitrolt laat zich gemakkelijk verklaren. Het is het ‘kenniscentrum’ immers niet alleen te doen om de ‘technische’ seksuele voorlichting, de bloemen en de bijtjes, maar om een alomvattende ideologisch gekleurde seksuele ‘vorming’ met daarin ingevlochten, als ware dat vanzelfsprekende onderdelen, de promotie van abortus en genderideologie, ondanks de om zich heen grijpende geslachtsverwarring onder jonge mensen en de grote zorgen die daarover zijn ontstaan.

Onverantwoordelijk suggestieve teksten

Het maakt Rutgers allemaal niets uit. “Je geslacht is biologisch bepaald en kan veranderd worden. Gender is een identiteit die je misschien moet ontdekken en die je zelf kunt vormgeven”, blijft het Lentekriebels-materiaal aan kinderen voorhouden. Mannelijk of vrouwelijk is slechts een “etiket” dat je “opgeplakt” krijgt, “gebaseerd op wat een ouder, dokter, verpleger of verloskundige ziet bij de geboorte”. Zo kun je “in het verkeerde lijf gestopt” blijken te zijn. En denk niet je het al weet, want het kost jongeren “vaak veel tijd om hun seksuele voorkeur te ontdekken”. Met dergelijke onverantwoordelijk suggestieve teksten probeert Rutgers jongeren seksueel onzeker te maken onder dekmantel van het tegenovergestelde te doen.

Ongedifferentieerde seksualiteit

Hoe komt dit alles zo? Zoals The Washington Times onlangs duidelijk maakte, heeft Rutgers de Comprehensive Sexuality Education (CSE), de Uitgebreide Seksuele Vorming van de Wereldgezondheidsorganisatie uitgewerkt, die in beginsel alle schoolkinderen over heel de wereld moet kneden in één globalistische mal van ongedifferentieerde seksualiteit die alle lhbti+ kanten uit kan, en waarvan de ongewenste bijverschijnselen, zoals geslachtsziekten of een kind (die vanuit die optiek op één lijn komen te liggen), gemakkelijk voorkomen kunnen worden dan wel ‘verwijderd’ door middel van abortus.

Waken bij abortuscentra is een recht en moet dat blijven!

Seksueel indoctrinatieprogramma

Wie eraan twijfelt of Rutgers verre van een kenniscentrum te zijn, in feite een – hoewel met miljoenen belastinggeld gefinancierde - ideologische entiteit is met abortuspromotie als speerpunt, zij verwezen naar hun website. “Abortus is een recht”, poneert Rutgers daar alsof het doden van ongeboren kinderen onomstreden is, om dan met treurnis te constateren dat “we” daar “nog niet” zijn, wat de ideologische streefrichting nog maar eens benadrukt. De schuld daarvan zou “misleidende informatie” zijn, een cliché dat Rutgers maar al te graag hanteert en waarmee het nu ook de storm van kritiek op hun seksuele indoctrinatiecampagne ‘Week van de Lentekriebels’ probeert af te doen. Maar gelukkig, naarmate er meer concrete bewijzen op tafel komen, met steeds minder succes.

Laatst bijgewerkt: 6 maart 2024 14:02

Doneer